1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / lisp / vm / vm-mime.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
;;; MIME support functions
;;; Copyright (C) 1997 Kyle E. Jones
;;;
;;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;;; the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option)
;;; any later version.
;;;
;;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
;;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;;; GNU General Public License for more details.
;;;
;;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;;; along with this program; if not, write to the Free Software
;;; Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

(provide 'vm-mime)

(defun vm-mime-error (&rest args)
 (signal 'vm-mime-error (list (apply 'format args)))
 (error "can't return from vm-mime-error"))

(if (fboundp 'define-error)
  (define-error 'vm-mime-error "MIME error")
 (put 'vm-mime-error 'error-conditions '(vm-mime-error error))
 (put 'vm-mime-error 'error-message "MIME error"))

(defun vm-mm-layout-type (e) (aref e 0))
(defun vm-mm-layout-qtype (e) (aref e 1))
(defun vm-mm-layout-encoding (e) (aref e 2))
(defun vm-mm-layout-id (e) (aref e 3))
(defun vm-mm-layout-description (e) (aref e 4))
(defun vm-mm-layout-disposition (e) (aref e 5))
(defun vm-mm-layout-qdisposition (e) (aref e 6))
(defun vm-mm-layout-header-start (e) (aref e 7))
(defun vm-mm-layout-body-start (e) (aref e 8))
(defun vm-mm-layout-body-end (e) (aref e 9))
(defun vm-mm-layout-parts (e) (aref e 10))
(defun vm-mm-layout-cache (e) (aref e 11))
;; if display of MIME part fails, error string will be here.
(defun vm-mm-layout-display-error (e) (aref e 12))

(defun vm-set-mm-layout-type (e type) (aset e 0 type))
(defun vm-set-mm-layout-cache (e c) (aset e 11 c))
(defun vm-set-mm-layout-display-error (e c) (aset e 12 c))

(defun vm-mm-layout (m)
 (or (vm-mime-layout-of m)
   (progn (vm-set-mime-layout-of
	   m
	   (condition-case data
		 (vm-mime-parse-entity m)
		(vm-mime-error (message "%s" (car (cdr data))))))
	   (vm-mime-layout-of m))))

(defun vm-mm-encoded-header (m)
 (or (vm-mime-encoded-header-flag-of m)
   (progn (setq m (vm-real-message-of m))
	   (vm-set-mime-encoded-header-flag-of
	   m
	   (save-excursion
		(set-buffer (vm-buffer-of m))
		(save-excursion
		 (save-restriction
		  (widen)
		  (goto-char (vm-headers-of m))
		  (or (re-search-forward vm-mime-encoded-word-regexp
					  (vm-text-of m) t)
			'none)))))
	   (vm-mime-encoded-header-flag-of m))))

(defun vm-mime-Q-decode-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (subst-char-in-region start end ?_ (string-to-char " ") t)
  (vm-mime-qp-decode-region start end)))

(fset 'vm-mime-B-decode-region 'vm-mime-base64-decode-region)

(defun vm-mime-Q-encode-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (subst-char-in-region start end (string-to-char " ") ?_ t)
  (vm-mime-qp-encode-region start end t)))

(defun vm-mime-B-encode-region (start end)
 (vm-mime-base64-encode-region start end nil t))

(defun vm-mime-crlf-to-lf-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (save-excursion
   (save-restriction
	(narrow-to-region start end)
	(goto-char start)
	(while (search-forward "\r\n" nil t)
	 (delete-char -2)
	 (insert "\n"))))))
   
(defun vm-mime-lf-to-crlf-region (start end)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (save-excursion
   (save-restriction
	(narrow-to-region start end)
	(goto-char start)
	(while (search-forward "\n" nil t)
	 (delete-char -1)
	 (insert "\r\n"))))))
   
(defun vm-mime-charset-decode-region (charset start end)
 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
 (cond (vm-xemacs-mule-p
	 (if (eq (device-type) 'x)
	   (let ((buffer-read-only nil)
		  (cell (cdr (vm-string-assoc
			    charset
			    vm-mime-mule-charset-to-coding-alist)))
		  (oend (marker-position end))
		  (opoint (point)))
	    (if cell
		  (progn
		   (set-marker end (+ start
					(or (decode-coding-region
					   start end (car cell))
					  (- oend start))))
		   (put-text-property start end 'vm-string t)
		   (put-text-property start end 'vm-charset charset)
		   (put-text-property start end 'vm-coding (car cell))))
	    ;; In XEmacs 20.0 beta93 decode-coding-region moves point.
	    (goto-char opoint))))
	((not (vm-multiple-fonts-possible-p)) nil)
	((vm-string-member charset vm-mime-default-face-charsets) nil)
	(t
	 (let ((font (cdr (vm-string-assoc
			  charset
			  vm-mime-charset-font-alist)))
	    (face (make-face (make-symbol "temp-face")))
	    (e (vm-make-extent start end)))
	  (put-text-property start end 'vm-string t)
	  (put-text-property start end 'vm-charset charset)
	  (if font
	    (condition-case data
		  (progn (set-face-font face font)
			 (vm-set-extent-property e 'face face))
		 (error nil)))))))

(defun vm-mime-transfer-decode-region (layout start end)
 (let ((case-fold-search t) (crlf nil))
  (cond ((string-match "^base64$" (vm-mm-layout-encoding layout))
	  (cond ((vm-mime-types-match "text"
				    (car (vm-mm-layout-type layout)))
		 (setq crlf t))
		 ((vm-mime-types-match "message"
				    (car (vm-mm-layout-type layout)))
		 (setq crlf t)))
	  (vm-mime-base64-decode-region start end crlf))
	 ((string-match "^quoted-printable$"
			 (vm-mm-layout-encoding layout))
	  (vm-mime-qp-decode-region start end)))))

(defun vm-mime-base64-decode-region (start end &optional crlf)
 (message "Decoding base64...")
 (let ((work-buffer nil)
	(done nil)
	(counter 0)
	(bits 0)
	(lim 0) inputpos
	(non-data-chars (concat "^=" vm-mime-base64-alphabet)))
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (generate-new-buffer " *vm-work*"))
	 (buffer-disable-undo work-buffer)
	 (if vm-mime-base64-decoder-program
	   (let* ((binary-process-output t) ; any text already has CRLFs
		   (status (apply 'vm-run-command-on-region
				  start end work-buffer
				  vm-mime-base64-decoder-program
				  vm-mime-base64-decoder-switches)))
		(if (not (eq status t))
		  (vm-mime-error "%s" (cdr status))))
	  (goto-char start)
	  (skip-chars-forward non-data-chars end)
	  (while (not done)
	   (setq inputpos (point))
	   (cond
	    ((> (skip-chars-forward vm-mime-base64-alphabet end) 0)
		(setq lim (point))
		(while (< inputpos lim)
		 (setq bits (+ bits 
				(aref vm-mime-base64-alphabet-decoding-vector
				   (char-after inputpos))))
		 (vm-increment counter)
		 (vm-increment inputpos)
		 (cond ((= counter 4)
			 (vm-insert-char (lsh bits -16) 1 nil work-buffer)
			 (vm-insert-char (logand (lsh bits -8) 255) 1 nil
					 work-buffer)
			 (vm-insert-char (logand bits 255) 1 nil work-buffer)
			 (setq bits 0 counter 0))
			(t (setq bits (lsh bits 6)))))))
	   (cond
	    ((= (point) end)
		(if (not (zerop counter))
		  (vm-mime-error "at least %d bits missing at end of base64 encoding"
				  (* (- 4 counter) 6)))
		(setq done t))
	    ((= (char-after (point)) 61) ; 61 is ASCII equals
		(setq done t)
		(cond ((= counter 1)
		    (vm-mime-error "at least 2 bits missing at end of base64 encoding"))
		   ((= counter 2)
		    (vm-insert-char (lsh bits -10) 1 nil work-buffer))
		   ((= counter 3)
		    (vm-insert-char (lsh bits -16) 1 nil work-buffer)
		    (vm-insert-char (logand (lsh bits -8) 255)
				    1 nil work-buffer))
		   ((= counter 0) t)))
	    (t (skip-chars-forward non-data-chars end)))))
	 (and crlf
	    (save-excursion
		 (set-buffer work-buffer)
		 (vm-mime-crlf-to-lf-region (point-min) (point-max))))
	 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	 (goto-char start)
	 (insert-buffer-substring work-buffer)
	 (delete-region (point) end))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))
 (message "Decoding base64... done"))

(defun vm-mime-base64-encode-region (start end &optional crlf B-encoding)
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Encoding base64..."))
 (let ((work-buffer nil)
	(counter 0)
	(cols 0)
	(bits 0)
	(alphabet vm-mime-base64-alphabet)
	inputpos)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (generate-new-buffer " *vm-work*"))
	 (buffer-disable-undo work-buffer)
	 (if crlf
	   (progn
		(or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
		(vm-mime-lf-to-crlf-region start end)))
	 (if vm-mime-base64-encoder-program
	   (let ((status (apply 'vm-run-command-on-region
				  start end work-buffer
				  vm-mime-base64-encoder-program
				  vm-mime-base64-encoder-switches)))
		(if (not (eq status t))
		  (vm-mime-error "%s" (cdr status)))
		(if B-encoding
		  (progn
		   ;; if we're B encoding, strip out the line breaks
		   (goto-char (point-min))
		   (while (search-forward "\n" nil t)
			(delete-char -1)))))
	  (setq inputpos start)
	  (while (< inputpos end)
	   (setq bits (+ bits (char-after inputpos)))
	   (vm-increment counter)
	   (cond ((= counter 3)
		   (vm-insert-char (aref alphabet (lsh bits -18)) 1 nil
				   work-buffer)
		   (vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -12) 63))
				   1 nil work-buffer)
		   (vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -6) 63))
				   1 nil work-buffer)
		   (vm-insert-char (aref alphabet (logand bits 63)) 1 nil
				   work-buffer)
		   (setq cols (+ cols 4))
		   (cond ((= cols 72)
			  (setq cols 0)
			  (if (not B-encoding)
				(vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer))))
		   (setq bits 0 counter 0))
		  (t (setq bits (lsh bits 8))))
	   (vm-increment inputpos))
	  ;; write out any remaining bits with appropriate padding
	  (if (= counter 0)
		nil
	   (setq bits (lsh bits (- 16 (* 8 counter))))
	   (vm-insert-char (aref alphabet (lsh bits -18)) 1 nil
			   work-buffer)
	   (vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -12) 63))
			   1 nil work-buffer)
	   (if (= counter 1)
		 (vm-insert-char ?= 2 nil work-buffer)
		(vm-insert-char (aref alphabet (logand (lsh bits -6) 63))
				1 nil work-buffer)
		(vm-insert-char ?= 1 nil work-buffer)))
	  (if (> cols 0)
		(vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer)))
	 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	 (goto-char start)
	 (insert-buffer-substring work-buffer)
	 (delete-region (point) end)
	 (and (> (- end start) 200)
	    (message "Encoding base64... done"))
	 (- end start))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defun vm-mime-qp-decode-region (start end)
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Decoding quoted-printable..."))
 (let ((work-buffer nil)
	(buf (current-buffer))
	(case-fold-search nil)
	(hex-digit-alist '((?0 . 0) (?1 . 1) (?2 . 2) (?3 . 3)
			  (?4 . 4) (?5 . 5) (?6 . 6) (?7 . 7)
			  (?8 . 8) (?9 . 9) (?A . 10) (?B . 11)
			  (?C . 12) (?D . 13) (?E . 14) (?F . 15)))
	inputpos stop-point copy-point)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (generate-new-buffer " *vm-work*"))
	 (buffer-disable-undo work-buffer)
	 (goto-char start)
	 (setq inputpos start)
	 (while (< inputpos end)
	  (skip-chars-forward "^=\n" end)
	  (setq stop-point (point))
	  (cond ((looking-at "\n")
		  ;; spaces or tabs before a hard line break must be ignored
		  (skip-chars-backward " \t")
		  (setq copy-point (point))
		  (goto-char stop-point))
		 (t (setq copy-point stop-point)))
	  (save-excursion
	   (set-buffer work-buffer)
	   (insert-buffer-substring buf inputpos copy-point))
	  (cond ((= (point) end) t)
		 ((looking-at "\n")
		  (vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer)
		  (forward-char))
		 (t ;; looking at =
		  (forward-char)
		  (cond ((looking-at "[0-9A-F][0-9A-F]")
			 (vm-insert-char (+ (* (cdr (assq (char-after (point))
							  hex-digit-alist))
						16)
					   (cdr (assq (char-after
							 (1+ (point)))
							hex-digit-alist)))
					 1 nil work-buffer)
			 (forward-char 2))
			 ((looking-at "\n") ; soft line break
			 (forward-char))
			 ((looking-at "\r")
			 ;; assume the user's goatloving
			 ;; delivery software didn't convert
			 ;; from Internet's CRLF newline
			 ;; convention to the local LF
			 ;; convention.
			 (forward-char))
			 ((looking-at "[ \t]")
			 ;; garbage added in transit
			 (skip-chars-forward " \t" end))
			 (t (vm-mime-error "something other than line break or hex digits after = in quoted-printable encoding")))))
	  (setq inputpos (point)))
	 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	 (goto-char start)
	 (insert-buffer-substring work-buffer)
	 (delete-region (point) end))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Decoding quoted-printable... done")))

(defun vm-mime-qp-encode-region (start end &optional Q-encoding quote-from)
 (and (> (- end start) 200)
    (message "Encoding quoted-printable..."))
 (let ((work-buffer nil)
	(buf (current-buffer))
	(cols 0)
	(hex-digit-alist '((?0 . 0) (?1 . 1) (?2 . 2) (?3 . 3)
			  (?4 . 4) (?5 . 5) (?6 . 6) (?7 . 7)
			  (?8 . 8) (?9 . 9) (?A . 10) (?B . 11)
			  (?C . 12) (?D . 13) (?E . 14) (?F . 15)))
	char inputpos)
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (setq work-buffer (generate-new-buffer " *vm-work*"))
	 (buffer-disable-undo work-buffer)
	 (setq inputpos start)
	 (while (< inputpos end)
	  (setq char (char-after inputpos))
	  (cond ((= char ?\n)
		  (vm-insert-char char 1 nil work-buffer)
		  (setq cols 0))
		 ((and (= char 32)
			(not (= (1+ inputpos) end))
			(not (= ?\n (char-after (1+ inputpos)))))
		  (vm-insert-char char 1 nil work-buffer)
		  (vm-increment cols))
		 ((or (< char 33) (> char 126) (= char 61)
		    (and quote-from (= cols 0) (let ((case-fold-search nil))
						  (looking-at "From "))))
		  (vm-insert-char ?= 1 nil work-buffer)
		  (vm-insert-char (car (rassq (lsh char -4) hex-digit-alist))
				  1 nil work-buffer)
		  (vm-insert-char (car (rassq (logand char 15)
					    hex-digit-alist))
				  1 nil work-buffer)
		  (setq cols (+ cols 3)))
		 (t (vm-insert-char char 1 nil work-buffer)
		   (vm-increment cols)))
	  (cond ((> cols 70)
		  (setq cols 0)
		  (if Q-encoding
		    nil
		   (vm-insert-char ?= 1 nil work-buffer)
		   (vm-insert-char ?\n 1 nil work-buffer))))
	  (vm-increment inputpos))
	 (or (markerp end) (setq end (vm-marker end)))
	 (goto-char start)
	 (insert-buffer-substring work-buffer)
	 (delete-region (point) end)
	 (and (> (- end start) 200)
	    (message "Encoding quoted-printable... done"))
	 (- end start))
   (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))))

(defun vm-decode-mime-message-headers (m)
 (let ((case-fold-search t)
	(buffer-read-only nil)
	charset encoding match-start match-end start end)
  (save-excursion
   (goto-char (vm-headers-of m))
   (while (re-search-forward vm-mime-encoded-word-regexp (vm-text-of m) t)
	(setq match-start (match-beginning 0)
	   match-end (match-end 0)
	   charset (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1))
	   encoding (buffer-substring (match-beginning 2) (match-end 2))
	   start (match-beginning 3)
	   end (vm-marker (match-end 3)))
	;; don't change anything if we can't display the
	;; character set properly.
	(if (not (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset))
	  nil
	 (delete-region end match-end)
	 (condition-case data
	   (cond ((string-match "B" encoding)
		   (vm-mime-B-decode-region start end))
		  ((string-match "Q" encoding)
		   (vm-mime-Q-decode-region start end))
		  (t (vm-mime-error "unknown encoded word encoding, %s"
				   encoding)))
	  (vm-mime-error (apply 'message (cdr data))
			  (goto-char start)
			  (insert "**invalid encoded word**")
			  (delete-region (point) end)))
	 (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
	 (delete-region match-start start))))))

(defun vm-decode-mime-encoded-words ()
 (let ((case-fold-search t)
	(buffer-read-only nil)
	charset encoding match-start match-end start end)
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (while (re-search-forward vm-mime-encoded-word-regexp nil t)
	(setq match-start (match-beginning 0)
	   match-end (match-end 0)
	   charset (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1))
	   encoding (buffer-substring (match-beginning 2) (match-end 2))
	   start (match-beginning 3)
	   end (vm-marker (match-end 3)))
	;; don't change anything if we can't display the
	;; character set properly.
	(if (not (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset))
	  nil
	 (delete-region end match-end)
	 (condition-case data
	   (cond ((string-match "B" encoding)
		   (vm-mime-B-decode-region start end))
		  ((string-match "Q" encoding)
		   (vm-mime-Q-decode-region start end))
		  (t (vm-mime-error "unknown encoded word encoding, %s"
				   encoding)))
	  (vm-mime-error (apply 'message (cdr data))
			  (goto-char start)
			  (insert "**invalid encoded word**")
			  (delete-region (point) end)))
	 (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
	 (delete-region match-start start))))))

(defun vm-decode-mime-encoded-words-in-string (string)
 (if (and vm-display-using-mime
	  (string-match vm-mime-encoded-word-regexp string))
   (vm-with-string-as-temp-buffer string 'vm-decode-mime-encoded-words)
  string ))

(defun vm-reencode-mime-encoded-words ()
 (let ((charset nil)
	start coding pos q-encoding
	old-size
	(case-fold-search t)
	(done nil))
  (save-excursion
   (setq start (point-min))
   (while (not done)
	(setq charset (get-text-property start 'vm-charset))
	(setq pos (next-single-property-change start 'vm-charset))
	(or pos (setq pos (point-max) done t))
	(if charset
	  (progn
	   (if (setq coding (get-text-property start 'vm-coding))
		 (progn
		  (setq old-size (buffer-size))
		  (encode-coding-region start pos coding)
		  (setq pos (+ pos (- (buffer-size) old-size)))))
	   (setq pos
		  (+ start 
		    (if (setq q-encoding
				 (string-match "^iso-8859-\\|^us-ascii"
					    charset))
			  (vm-mime-Q-encode-region start pos)
			 (vm-mime-B-encode-region start pos))))
	   (goto-char pos)
	   (insert "?=")
	   (setq pos (point))
	   (goto-char start)
	   (insert "=?" charset "?" (if q-encoding "Q" "B") "?")))
	(setq start pos)))))

(defun vm-reencode-mime-encoded-words-in-string (string)
 (if (and vm-display-using-mime
	  (text-property-any 0 (length string) 'vm-string t string))
   (vm-with-string-as-temp-buffer string 'vm-reencode-mime-encoded-words)
  string ))

(fset 'vm-mime-parse-content-header 'vm-parse-structured-header)

(defun vm-mime-get-header-contents (header-name-regexp)
 (let ((contents nil)
	regexp)
  (setq regexp (concat "^\\(" header-name-regexp "\\)\\|\\(^$\\)"))
  (save-excursion
   (let ((case-fold-search t))
	(if (and (re-search-forward regexp nil t)
		 (match-beginning 1)
		 (progn (goto-char (match-beginning 0))
			(vm-match-header)))
	  (vm-matched-header-contents)
	 nil )))))

(defun vm-mime-parse-entity (&optional m default-type default-encoding)
 (let ((case-fold-search t) version type qtype encoding id description
	disposition qdisposition boundary boundary-regexp start
	multipart-list c-t c-t-e done p returnval)
  (catch 'return-value
   (save-excursion
	(if m
	  (progn
	   (setq m (vm-real-message-of m))
	   (set-buffer (vm-buffer-of m))))
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (if m
		(progn
		 (setq version (vm-get-header-contents m "MIME-Version:")
			version (car (vm-mime-parse-content-header version))
			type (vm-get-header-contents m "Content-Type:")
			qtype (vm-mime-parse-content-header type ?\; t)
			type (vm-mime-parse-content-header type ?\;)
			encoding (or (vm-get-header-contents
				   m "Content-Transfer-Encoding:")
				   "7bit")
			encoding (car (vm-mime-parse-content-header encoding))
			id (vm-get-header-contents m "Content-ID:")
			id (car (vm-mime-parse-content-header id))
			description (vm-get-header-contents
				   m "Content-Description:")
			description (and description
					 (if (string-match "^[ \t\n]$"
							  description)
					   nil
					  description))
			disposition (vm-get-header-contents
				   m "Content-Disposition:")
			qdisposition (and disposition
					 (vm-mime-parse-content-header
					  disposition ?\; t))
			disposition (and disposition
					 (vm-mime-parse-content-header
					 disposition ?\;)))
		 (widen)
		 (narrow-to-region (vm-headers-of m) (vm-text-end-of m)))
	   (goto-char (point-min))
	   (setq type (vm-mime-get-header-contents "Content-Type:")
		  qtype (or (vm-mime-parse-content-header type ?\; t)
			   default-type)
		  type (or (vm-mime-parse-content-header type ?\;)
			   default-type)
		  encoding (or (vm-mime-get-header-contents
				 "Content-Transfer-Encoding:")
				 default-encoding)
		  encoding (car (vm-mime-parse-content-header encoding))
		  id (vm-mime-get-header-contents "Content-ID:")
		  id (car (vm-mime-parse-content-header id))
		  description (vm-mime-get-header-contents
				 "Content-Description:")
		  description (and description (if (string-match "^[ \t\n]+$"
								  description)
						   nil
						  description))
		  disposition (vm-mime-get-header-contents
				 "Content-Disposition:")
		  qdisposition (and disposition
				   (vm-mime-parse-content-header
				    disposition ?\; t))
		  disposition (and disposition
				   (vm-mime-parse-content-header
				   disposition ?\;))))
	  (cond ((null m) t)
		 ((null version)
		  (throw 'return-value 'none))
		 ((or vm-mime-ignore-mime-version (string= version "1.0")) t)
		 (t (vm-mime-error "Unsupported MIME version: %s" version)))
	  (cond ((and m (null type))
		  (throw 'return-value
			 (vector '("text/plain" "charset=us-ascii")
				 '("text/plain" "charset=us-ascii")
				 encoding id description
				 disposition qdisposition
				 (vm-headers-of m)
				 (vm-text-of m)
				 (vm-text-end-of m)
				 nil nil nil )))
		 ((null type)
		  (goto-char (point-min))
		  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		    (vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
		  (vector default-type default-type
			  encoding id description
			  disposition qdisposition
			  (vm-marker (point-min))
			  (vm-marker (point))
			  (vm-marker (point-max))
			  nil nil nil ))
		 ((null (string-match "[^/ ]+/[^/ ]+" (car type)))
		  (vm-mime-error "Malformed MIME content type: %s" (car type)))
		 ((and (string-match "^multipart/\\|^message/" (car type))
			(null (string-match "^\\(7bit\\|8bit\\|binary\\)$"
					  encoding)))
		  (vm-mime-error "Opaque transfer encoding used with multipart or message type: %s, %s" (car type) encoding))
		 ((and (string-match "^message/partial$" (car type))
			(null (string-match "^7bit$" encoding)))
		  (vm-mime-error "Non-7BIT transfer encoding used with message/partial message: %s" encoding))
		 ((string-match "^multipart/digest" (car type))
		  (setq c-t '("message/rfc822")
			 c-t-e "7bit"))
		 ((string-match "^multipart/" (car type))
		  (setq c-t '("text/plain" "charset=us-ascii")
			 c-t-e "7bit")) ; below
		 ((string-match "^message/\\(rfc822\\|news\\)" (car type))
		  (setq c-t '("text/plain" "charset=us-ascii")
			 c-t-e "7bit")
		  (goto-char (point-min))
		  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		    (vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
		  (throw 'return-value
			 (vector type qtype encoding id description
				 disposition qdisposition
				 (vm-marker (point-min))
				 (vm-marker (point))
				 (vm-marker (point-max))
				 (list
				  (save-restriction
				   (narrow-to-region (point) (point-max))
				   (vm-mime-parse-entity-safe nil c-t
								c-t-e)))
				 nil nil )))
		 (t
		  (goto-char (point-min))
		  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		    (vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
		  (throw 'return-value
			 (vector type qtype encoding id description
				 disposition qdisposition
				 (vm-marker (point-min))
				 (vm-marker (point))
				 (vm-marker (point-max))
				 nil nil nil ))))
	  (setq p (cdr type)
		 boundary nil)
	  (while p
	   (if (string-match "^boundary=" (car p))
		 (setq boundary (car (vm-parse (car p) "=\\(.+\\)"))
			p nil)
		(setq p (cdr p))))
	  (or boundary
		(vm-mime-error
		 "Boundary parameter missing in %s type specification"
		 (car type)))
	  ;; the \' in the regexp is to "be liberal" in the
	  ;; face of broken software that does not add a line
	  ;; break after the final boundary of a nested
	  ;; multipart entity.
	  (setq boundary-regexp
		 (concat "^--" (regexp-quote boundary)
			 "\\(--\\)?[ \t]*\\(\n\\|\\'\\)"))
	  (goto-char (point-min))
	  (setq start nil
		 multipart-list nil
		 done nil)
	  (while (and (not done) (re-search-forward boundary-regexp nil t))
	   (cond ((null start)
		   (setq start (match-end 0)))
		  (t
		   (and (match-beginning 1)
			 (setq done t))
		   (save-excursion
		    (save-restriction
			 (narrow-to-region start (1- (match-beginning 0)))
			 (setq start (match-end 0))
			 (setq multipart-list
			    (cons (vm-mime-parse-entity-safe nil c-t c-t-e)
				   multipart-list)))))))
	  (if (not done)
		(vm-mime-error "final %s boundary missing" boundary))
	  (goto-char (point-min))
	  (or (re-search-forward "^\n\\|\n\\'" nil t)
		(vm-mime-error "MIME part missing header/body separator line"))
	  (vector type qtype encoding id description
		  disposition qdisposition
		  (vm-marker (point-min))
		  (vm-marker (point))
		  (vm-marker (point-max))
		  (nreverse multipart-list)
		  nil nil )))))))

(defun vm-mime-parse-entity-safe (&optional m c-t c-t-e)
 (or c-t (setq c-t '("text/plain" "charset=us-ascii")))
 ;; don't let subpart parse errors make the whole parse fail. use default
 ;; type if the parse fails.
 (condition-case error-data
   (vm-mime-parse-entity nil c-t c-t-e)
  (vm-mime-error
   (let ((header (if m
		    (vm-headers-of m)
		   (vm-marker (point-min))))
	  (text (if m
		   (vm-text-of m)
		  (save-excursion
		   (re-search-forward "^\n\\|\n\\'"
					nil 0)
		   (vm-marker (point)))))
	  (text-end (if m
			 (vm-text-end-of m)
		    (vm-marker (point-max)))))
   (vector c-t c-t
	   (vm-determine-proper-content-transfer-encoding text text-end)
	   nil
	   ;; cram the error message into the description slot
	   (car (cdr error-data))
	   ;; mark as an attachment to improve the chance that the user
	   ;; will see the description.
	   '("attachment") '("attachment")
	   header
	   text
	   text-end
	   nil nil nil)))))

(defun vm-mime-get-xxx-parameter (layout name param-list)
 (let ((match-end (1+ (length name)))
	(name-regexp (concat (regexp-quote name) "="))
	(case-fold-search t)
	(done nil))
  (while (and param-list (not done))
   (if (and (string-match name-regexp (car param-list))
	    (= (match-end 0) match-end))
	 (setq done t)
	(setq param-list (cdr param-list))))
  (and (car param-list) (car (vm-parse (car param-list) "=\\(.*\\)")))))

(defun vm-mime-get-parameter (layout name)
 (vm-mime-get-xxx-parameter layout name (cdr (vm-mm-layout-type layout))))

(defun vm-mime-get-disposition-parameter (layout name)
 (vm-mime-get-xxx-parameter layout name
			   (cdr (vm-mm-layout-disposition layout))))

(defun vm-mime-insert-mime-body (layout)
 (vm-insert-region-from-buffer (marker-buffer (vm-mm-layout-body-start layout))
				(vm-mm-layout-body-start layout)
				(vm-mm-layout-body-end layout)))

(defun vm-mime-insert-mime-headers (layout)
 (vm-insert-region-from-buffer (marker-buffer (vm-mm-layout-body-start layout))
				(vm-mm-layout-header-start layout)
				(vm-mm-layout-body-start layout))
 (if (and (not (bobp)) (char-equal (char-after (1- (point))) ?\n))
   (delete-char -1)))

(defun vm-make-presentation-copy (m)
 (let ((mail-buffer (current-buffer))
	b mm
	(real-m (vm-real-message-of m))
	(modified (buffer-modified-p)))
  (cond ((or (null vm-presentation-buffer-handle)
	    (null (buffer-name vm-presentation-buffer-handle)))
	  (setq b (generate-new-buffer (concat (buffer-name)
						" Presentation")))
	  (save-excursion
	   (set-buffer b)
	   (if (fboundp 'buffer-disable-undo)
		 (buffer-disable-undo (current-buffer))
	    ;; obfuscation to make the v19 compiler not whine
	    ;; about obsolete functions.
	    (let ((x 'buffer-flush-undo))
		 (funcall x (current-buffer))))
	   (setq mode-name "VM Presentation"
		  major-mode 'vm-presentation-mode
		  vm-message-pointer (list nil)
		  vm-mail-buffer mail-buffer
		  mode-popup-menu (and vm-use-menus vm-popup-menu-on-mouse-3
					(vm-menu-support-possible-p)
					(vm-menu-mode-menu))
		  ;; Default to binary file type for DOS/NT.
		  buffer-file-type t
		  ;; Tell XEmacs/MULE not to mess with the text on writes.
		  buffer-read-only t
		  mode-line-format vm-mode-line-format)
	   ;; scroll in place messes with scroll-up and this loses
	   (defvar scroll-in-place)
	   (make-local-variable 'scroll-in-place)
	   (setq scroll-in-place nil)
	   (and vm-xemacs-mule-p
		 (set-buffer-file-coding-system 'binary t))
	   (cond (vm-fsfemacs-19-p
		  ;; need to do this outside the let because
		  ;; loading disp-table initializes
		  ;; standard-display-table.
		  (require 'disp-table)
		  (let* ((standard-display-table
			  (copy-sequence standard-display-table)))
		   (standard-display-european t)
		   (setq buffer-display-table standard-display-table))))
	   (if (and vm-frame-per-folder (vm-multiple-frames-possible-p))
		 (vm-set-hooks-for-frame-deletion))
	   (use-local-map vm-mode-map)
	   (and (vm-toolbar-support-possible-p) vm-use-toolbar
		 (vm-toolbar-install-toolbar))
	   (and (vm-menu-support-possible-p)
		 (vm-menu-install-menus))
	   (run-hooks 'vm-presentation-mode-hook))
	  (setq vm-presentation-buffer-handle b)))
  (setq b vm-presentation-buffer-handle
	 vm-presentation-buffer vm-presentation-buffer-handle
	 vm-mime-decoded nil)
  (save-excursion
   (set-buffer (vm-buffer-of real-m))
   (save-restriction
	(widen)
	;; must reference this now so that headers will be in
	;; their final position before the message is copied.
	;; otherwise the vheader offset computed below will be
	;; wrong.
	(vm-vheaders-of real-m)
	(set-buffer b)
	(widen)
	(let ((buffer-read-only nil)
	   ;; disable read-only text properties
	   (inhibit-read-only t)
	   (modified (buffer-modified-p)))
	 (unwind-protect
	   (progn
		(erase-buffer)
		(insert-buffer-substring (vm-buffer-of real-m)
					 (vm-start-of real-m)
					 (vm-end-of real-m)))
	  (set-buffer-modified-p modified)))
	(setq mm (copy-sequence m))
	(vm-set-location-data-of mm (vm-copy (vm-location-data-of m)))
	(set-marker (vm-start-of mm) (point-min))
	(set-marker (vm-headers-of mm) (+ (vm-start-of mm)
					 (- (vm-headers-of real-m)
					   (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-vheaders-of mm) (+ (vm-start-of mm)
					  (- (vm-vheaders-of real-m)
					   (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-text-of mm) (+ (vm-start-of mm)
				    (- (vm-text-of real-m)
					 (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-text-end-of mm) (+ (vm-start-of mm)
					  (- (vm-text-end-of real-m)
					   (vm-start-of real-m))))
	(set-marker (vm-end-of mm) (+ (vm-start-of mm)
				   (- (vm-end-of real-m)
					 (vm-start-of real-m))))
	(setcar vm-message-pointer mm)))))

(fset 'vm-presentation-mode 'vm-mode)
(put 'vm-presentation-mode 'mode-class 'special)

(defvar buffer-file-coding-system)

(defun vm-determine-proper-charset (beg end)
 (save-excursion
  (save-restriction
   (narrow-to-region beg end)
   (catch 'done
	(goto-char (point-min))
	(if vm-xemacs-mule-p
	  (let ((charsets (delq 'ascii (charsets-in-region beg end))))
	   (cond ((null charsets)
		   "us-ascii")
		  ((cdr charsets)
		   (or (car (cdr
			    (assq (coding-system-name
				   buffer-file-coding-system)
				   vm-mime-mule-coding-to-charset-alist)))
			 "iso-2022-jp"))
		  (t
		   (or (car (cdr
			    (assoc
				(car charsets)
				vm-mime-mule-charset-to-charset-alist)))
			 "unknown"))))
	 (and (re-search-forward "[^\000-\177]" nil t)
	    (throw 'done (or vm-mime-8bit-composition-charset
				"iso-8859-1")))
	 (throw 'done "us-ascii"))))))

(defun vm-determine-proper-content-transfer-encoding (beg end)
 (save-excursion
  (save-restriction
   (narrow-to-region beg end)
   (catch 'done
	(goto-char (point-min))
	(and (re-search-forward "[\000\015]" nil t)
	   (throw 'done "binary"))

	(let ((toolong nil) bol)
	 (goto-char (point-min))
	 (setq bol (point))
	 (while (and (not (eobp)) (not toolong))
	  (forward-line)
	  (setq toolong (> (- (point) bol) 998)
		 bol (point)))
	 (and toolong (throw 'done "binary")))
	 
	(goto-char (point-min))
	(and (re-search-forward "[\200-\377]" nil t)
	   (throw 'done "8bit"))

	"7bit"))))

(defun vm-mime-types-match (type type/subtype)
 (let ((case-fold-search t))
  (cond ((string-match "/" type)
	  (if (and (string-match (regexp-quote type) type/subtype)
		  (equal 0 (match-beginning 0))
		  (equal (length type/subtype) (match-end 0)))
	    t
	   nil ))
	 ((and (string-match (regexp-quote type) type/subtype)
		(equal 0 (match-beginning 0))
		(equal (save-match-data
			 (string-match "/" type/subtype (match-end 0)))
		    (match-end 0)))))))

(defvar native-sound-only-on-console)

(defun vm-mime-can-display-internal (layout)
 (let ((type (car (vm-mm-layout-type layout))))
  (cond ((vm-mime-types-match "image/jpeg" type)
	  (and vm-xemacs-p
		(featurep 'jpeg)
		(eq (device-type) 'x)))
	 ((vm-mime-types-match "image/gif" type)
	  (and vm-xemacs-p
		(featurep 'gif)
		(eq (device-type) 'x)))
	 ((vm-mime-types-match "image/png" type)
	  (and vm-xemacs-p
		(featurep 'png)
		(eq (device-type) 'x)))
	 ((vm-mime-types-match "image/tiff" type)
	  (and vm-xemacs-p
		(featurep 'tiff)
		(eq (device-type) 'x)))
	 ((vm-mime-types-match "audio/basic" type)
	  (and vm-xemacs-p
		(or (featurep 'native-sound)
		  (featurep 'nas-sound))
		(or (device-sound-enabled-p)
		  (and (featurep 'native-sound)
			 (not native-sound-only-on-console)
			 (eq (device-type) 'x)))))
	 ((vm-mime-types-match "multipart" type) t)
	 ((vm-mime-types-match "message/external-body" type) nil)
	 ((vm-mime-types-match "message" type) t)
	 ((or (vm-mime-types-match "text/plain" type)
	    (vm-mime-types-match "text/enriched" type))
	  (let ((charset (or (vm-mime-get-parameter layout "charset")
			   "us-ascii")))
	   (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset)))
	 ((vm-mime-types-match "text/html" type)
	  (condition-case ()
	    (progn (require 'w3)
		   (fboundp 'w3-region))
	   (error nil)))
	 (t nil))))

(defun vm-mime-can-convert (type)
 (let ((alist vm-mime-type-converter-alist)
	;; fake layout. make it the wrong length so an error will
	;; be signaled if vm-mime-can-display-internal ever asks
	;; for one of the other fields
	(fake-layout (make-vector 1 (list nil)))
	(done nil))
  (while (and alist (not done))
   (cond ((and (vm-mime-types-match (car (car alist)) type)
		 (or (progn
			(setcar (aref fake-layout 0) (nth 1 (car alist)))
			(vm-mime-can-display-internal fake-layout))
		   (vm-mime-find-external-viewer (nth 1 (car alist)))))
	   (setq done t))
	  (t (setq alist (cdr alist)))))
  (and alist (car alist))))

(defun vm-mime-convert-undisplayable-layout (layout)
 (let ((ooo (vm-mime-can-convert (car (vm-mm-layout-type layout)))))
  (message "Converting %s to %s..."
			(car (vm-mm-layout-type layout))
			(nth 1 ooo))
  (save-excursion
   (set-buffer (generate-new-buffer " *mime object*"))
   (setq vm-message-garbage-alist
	  (cons (cons (current-buffer) 'kill-buffer)
		 vm-message-garbage-alist))
   (vm-mime-insert-mime-body layout)
   (vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
   (call-process-region (point-min) (point-max) shell-file-name
			  t t nil shell-command-switch (nth 2 ooo))
   (goto-char (point-min))
   (insert "Content-Type: " (nth 1 ooo) "\n")
   (insert "Content-Transfer-Encoding: binary\n\n")
   (set-buffer-modified-p nil)
   (message "Converting %s to %s... done"
			(car (vm-mm-layout-type layout))
			(nth 1 ooo))
   (vector (list (nth 1 ooo))
	   (list (nth 1 ooo))
	   "binary"
	   (vm-mm-layout-id layout)
	   (vm-mm-layout-description layout)
	   (vm-mm-layout-disposition layout)
	   (vm-mm-layout-qdisposition layout)
	   (vm-marker (point-min))
	   (vm-marker (point))
	   (vm-marker (point-max))
	   nil
	   nil
	   nil))))

(defun vm-mime-should-display-button (layout dont-honor-content-disposition)
 (if (and vm-honor-mime-content-disposition
	  (not dont-honor-content-disposition)
	  (vm-mm-layout-disposition layout))
   (let ((case-fold-search t))
	(string-match "^attachment$" (car (vm-mm-layout-disposition layout))))
  (let ((i-list vm-auto-displayed-mime-content-types)
	 (type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	 (matched nil))
   (if (eq i-list t)
	 nil
	(while (and i-list (not matched))
	 (if (vm-mime-types-match (car i-list) type)
	   (setq matched t)
	  (setq i-list (cdr i-list))))
	(not matched) ))))

(defun vm-mime-should-display-internal (layout dont-honor-content-disposition)
 (if (and vm-honor-mime-content-disposition
	  (not dont-honor-content-disposition)
	  (vm-mm-layout-disposition layout))
   (let ((case-fold-search t))
	(string-match "^inline$" (car (vm-mm-layout-disposition layout))))
  (let ((i-list vm-mime-internal-content-types)
	 (type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	 (matched nil))
   (if (eq i-list t)
	 t
	(while (and i-list (not matched))
	 (if (vm-mime-types-match (car i-list) type)
	   (setq matched t)
	  (setq i-list (cdr i-list))))
	matched ))))

(defun vm-mime-find-external-viewer (type)
 (let ((e-alist vm-mime-external-content-types-alist)
	(matched nil))
  (while (and e-alist (not matched))
   (if (and (vm-mime-types-match (car (car e-alist)) type)
	    (cdr (car e-alist)))
	 (setq matched (cdr (car e-alist)))
	(setq e-alist (cdr e-alist))))
  matched ))
(fset 'vm-mime-should-display-external 'vm-mime-find-external-viewer)

(defun vm-mime-delete-button-maybe (extent)
 (let ((buffer-read-only))
  ;; if displayed MIME object should replace the button
  ;; remove the button now.
  (cond ((vm-extent-property extent 'vm-mime-disposable)
	  (delete-region (vm-extent-start-position extent)
			 (vm-extent-end-position extent))
	  (vm-detach-extent extent)))))

(defun vm-decode-mime-message ()
 "Decode the MIME objects in the current message.

The first time this command is run on a message, decoding is done.
The second time, buttons for all the objects are displayed instead.
The third time, the raw, undecoded data is displayed.

If decoding, the decoded objects might be displayed immediately, or
buttons might be displayed that you need to activate to view the
object. See the documentation for the variables

  vm-auto-displayed-mime-content-types
  vm-mime-internal-content-types
  vm-mime-external-content-types-alist

to see how to control whether you see buttons or objects.

If the variable vm-mime-display-function is set, then its value
is called as a function with no arguments, and none of the
actions mentioned in the preceding paragraphs are done. At the
time of the call, the current buffer will be the presentation
buffer for the folder and a copy of the current message will be
in the buffer. The function is expected to make the message
`MIME presentable' to the user in whatever manner it sees fit."
 (interactive)
 (vm-follow-summary-cursor)
 (vm-select-folder-buffer)
 (vm-check-for-killed-summary)
 (vm-check-for-killed-presentation)
 (vm-error-if-folder-empty)
 (if (and (not vm-display-using-mime)
	  (null vm-mime-display-function))
   (error "MIME display disabled, set vm-display-using-mime non-nil to enable."))
 (if vm-mime-display-function
   (progn
	(vm-make-presentation-copy (car vm-message-pointer))
	(set-buffer vm-presentation-buffer)
	(funcall vm-mime-display-function))
  (if vm-mime-decoded
	(if (eq vm-mime-decoded 'decoded)
	  (let ((vm-preview-read-messages nil)
		 (vm-auto-decode-mime-messages t)
		 (vm-honor-mime-content-disposition nil)
		 (vm-auto-displayed-mime-content-types '("multipart")))
	   (setq vm-mime-decoded nil)
	   (intern (buffer-name) vm-buffers-needing-display-update)
	   (save-excursion
		(vm-preview-current-message))
	   (setq vm-mime-decoded 'buttons))
	 (let ((vm-preview-read-messages nil)
		(vm-auto-decode-mime-messages nil))
	  (intern (buffer-name) vm-buffers-needing-display-update)
	  (vm-preview-current-message)))
   (let ((layout (vm-mm-layout (car vm-message-pointer)))
	  (m (car vm-message-pointer)))
	(message "Decoding MIME message...")
	(cond ((stringp layout)
	    (error "Invalid MIME message: %s" layout)))
	(if (vm-mime-plain-message-p m)
	  (error "Message needs no decoding."))
	(or vm-presentation-buffer
	  ;; maybe user killed it
	  (error "No presentation buffer."))
	(set-buffer vm-presentation-buffer)
	(if (and (interactive-p) (eq vm-system-state 'previewing))
	  (let ((vm-display-using-mime nil))
	   (vm-show-current-message)))
	(setq m (car vm-message-pointer))
	(vm-save-restriction
	 (widen)
	 (goto-char (vm-text-of m))
	 (let ((buffer-read-only nil)
	    (modified (buffer-modified-p)))
	  (unwind-protect
	    (save-excursion
		 (and (not (eq (vm-mm-encoded-header m) 'none))
		   (vm-decode-mime-message-headers m))
		 (if (vectorp layout)
		   (progn
		    (vm-decode-mime-layout layout)
		    (delete-region (point) (point-max))))
		 (vm-energize-urls)
		 (vm-highlight-headers-maybe)
		 (vm-energize-headers-and-xfaces))
	   (set-buffer-modified-p modified))))
	(save-excursion (set-buffer vm-mail-buffer)
			(setq vm-mime-decoded 'decoded))
	(intern (buffer-name vm-mail-buffer) vm-buffers-needing-display-update)
	(vm-update-summary-and-mode-line)
	(message "Decoding MIME message... done"))))
 (vm-display nil nil '(vm-decode-mime-message)
	   '(vm-decode-mime-message reading-message)))

(defun vm-decode-mime-layout (layout &optional dont-honor-c-d)
 (let ((modified (buffer-modified-p)) type type-no-subtype (extent nil))
  (unwind-protect
	(progn
	 (if (not (vectorp layout))
	   (progn
		(setq extent layout
		   layout (vm-extent-property extent 'vm-mime-layout))
		(goto-char (vm-extent-start-position extent))))
	 (setq type (downcase (car (vm-mm-layout-type layout)))
		type-no-subtype (car (vm-parse type "\\([^/]+\\)")))
	 (cond ((and (vm-mime-should-display-button layout dont-honor-c-d)
		   (or (condition-case nil
			   (funcall (intern
					(concat "vm-mime-display-button-"
						type))
				    layout)
			  (void-function nil))
			 (condition-case nil
			   (funcall (intern
					(concat "vm-mime-display-button-"
						type-no-subtype))
				    layout)
			  (void-function nil)))))
		((and (vm-mime-should-display-internal layout dont-honor-c-d)
		   (condition-case nil
			   (funcall (intern
					(concat "vm-mime-display-internal-"
						type))
				    layout)
			  (void-function nil))))
		((vm-mime-types-match "multipart" type)
		 (or (condition-case nil
			 (funcall (intern
				  (concat "vm-mime-display-internal-"
					  type))
				 layout)
		    (void-function nil))
		   (vm-mime-display-internal-multipart/mixed layout)))
		((and (vm-mime-should-display-external type)
		   (vm-mime-display-external-generic layout))
		 (and extent (vm-set-extent-property
			   extent 'vm-mime-disposable nil)))
		((vm-mime-can-convert type)
		 (vm-decode-mime-layout
		 (vm-mime-convert-undisplayable-layout layout)))
		((and (or (vm-mime-types-match "message" type)
			 (vm-mime-types-match "text" type))
		   ;; display unmatched message and text types as
		   ;; text/plain.
		   (vm-mime-display-internal-text/plain layout)))
		(t (and extent (vm-mime-rewrite-failed-button
				extent
				(or (vm-mm-layout-display-error layout)
				  "no external viewer defined for type")))
		  (vm-mime-display-internal-application/octet-stream
		  (or extent layout))))
	 (and extent (vm-mime-delete-button-maybe extent)))
   (set-buffer-modified-p modified)))
 t )

(defun vm-mime-display-button-text (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-internal-text/html (layout)
 (if (fboundp 'w3-region)
   (let ((buffer-read-only nil)
	  (work-buffer nil))
	(message "Inlining text/html, be patient...")
	;; w3-region is not as tame as we would like.
	;; make sure the yoke is firmly attached.
	(unwind-protect
	  (progn
	   (save-excursion
		(set-buffer (setq work-buffer
				 (generate-new-buffer " *workbuf*")))
		(vm-mime-insert-mime-body layout)
		(vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
		(save-excursion
		 (save-window-excursion
		  (w3-region (point-min) (point-max)))))
	   (insert-buffer-substring work-buffer))
	 (and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))
	(message "Inlining text/html... done")
	t )
  (vm-set-mm-layout-display-error layout "Need W3 to inline HTML")
  nil ))

(defun vm-mime-display-internal-text/plain (layout &optional no-highlighting)
 (let ((start (point)) end old-size
	(buffer-read-only nil)
	(charset (or (vm-mime-get-parameter layout "charset") "us-ascii")))
  (if (not (vm-mime-charset-internally-displayable-p charset))
	(progn
	 (vm-set-mm-layout-display-error
	  layout (concat "Undisplayable charset: " charset))
	 nil)
   (vm-mime-insert-mime-body layout)
   (setq end (point-marker))
   (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
   (setq old-size (buffer-size))
   (vm-mime-charset-decode-region charset start end)
   (set-marker end (+ end (- (buffer-size) old-size)))
   (or no-highlighting (vm-energize-urls-in-message-region start end))
   (goto-char end)
   t )))

(defun vm-mime-display-internal-text/enriched (layout)
 (require 'enriched)
 (let ((start (point)) end
	(buffer-read-only nil)
	(enriched-verbose t))
  (message "Decoding text/enriched, be patient...")
  (vm-mime-insert-mime-body layout)
  (setq end (point-marker))
  (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
  ;; enriched-decode expects a couple of headers at the top of
  ;; the region and will remove anything that looks like a
  ;; header. Put a header section here for it to eat so it
  ;; won't eat message text instead.
  (goto-char start)
  (insert "Comment: You should not see this header\n\n")
  (enriched-decode start end)
  (vm-energize-urls-in-message-region start end)
  (goto-char end)
  (message "Decoding text/enriched... done")
  t ))

(defun vm-mime-display-external-generic (layout)
 (let ((program-list (vm-mime-find-external-viewer
		    (car (vm-mm-layout-type layout))))
	(process (nth 0 (vm-mm-layout-cache layout)))
	(tempfile (nth 1 (vm-mm-layout-cache layout)))
	(buffer-read-only nil)
	(start (point))
	end)
  (if (and (processp process) (eq (process-status process) 'run))
	t
   (cond ((or (null tempfile) (null (file-exists-p tempfile)))
	   (vm-mime-insert-mime-body layout)
	   (setq end (point-marker))
	   (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
	   (setq tempfile (vm-make-tempfile-name))
	   (let ((buffer-file-type buffer-file-type)
		  buffer-file-coding-system)
	    ;; Tell DOS/Windows NT whether the file is binary
	    (setq buffer-file-type (not (vm-mime-text-type-p layout)))
	    ;; Tell XEmacs/MULE not to mess with the bits unless
	    ;; this is a text type.
	    (if vm-xemacs-mule-p
		  (if (vm-mime-text-type-p layout)
		    (set-buffer-file-coding-system 'no-conversion nil)
		   (set-buffer-file-coding-system 'binary t)))
        ;; Write an empty tempfile out to disk and set its
        ;; permissions to 0600, then write the actual buffer
        ;; contents to tempfile.
        (write-region start start tempfile nil 0)
        (set-file-modes tempfile 384)
	    (write-region start end tempfile nil 0))
	   (delete-region start end)
	   (save-excursion
	    (vm-select-folder-buffer)
	    (setq vm-folder-garbage-alist
		   (cons (cons tempfile 'delete-file)
			  vm-folder-garbage-alist)))))
   (message "Launching %s..." (mapconcat 'identity program-list " "))
   (setq process
	  (apply 'start-process
		  (format "view %25s" (vm-mime-layout-description layout))
		  nil (append program-list (list tempfile))))
   (process-kill-without-query process t)
   (message "Launching %s... done" (mapconcat 'identity
							  program-list
							  " "))
   (save-excursion
	(vm-select-folder-buffer)
	(setq vm-message-garbage-alist
	   (cons (cons process 'delete-process)
		  vm-message-garbage-alist)))
   (vm-set-mm-layout-cache layout (list process tempfile))))
 t )

(defun vm-mime-display-internal-application/octet-stream (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((buffer-read-only nil)
	  (description (vm-mm-layout-description layout)))
	(vm-mime-insert-button
	 (format "%-35.35s [%s to save to a file]"
		 (vm-mime-layout-description layout)
		 (if (vm-mouse-support-possible-p)
		   "Click mouse-2"
		  "Press RETURN"))
	 (function
	 (lambda (layout)
	  (save-excursion
	   (vm-mime-display-internal-application/octet-stream layout))))
	 layout nil))
  (goto-char (vm-extent-start-position layout))
  (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout))
  ;; support old "name" paramater for application/octet-stream
  ;; but don't override the "filename" parameter extracted from
  ;; Content-Disposition, if any.
  (let ((default-filename
	  (if (vm-mime-get-disposition-parameter layout "filename")
		nil
	   (vm-mime-get-parameter layout "name"))))
   (vm-mime-send-body-to-file layout default-filename)))
 t )
(fset 'vm-mime-display-button-application/octet-stream
   'vm-mime-display-internal-application/octet-stream)

(defun vm-mime-display-button-application (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout nil))

(defun vm-mime-display-button-image (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-button-audio (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout nil))

(defun vm-mime-display-button-video (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-button-message (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-button-multipart (layout)
 (vm-mime-display-button-xxxx layout t))

(defun vm-mime-display-internal-multipart/mixed (layout)
 (let ((part-list (vm-mm-layout-parts layout)))
  (while part-list
   (vm-decode-mime-layout (car part-list))
   (setq part-list (cdr part-list)))
  t ))

(defun vm-mime-display-internal-multipart/alternative (layout)
 (let (best-layout)
  (cond ((eq vm-mime-alternative-select-method 'best)
	  (let ((done nil)
		 (best nil)
		 part-list type)
	   (setq part-list (vm-mm-layout-parts layout)
		  part-list (nreverse (copy-sequence part-list)))
	   (while (and part-list (not done))
	    (setq type (car (vm-mm-layout-type (car part-list))))
	    (if (or (vm-mime-can-display-internal (car part-list))
		    (vm-mime-find-external-viewer type))
		  (setq best (car part-list)
			 done t)
		 (setq part-list (cdr part-list))))
	   (setq best-layout (or best (car (vm-mm-layout-parts layout))))))
	 ((eq vm-mime-alternative-select-method 'best-internal)
	  (let ((done nil)
		 (best nil)
		 (second-best nil)
		 part-list type)
	   (setq part-list (vm-mm-layout-parts layout)
		  part-list (nreverse (copy-sequence part-list)))
	   (while (and part-list (not done))
	    (setq type (car (vm-mm-layout-type (car part-list))))
	    (cond ((vm-mime-can-display-internal (car part-list))
		   (setq best (car part-list)
			  done t))
		   ((and (null second-best)
			  (vm-mime-find-external-viewer type))
		   (setq second-best (car part-list))))
	    (setq part-list (cdr part-list)))
	   (setq best-layout (or best second-best
				  (car (vm-mm-layout-parts layout)))))))
 (vm-decode-mime-layout best-layout)))

(defun vm-mime-display-button-multipart/parallel (layout)
 (vm-mime-insert-button
  (format "%-35.35s [%s to display in parallel]"
	  (vm-mime-layout-description layout)
	  (if (vm-mouse-support-possible-p)
	    "Click mouse-2"
	   "Press RETURN"))
  (function
  (lambda (layout)
   (save-excursion
	(let ((vm-auto-displayed-mime-content-types t))
	 (vm-decode-mime-layout layout t)))))
  layout t))

(fset 'vm-mime-display-internal-multipart/parallel
   'vm-mime-display-internal-multipart/mixed)

(defun vm-mime-display-internal-multipart/digest (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((buffer-read-only nil))
	(vm-mime-insert-button
	 (format "%-35.35s [%s to display]"
		 (vm-mime-layout-description layout)
		 (if (vm-mouse-support-possible-p)
		   "Click mouse-2"
		  "Press RETURN"))
	 (function
	 (lambda (layout)
	  (save-excursion
	   (vm-mime-display-internal-multipart/digest layout))))
	 layout nil))
  (goto-char (vm-extent-start-position layout))
  (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout))
  (set-buffer (generate-new-buffer (format "digest from %s/%s"
					   (buffer-name vm-mail-buffer)
					   (vm-number-of
					   (car vm-message-pointer)))))
  (setq vm-folder-type vm-default-folder-type)
  (vm-mime-burst-layout layout nil)
  (vm-save-buffer-excursion
   (vm-goto-new-folder-frame-maybe 'folder)
   (vm-mode))
  ;; temp buffer, don't offer to save it.
  (setq buffer-offer-save nil)
  (vm-display (or vm-presentation-buffer (current-buffer)) t
		(list this-command) '(vm-mode startup)))
 t )
(fset 'vm-mime-display-button-multipart/digest
   'vm-mime-display-internal-multipart/digest)

(defun vm-mime-display-button-message/rfc822 (layout)
 (let ((buffer-read-only nil))
  (vm-mime-insert-button
   (format "%-35.35s [%s to display]"
	   (vm-mime-layout-description layout)
	   (if (vm-mouse-support-possible-p)
		 "Click mouse-2"
	    "Press RETURN"))
   (function
   (lambda (layout)
	(save-excursion
	 (vm-mime-display-internal-message/rfc822 layout))))
   layout nil)))
(fset 'vm-mime-display-button-message/news
   'vm-mime-display-button-message/rfc822)

(defun vm-mime-display-internal-message/rfc822 (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((start (point))
	  (buffer-read-only nil))
	(vm-mime-insert-mime-headers (car (vm-mm-layout-parts layout)))
	(insert ?\n)
	(save-excursion
	 (goto-char start)
	 (vm-reorder-message-headers nil vm-visible-headers
				   vm-invisible-header-regexp))
	(save-restriction
	 (narrow-to-region start (point))
	 (vm-decode-mime-encoded-words))
	(vm-mime-display-internal-multipart/mixed layout))
  (goto-char (vm-extent-start-position layout))
  (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout))
  (set-buffer (generate-new-buffer
		 (format "message from %s/%s"
			 (buffer-name vm-mail-buffer)
			 (vm-number-of
			 (car vm-message-pointer)))))
  (setq vm-folder-type vm-default-folder-type)
  (vm-mime-burst-layout layout nil)
  (set-buffer-modified-p nil)
  (vm-save-buffer-excursion
   (vm-goto-new-folder-frame-maybe 'folder)
   (vm-mode))
  ;; temp buffer, don't offer to save it.
  (setq buffer-offer-save nil)
  (vm-display (or vm-presentation-buffer (current-buffer)) t
		(list this-command) '(vm-mode startup)))
 t )
(fset 'vm-mime-display-internal-message/news
   'vm-mime-display-internal-message/rfc822)

(defun vm-mime-display-internal-message/partial (layout)
 (if (vectorp layout)
   (let ((buffer-read-only nil)
	  (number (vm-mime-get-parameter layout "number"))
	  (total (vm-mime-get-parameter layout "total")))
	(vm-mime-insert-button
	 (format "%-35.35s [%s to attempt assembly]"
		 (concat (vm-mime-layout-description layout)
			 (and number (concat ", part " number))
			 (and number total (concat " of " total)))
		 (if (vm-mouse-support-possible-p)
		   "Click mouse-2"
		  "Press RETURN"))
	 (function
	 (lambda (layout)
	  (save-excursion
	   (vm-mime-display-internal-message/partial layout))))
	 layout nil))
  (message "Assembling message...")
  (let ((parts nil)
	 (missing nil)
	 (work-buffer nil)
	 extent id o number total m i prev part-header-pos
	 p-id p-number p-total p-list)
   (setq extent layout
	  layout (vm-extent-property extent 'vm-mime-layout)
	  id (vm-mime-get-parameter layout "id"))
   (if (null id)
	 (vm-mime-error
	  "message/partial message missing id parameter"))
   (save-excursion
	(set-buffer (marker-buffer (vm-mm-layout-body-start layout)))
	(save-excursion
	 (save-restriction
	  (widen)
	  (goto-char (point-min))
	  (while (and (search-forward id nil t)
			(setq m (vm-message-at-point)))
	   (setq o (vm-mm-layout m))
	   (if (not (vectorp o))
		 nil
		(setq p-list (vm-mime-find-message/partials o id))
		(while p-list
		 (setq p-id (vm-mime-get-parameter (car p-list) "id"))
		 (setq p-total (vm-mime-get-parameter (car p-list) "total"))
		 (if (null p-total)
		   nil
		  (setq p-total (string-to-int p-total))
		  (if (< p-total 1)
			(vm-mime-error "message/partial specified part total < 0, %d" p-total))
		  (if total
			(if (not (= total p-total))
			  (vm-mime-error "message/partial speificed total differs between parts, (%d != %d)" p-total total))
		   (setq total p-total)))
		 (setq p-number (vm-mime-get-parameter (car p-list) "number"))
		 (if (null p-number)
		   (vm-mime-error
		    "message/partial message missing number parameter"))
		 (setq p-number (string-to-int p-number))
		 (if (< p-number 1)
		   (vm-mime-error "message/partial part number < 0, %d"
				   p-number))
		 (if (and total (> p-number total))
		   (vm-mime-error "message/partial part number greater than expected number of parts, (%d > %d)" p-number total))
		 (setq parts (cons (list p-number (car p-list)) parts)
			p-list (cdr p-list))))
	   (goto-char (vm-mm-layout-body-end o))))))
   (if (null total)
	 (vm-mime-error "total number of parts not specified in any message/partial part"))
   (setq parts (sort parts
			(function
			 (lambda (p q)
			  (< (car p)
			   (car q))))))
   (setq i 0
	  p-list parts)
   (while p-list
	(cond ((< i (car (car p-list)))
	    (vm-increment i)
	    (cond ((not (= i (car (car p-list))))
		   (setq missing (cons i missing)))
		   (t (setq prev p-list
			   p-list (cdr p-list)))))
	   (t
	    ;; remove duplicate part
	    (setcdr prev (cdr p-list))
	    (setq p-list (cdr p-list)))))
   (while (< i total)
	(vm-increment i)
	(setq missing (cons i missing)))
   (if missing
	 (vm-mime-error "part%s %s%s missing"
			 (if (cdr missing) "s" "")
			 (mapconcat
			 (function identity)
			 (nreverse (mapcar 'int-to-string
					  (or (cdr missing) missing)))
			 ", ")
			 (if (cdr missing)
			   (concat " and " (car missing))
			  "")))
   (set-buffer (generate-new-buffer "assembled message"))
   (setq vm-folder-type vm-default-folder-type)
   (vm-mime-insert-mime-headers (car (cdr (car parts))))
   (goto-char (point-min))
   (vm-reorder-message-headers
    nil nil
"\\(Encrypted\\|Content-\\|MIME-Version\\|Message-ID\\|Subject\\|X-VM-\\|Status\\)")
   (goto-char (point-max))
   (setq part-header-pos (point))
   (while parts
	(vm-mime-insert-mime-body (car (cdr (car parts))))
	(setq parts (cdr parts)))
   (goto-char part-header-pos)
   (vm-reorder-message-headers
    nil '("Subject" "MIME-Version" "Content-" "Message-ID" "Encrypted") nil)
   (vm-munge-message-separators vm-folder-type (point-min) (point-max))
   (goto-char (point-min))
   (insert (vm-leading-message-separator))
   (goto-char (point-max))
   (insert (vm-trailing-message-separator))
   (set-buffer-modified-p nil)
   (message "Assembling message... done")
   (vm-save-buffer-excursion
    (vm-goto-new-folder-frame-maybe 'folder)
    (vm-mode))
   ;; temp buffer, don't offer to save it.
   (setq buffer-offer-save nil)
   (vm-display (or vm-presentation-buffer (current-buffer)) t
		 (list this-command) '(vm-mode startup)))
  t ))
(fset 'vm-mime-display-button-message/partial
   'vm-mime-display-internal-message/partial)

(defun vm-mime-display-internal-image-xxxx (layout feature name)
 (if (and vm-xemacs-p
	  (featurep feature)
	  (eq (device-type) 'x))
   (let ((start (point)) end tempfile g e
	  (buffer-read-only nil))
	(if (vm-mm-layout-cache layout)
	  (setq g (vm-mm-layout-cache layout))
	 (vm-mime-insert-mime-body layout)
	 (setq end (point-marker))
	 (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
	 (setq tempfile (vm-make-tempfile-name))
	 ;; Write an empty tempfile out to disk and set its
	 ;; permissions to 0600, then write the actual buffer
	 ;; contents to tempfile.
	 (write-region start start tempfile nil 0)
	 (set-file-modes tempfile 384)
	 ;; coding system for presentation buffer is binary so
	 ;; we don't need to set it here.
	 (write-region start end tempfile nil 0)
	 (message "Creating %s glyph..." name)
	 (setq g (make-glyph
		  (list (vector feature ':file tempfile)
			 (vector 'string
				 ':data
				 (format "[Unknown %s image encoding]\n"
					 name)))))
	 (message "")
	 (vm-set-mm-layout-cache layout g)
	 (save-excursion
	  (vm-select-folder-buffer)
	  (setq vm-folder-garbage-alist
		 (cons (cons tempfile 'delete-file)
			vm-folder-garbage-alist)))
	 (delete-region start end))
	(if (not (bolp))
	  (insert-char ?\n 2)
	 (insert-char ?\n 1))
	(setq e (vm-make-extent (1- (point)) (point)))
	(vm-set-extent-property e 'begin-glyph g)
	t )))

(defun vm-mime-display-internal-image/gif (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'gif "GIF"))

(defun vm-mime-display-internal-image/jpeg (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'jpeg "JPEG"))

(defun vm-mime-display-internal-image/png (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'png "PNG"))

(defun vm-mime-display-internal-image/tiff (layout)
 (vm-mime-display-internal-image-xxxx layout 'tiff "TIFF"))

(defun vm-mime-display-internal-audio/basic (layout)
 (if (and vm-xemacs-p
	  (or (featurep 'native-sound)
	    (featurep 'nas-sound))
	  (or (device-sound-enabled-p)
	    (and (featurep 'native-sound)
		  (not native-sound-only-on-console)
		  (eq (device-type) 'x))))
   (let ((start (point)) end tempfile
	  (buffer-read-only nil))
	(if (vm-mm-layout-cache layout)
	  (setq tempfile (vm-mm-layout-cache layout))
	 (vm-mime-insert-mime-body layout)
	 (setq end (point-marker))
	 (vm-mime-transfer-decode-region layout start end)
	 (setq tempfile (vm-make-tempfile-name))
	 ;; Write an empty tempfile out to disk and set its
	 ;; permissions to 0600, then write the actual buffer
	 ;; contents to tempfile.
	 (write-region start start tempfile nil 0)
	 (set-file-modes tempfile 384)
	 ;; coding system for presentation buffer is binary, so
	 ;; we don't need to set it here.
	 (write-region start end tempfile nil 0)
	 (vm-set-mm-layout-cache layout tempfile)
	 (save-excursion
	  (vm-select-folder-buffer)
	  (setq vm-folder-garbage-alist
		 (cons (cons tempfile 'delete-file)
			vm-folder-garbage-alist)))
	 (delete-region start end))
	(start-itimer "audioplayer"
		   (list 'lambda nil (list 'play-sound-file tempfile))
		   1)
	t )
  nil ))

(defun vm-mime-display-button-xxxx (layout disposable)
 (let ((description (vm-mime-layout-description layout)))
  (vm-mime-insert-button
   (format "%-35.35s [%s to attempt display]"
	   description
	   (if (vm-mouse-support-possible-p) "Click mouse-2" "Press RETURN"))
   (function
   (lambda (layout)
	(save-excursion
	 (let ((vm-auto-displayed-mime-content-types t))
	  (vm-decode-mime-layout layout t)))))
   layout disposable)
  t ))

(defun vm-mime-run-display-function-at-point (&optional function dispose)
 (interactive)
 ;; save excursion to keep point from moving. its motion would
 ;; drag window point along, to a place arbitrarily far from
 ;; where it was when the user triggered the button.
 (save-excursion
  (cond (vm-fsfemacs-19-p
	  (let (o-list o (found nil))
	   (setq o-list (overlays-at (point)))
	   (while (and o-list (not found))
	    (cond ((overlay-get (car o-list) 'vm-mime-layout)
		   (setq found t)
		   (funcall (or function (overlay-get (car o-list)
							 'vm-mime-function))
			    (car o-list))))
	    (setq o-list (cdr o-list)))))
	 (vm-xemacs-p
	  (let ((e (extent-at (point) nil 'vm-mime-layout)))
	   (funcall (or function (extent-property e 'vm-mime-function))
		   e))))))

;; for the karking compiler
(defvar vm-menu-mime-dispose-menu)

(defun vm-mime-set-extent-glyph-for-type (e type)
 (if (and vm-xemacs-p
	  (featurep 'xpm)
	  (eq (device-type) 'x)
	  (> (device-bitplanes) 7))
   (let ((dir vm-image-directory)
	  (colorful (> (device-bitplanes) 15))
	  (tuples
	   '(("text" "document-simple.xpm" "document-colorful.xpm")
	    ("image" "mona_stamp-simple.xpm" "mona_stamp-colorful.xpm")
	    ("audio" "audio_stamp-simple.xpm" "audio_stamp-colorful.xpm")
	    ("video" "film-simple.xpm" "film-colorful.xpm")
	    ("message" "message-simple.xpm" "message-colorful.xpm")
	    ("application" "gear-simple.xpm" "gear-colorful.xpm")
	    ("multipart" "stuffed_box-simple.xpm"
		"stuffed_box-colorful.xpm")))
	  glyph file sym p)
	(setq file (catch 'done
		   (while tuples
		    (if (vm-mime-types-match (car (car tuples)) type)
			  (throw 'done (car tuples))
			 (setq tuples (cdr tuples))))
		   nil)
	   file (and file (if colorful (nth 2 file) (nth 1 file)))
	   sym (and file (intern file vm-image-obarray))
	   glyph (and sym (boundp sym) (symbol-value sym))
	   glyph (or glyph
			(and file
			   (make-glyph
			   (vector 'autodetect
				   ':data (expand-file-name file dir))))))
	(and sym (not (boundp sym)) (set sym glyph))
	(and glyph (set-extent-begin-glyph e glyph)))))

(defun vm-mime-insert-button (caption action layout disposable)
 (let ((start (point))	e
	(keymap (make-sparse-keymap))
	(buffer-read-only nil))
  (if (fboundp 'set-keymap-parents)
	(if (current-local-map)
	  (set-keymap-parents keymap (list (current-local-map))))
   (setq keymap (nconc keymap (current-local-map))))
  (define-key keymap "\r" 'vm-mime-run-display-function-at-point)
  (if (and (vm-mouse-xemacs-mouse-p) vm-popup-menu-on-mouse-3)
	(define-key keymap 'button3 'vm-menu-popup-mime-dispose-menu))
  (if (not (bolp))
	(insert "\n"))
  (insert caption "\n")
  ;; we must use the same interface that the vm-extent functions
  ;; use. if they use overlays, then we call make-overlay.
  (if (eq (symbol-function 'vm-make-extent) 'make-overlay)
	;; we MUST have the five arg make-overlay. overlays must
	;; advance when text is inserted at their start position or
	;; inline text and graphics will seep into the button
	;; overlay and then be removed when the button is removed.
	(setq e (make-overlay start (point) nil t nil))
   (setq e (make-extent start (point)))
   (set-extent-property e 'start-open t)
   (set-extent-property e 'end-open t))
  (vm-mime-set-extent-glyph-for-type e (car (vm-mm-layout-type layout)))
  ;; for emacs
  (vm-set-extent-property e 'mouse-face 'highlight)
  (vm-set-extent-property e 'local-map keymap)
  ;; for xemacs
  (vm-set-extent-property e 'highlight t)
  (vm-set-extent-property e 'keymap keymap)
  (vm-set-extent-property e 'balloon-help 'vm-mouse-3-help)
  ;; for all
  (vm-set-extent-property e 'vm-mime-disposable disposable)
  (vm-set-extent-property e 'face vm-mime-button-face)
  (vm-set-extent-property e 'vm-mime-layout layout)
  (vm-set-extent-property e 'vm-mime-function action)))

(defun vm-mime-rewrite-failed-button (button error-string)
 (let* ((buffer-read-only nil)
	 (start (point)))
  (goto-char (vm-extent-start-position button))
  (insert (format "DISPLAY FAILED -- %s\n" error-string))
  (vm-set-extent-endpoints button start (vm-extent-end-position button))
  (delete-region (point) (vm-extent-end-position button))))

(defun vm-mime-send-body-to-file (layout &optional default-filename)
 (if (not (vectorp layout))
   (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout)))
 (or default-filename
   (setq default-filename
	  (vm-mime-get-disposition-parameter layout "filename")))
 (and default-filename
    (setq default-filename (file-name-nondirectory default-filename)))
 (let ((work-buffer nil)
	;; evade the XEmacs dialog box, yeccch.
	(use-dialog-box nil)
	(dir vm-mime-attachment-save-directory)
	(done nil)
	file)
  (while (not done)
   (setq file
	  (read-file-name
	   (if default-filename
		 (format "Write MIME body to file (default %s): "
			 default-filename)
	    "Write MIME body to file: ")
	   dir default-filename)
	 file (expand-file-name file dir))
   (if (not (file-directory-p file))
	 (setq done t)
	(if default-filename
	  (message "%s is a directory" file)
	 (error "%s is a directory" file))
	(sit-for 2)
	(setq dir file
	   default-filename (if (string-match "/$" file)
				  (concat file default-filename)
				 (concat file "/" default-filename)))))
  (save-excursion
   (unwind-protect
	 (progn
	  (setq work-buffer (generate-new-buffer " *vm-work*"))
	  (buffer-disable-undo work-buffer)
	  (set-buffer work-buffer)
	  ;; Tell DOS/Windows NT whether the file is binary
	  (setq buffer-file-type (not (vm-mime-text-type-p layout)))
	  ;; Tell XEmacs/MULE not to mess with the bits unless
	  ;; this is a text type.
	  (if vm-xemacs-mule-p
		(if (vm-mime-text-type-p layout)
		  (set-buffer-file-coding-system 'no-conversion nil)
		 (set-buffer-file-coding-system 'binary t)))
	  (vm-mime-insert-mime-body layout)
	  (vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
	  (or (not (file-exists-p file))
		(y-or-n-p "File exists, overwrite? ")
		(error "Aborted"))
	  (write-region (point-min) (point-max) file nil nil))
	(and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))))

(defun vm-mime-pipe-body-to-command (command layout &optional discard-output)
 (if (not (vectorp layout))
   (setq layout (vm-extent-property layout 'vm-mime-layout)))
 (let ((output-buffer (if discard-output
			  0
			 (get-buffer-create "*Shell Command Output*")))
	(work-buffer nil))
  (save-excursion
   (if (bufferp output-buffer)
	 (progn
	  (set-buffer output-buffer)
	  (erase-buffer)))
   (unwind-protect
	 (progn
	  (setq work-buffer (generate-new-buffer " *vm-work*"))
	  (buffer-disable-undo work-buffer)
	  (set-buffer work-buffer)
	  (vm-mime-insert-mime-body layout)
	  (vm-mime-transfer-decode-region layout (point-min) (point-max))
	  (let ((pop-up-windows (and pop-up-windows
				    (eq vm-mutable-windows t)))
		 ;; Tell DOS/Windows NT whether the input is binary
		 (binary-process-input (not (vm-mime-text-type-p layout))))
	   (call-process-region (point-min) (point-max)
				  (or shell-file-name "sh")
				  nil output-buffer nil
				  shell-command-switch command)))
	(and work-buffer (kill-buffer work-buffer)))
   (if (bufferp output-buffer)
	 (progn
	  (set-buffer output-buffer)
	  (if (not (zerop (buffer-size)))
		(vm-display output-buffer t (list this-command)
			  '(vm-pipe-message-to-command))
	   (vm-display nil nil (list this-command)
			 '(vm-pipe-message-to-command)))))))
 t )

(defun vm-mime-pipe-body-to-queried-command (layout &optional discard-output)
 (let ((command (read-string "Pipe to command: ")))
  (vm-mime-pipe-body-to-command command layout discard-output)))

(defun vm-mime-pipe-body-to-queried-command-discard-output (layout)
 (vm-mime-pipe-body-to-queried-command layout t))

(defun vm-mime-send-body-to-printer (layout)
 (vm-mime-pipe-body-to-command (mapconcat (function identity)
					  (nconc (list vm-print-command)
						 vm-print-command-switches)
					  " ")
				layout))

(defun vm-mime-display-body-as-text (button)
 (let ((vm-auto-displayed-mime-content-types '("text/plain"))
	(layout (copy-sequence (vm-extent-property button 'vm-mime-layout))))
  (vm-set-extent-property button 'vm-mime-disposable t)
  (vm-set-extent-property button 'vm-mime-layout layout)
  ;; not universally correct, but close enough.
  (vm-set-mm-layout-type layout '("text/plain" "charset=us-ascii"))
  (goto-char (vm-extent-start-position button))
  (vm-decode-mime-layout button t)))

(defun vm-mime-display-body-using-external-viewer (button)
 (let ((layout (vm-extent-property button 'vm-mime-layout)))
  (goto-char (vm-extent-start-position button))
  (if (not (vm-mime-find-external-viewer (car (vm-mm-layout-type layout))))
	(error "No viewer defined for type %s"
	    (car (vm-mm-layout-type layout)))
   (vm-mime-display-external-generic layout))))

(defun vm-mime-scrub-description (string)
 (let ((work-buffer nil))
   (save-excursion
    (unwind-protect
	  (progn
	   (setq work-buffer (generate-new-buffer " *vm-work*"))
	   (buffer-disable-undo work-buffer)
	   (set-buffer work-buffer)
	   (insert string)
	   (while (re-search-forward "[ \t\n]+" nil t)
	    (replace-match " "))
	   (buffer-string))
	 (and work-buffer (kill-buffer work-buffer))))))

(defun vm-mime-layout-description (layout)
 (let ((type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	description name)
  (setq description
	 (if (vm-mm-layout-description layout)
	   (vm-mime-scrub-description (vm-mm-layout-description layout))))
  (concat
   (if description description "")
   (if description ", " "")
   (cond ((vm-mime-types-match "multipart/digest" type)
	  (let ((n (length (vm-mm-layout-parts layout))))
	   (format "digest (%d message%s)" n (if (= n 1) "" "s"))))
	  ((vm-mime-types-match "multipart/alternative" type)
	  "multipart alternative")
	  ((vm-mime-types-match "multipart" type)
	  (let ((n (length (vm-mm-layout-parts layout))))
	   (format "multipart message (%d part%s)" n (if (= n 1) "" "s"))))
	  ((vm-mime-types-match "text/plain" type)
	  (format "plain text%s"
		  (let ((charset (vm-mime-get-parameter layout "charset")))
		   (if charset
			 (concat ", " charset)
			""))))
	  ((vm-mime-types-match "text/enriched" type)
	  "enriched text")
	  ((vm-mime-types-match "text/html" type)
	  "HTML")
	  ((vm-mime-types-match "image/gif" type)
	  "GIF image")
	  ((vm-mime-types-match "image/jpeg" type)
	  "JPEG image")
	  ((and (vm-mime-types-match "application/octet-stream" type)
		 (setq name (vm-mime-get-parameter layout "name"))
		 (save-match-data (not (string-match "^[ \t]*$" name))))
	  name)
	  (t type)))))

(defun vm-mime-layout-contains-type (layout type)
 (if (vm-mime-types-match type (car (vm-mm-layout-type layout)))
   layout
  (let ((p (vm-mm-layout-parts layout))
	 (result nil)
	 (done nil))
   (while (and p (not done))
	(if (setq result (vm-mime-layout-contains-type (car p) type))
	  (setq done t)
	 (setq p (cdr p))))
   result )))

;; breadth first traversal
(defun vm-mime-find-digests-in-layout (layout)
 (let ((layout-list (list layout))
	layout-type
	(result nil))
  (while layout-list
   (setq layout-type (car (vm-mm-layout-type (car layout-list))))
   (cond ((string-match "^multipart/digest\\|message/\\(rfc822\\|news\\)"
			  layout-type)
	   (setq result (nconc result (list (car layout-list)))))
	  ((vm-mime-composite-type-p layout-type)
	   (setq layout-list (nconc layout-list
				   (copy-sequence
				    (vm-mm-layout-parts
					(car layout-list)))))))
   (setq layout-list (cdr layout-list)))
  result ))
 
(defun vm-mime-plain-message-p (m)
 (save-match-data
  (let ((o (vm-mm-layout m))
	 (case-fold-search t))
   (and (eq (vm-mm-encoded-header m) 'none)
	  (or (not (vectorp o))
	    (and (vm-mime-types-match "text/plain"
					 (car (vm-mm-layout-type o)))
		  (let* ((charset (or (vm-mime-get-parameter o "charset")
				   "us-ascii")))
		   (vm-string-member charset vm-mime-default-face-charsets))
		  (string-match "^\\(7bit\\|8bit\\|binary\\)$"
				 (vm-mm-layout-encoding o))))))))

(defun vm-mime-text-type-p (layout)
 (or (vm-mime-types-match "text" (car (vm-mm-layout-type layout)))
   (vm-mime-types-match "message" (car (vm-mm-layout-type layout)))))

(defun vm-mime-charset-internally-displayable-p (name)
 (cond ((and vm-xemacs-mule-p (eq (device-type) 'x))
	 (vm-string-assoc name vm-mime-mule-charset-to-coding-alist))
	((vm-multiple-fonts-possible-p)
	 (or (vm-string-member name vm-mime-default-face-charsets)
	   (vm-string-assoc name vm-mime-charset-font-alist)))
	(t
	 (vm-string-member name vm-mime-default-face-charsets))))

(defun vm-mime-find-message/partials (layout id)
 (let ((list nil)
	(type (vm-mm-layout-type layout)))
  (cond ((vm-mime-types-match "multipart" (car type))
	  (let ((parts (vm-mm-layout-parts layout)) o)
	   (while parts
	    (setq o (vm-mime-find-message/partials (car parts) id))
	    (if o
		  (setq list (nconc o list)))
	    (setq parts (cdr parts)))))
	 ((vm-mime-types-match "message/partial" (car type))
	  (if (equal (vm-mime-get-parameter layout "id") id)
	    (setq list (cons layout list)))))
  list ))

(defun vm-message-at-point ()
 (let ((mp vm-message-list)
	(point (point))
	(done nil))
  (while (and mp (not done))
   (if (and (>= point (vm-start-of (car mp)))
	    (<= point (vm-end-of (car mp))))
	 (setq done t)
	(setq mp (cdr mp))))
  (car mp)))

(defun vm-mime-make-multipart-boundary ()
 (let ((boundary (make-string 10 ?a))
	(i 0))
  (random t)
  (while (< i (length boundary))
   (aset boundary i (aref vm-mime-base64-alphabet
			   (% (vm-abs (lsh (random) -8))
				(length vm-mime-base64-alphabet))))
   (vm-increment i))
  boundary ))

(defun vm-mime-attach-file (file type &optional charset description)
 "Attach a file to a VM composition buffer to be sent along with the message.
The file is not inserted into the buffer and MIME encoded until
you execute vm-mail-send or vm-mail-send-and-exit. A visible tag
indicating the existence of the attachment is placed in the
composition buffer. You can move the attachment around or remove
it entirely with normal text editing commands. If you remove the
attachment tag, the attachment will not be sent.

First argument, FILE, is the name of the file to attach. Second
argument, TYPE, is the MIME Content-Type of the file. Optional
third argument CHARSET is the character set of the attached
document. This argument is only used for text types, and it is
ignored for other types. Optional fourth argument DESCRIPTION
should be a one line description of the file.

When called interactively all arguments are read from the
minibuffer.

This command is for attaching files that do not have a MIME
header section at the top. For files with MIME headers, you
should use vm-mime-attach-mime-file to attach such a file. VM
will extract the content type information from the headers in
this case and not prompt you for it in the minibuffer."
 (interactive
  ;; protect value of last-command and this-command
  (let ((last-command last-command)
	 (this-command this-command)
	 (charset nil)
	 description file default-type type)
   (if (null vm-send-using-mime)
	 (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
   (setq file (vm-read-file-name "Attach file: " nil nil t)
	  default-type (or (vm-mime-default-type-from-filename file)
			  "application/octet-stream")
	  type (completing-read
		 (format "Content type (default %s): "
			 default-type)
		 vm-mime-type-completion-alist)
	  type (if (> (length type) 0) type default-type))
   (if (vm-mime-types-match "text" type)
	 (setq charset (completing-read "Character set (default US-ASCII): "
					vm-mime-charset-completion-alist)
	    charset (if (> (length charset) 0) charset)))
   (setq description (read-string "One line description: "))
   (if (string-match "^[ \t]*$" description)
	 (setq description nil))
   (list file type charset description)))
 (if (null vm-send-using-mime)
   (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
 (if (file-directory-p file)
   (error "%s is a directory, cannot attach" file))
 (if (not (file-exists-p file))
   (error "No such file: %s" file))
 (if (not (file-readable-p file))
   (error "You don't have permission to read %s" file))
 (and charset (setq charset (list (concat "charset=" charset))))
 (and description (setq description (vm-mime-scrub-description description)))
 (vm-mime-attach-object file type charset description nil))

(defun vm-mime-attach-mime-file (file)
 "Attach a MIME encoded file to a VM composition buffer to be sent
along with the message.

The file is not inserted into the buffer until you execute
vm-mail-send or vm-mail-send-and-exit. A visible tag indicating
the existence of the attachment is placed in the composition
buffer. You can move the attachment around or remove it entirely
with normal text editing commands. If you remove the attachment
tag, the attachment will not be sent.

The sole argument, FILE, is the name of the file to attach.
When called interactively the FILE argument is read from the
minibuffer.

This command is for attaching files that have a MIME
header section at the top. For files without MIME headers, you
should use vm-mime-attach-file to attach such a file. VM
will interactively query you for the file type information."
 (interactive
  ;; protect value of last-command and this-command
  (let ((last-command last-command)
	 (this-command this-command)
	 file)
   (if (null vm-send-using-mime)
	 (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
   (setq file (vm-read-file-name "Attach file: " nil nil t))
   (list file)))
 (if (null vm-send-using-mime)
   (error "MIME attachments disabled, set vm-send-using-mime non-nil to enable."))
 (if (file-directory-p file)
   (error "%s is a directory, cannot attach" file))
 (if (not (file-exists-p file))
   (error "No such file: %s" file))
 (if (not (file-readable-p file))
   (error "You don't have permission to read %s" file))
 (vm-mime-attach-object file nil nil nil t))

(defun vm-mime-attach-object (object type params description mimed)
 (if (not (eq major-mode 'mail-mode))
   (error "Command must be used in a VM Mail mode buffer."))
 (let (start end e tag-string disposition)
  (if (< (point) (save-excursion (mail-text) (point)))
	(mail-text))
  (setq start (point)
	 tag-string (format "[ATTACHMENT %s, %s]" object
			   (or type "MIME file")))
  (insert tag-string "\n")
  (setq end (1- (point)))
  (if (and (stringp object) (not mimed))
	(progn
	 (if (or (vm-mime-types-match "application" type)
		 (vm-mime-types-match "model" type))
	   (setq disposition (list "attachment"))
	  (setq disposition (list "inline")))
	 (setq disposition (nconc disposition
				  (list
				  (concat "filename=\""
					  (file-name-nondirectory object)
					  "\"")))))
   (setq disposition (list "unspecified")))
  (cond (vm-fsfemacs-19-p
	  (put-text-property start end 'front-sticky nil)
	  (put-text-property start end 'rear-nonsticky t)
;; can't be intangible because menu clicking at a position needs
;; to set point inside the tag so that a command can access the
;; text properties there.
;;	  (put-text-property start end 'intangible object)
	  (put-text-property start end 'face vm-mime-button-face)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-type type)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-object object)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-parameters params)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-description description)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-disposition disposition)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-encoded mimed)
	  (put-text-property start end 'vm-mime-object object))
	 (vm-xemacs-p
	  (setq e (make-extent start end))
	  (vm-mime-set-extent-glyph-for-type e (or type "text/plain"))
	  (set-extent-property e 'start-open t)
	  (set-extent-property e 'face vm-mime-button-face)
	  (set-extent-property e 'duplicable t)
	  (let ((keymap (make-sparse-keymap)))
	   (if vm-popup-menu-on-mouse-3
		 (define-key keymap 'button3
		  'vm-menu-popup-content-disposition-menu))
	   (set-extent-property e 'keymap keymap)
	   (set-extent-property e 'balloon-help 'vm-mouse-3-help))
	  (set-extent-property e 'vm-mime-type type)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-object object)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-parameters params)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-description description)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-disposition disposition)
	  (set-extent-property e 'vm-mime-encoded mimed)))))

(defun vm-mime-attachment-disposition-at-point ()
 (cond (vm-fsfemacs-19-p
	 (let ((disp (get-text-property (point) 'vm-mime-disposition)))
	  (intern (car disp))))
	(vm-xemacs-p
	 (let* ((e (extent-at (point) nil 'vm-mime-disposition))
		(disp (extent-property e 'vm-mime-disposition)))
	  (intern (car disp))))))

(defun vm-mime-set-attachment-disposition-at-point (sym)
 (cond (vm-fsfemacs-19-p
	 (let ((disp (get-text-property (point) 'vm-mime-disposition)))
	  (setcar disp (symbol-name sym))))
	(vm-xemacs-p
	 (let* ((e (extent-at (point) nil 'vm-mime-disposition))
		(disp (extent-property e 'vm-mime-disposition)))
	  (setcar disp (symbol-name sym))))))

(defun vm-disallow-overlay-endpoint-insertion (overlay after start end
					    &optional old-size)
 (cond ((null after) nil)
	((= start (overlay-start overlay))
	 (move-overlay overlay end (overlay-end overlay)))
	((= start (overlay-end overlay))
	 (move-overlay overlay (overlay-start overlay) start))))

(defun vm-mime-fake-attachment-overlays (start end)
 (let ((o-list nil)
	(done nil)
	(pos start)
	object props o)
  (save-excursion
   (save-restriction
	(narrow-to-region start end)
	(while (not done)
	 (setq object (get-text-property pos 'vm-mime-object))
	 (setq pos (next-single-property-change pos 'vm-mime-object))
	 (or pos (setq pos (point-max) done t))
	 (if object
	   (progn
		(setq o (make-overlay start pos))
		(overlay-put o 'insert-in-front-hooks
			   '(vm-disallow-overlay-endpoint-insertion))
		(overlay-put o 'insert-behind-hooks
			   '(vm-disallow-overlay-endpoint-insertion))
		(setq props (text-properties-at start))
		(while props
		 (overlay-put o (car props) (car (cdr props)))
		 (setq props (cdr (cdr props))))
		(setq o-list (cons o o-list))))
	 (setq start pos))
	o-list ))))

(defun vm-mime-default-type-from-filename (file)
 (let ((alist vm-mime-attachment-auto-type-alist)
	(case-fold-search t)
	(done nil))
  (while (and alist (not done))
   (if (string-match (car (car alist)) file)
	 (setq done t)
	(setq alist (cdr alist))))
  (and alist (cdr (car alist)))))

(defun vm-remove-mail-mode-header-separator ()
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (if (re-search-forward (concat "^" mail-header-separator "$") nil t)
	(progn
	 (delete-region (match-beginning 0) (match-end 0))
	  t )
   nil )))

(defun vm-add-mail-mode-header-separator ()
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (if (re-search-forward "^$" nil t)
	(replace-match mail-header-separator t t))))

(defun vm-mime-transfer-encode-region (encoding beg end crlf)
 (let ((case-fold-search t)
	(armor-from (and vm-mime-composition-armor-from-lines
			 (let ((case-fold-search nil))
			  (save-excursion
			   (goto-char beg)
			   (re-search-forward "^From " nil t))))))
  (cond ((string-match "^binary$" encoding)
	  (vm-mime-base64-encode-region beg end crlf)
	  (setq encoding "base64"))
	 ((and (not armor-from) (string-match "^7bit$" encoding)) t)
	 ((string-match "^base64$" encoding) t)
	 ((string-match "^quoted-printable$" encoding) t)
	 ((eq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding 'quoted-printable)
	  (vm-mime-qp-encode-region beg end nil armor-from)
	  (setq encoding "quoted-printable"))
	 ((eq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding 'base64)
	  (vm-mime-base64-encode-region beg end crlf)
	  (setq encoding "base64"))
	 (armor-from (vm-mime-qp-encode-region beg end nil armor-from))
	 ((eq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding '8bit) t))
  encoding ))

(defun vm-mime-transfer-encode-layout (layout)
 (let ((list (vm-mm-layout-parts layout))
	(type (car (vm-mm-layout-type layout)))
	(encoding "7bit")
	(vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
	 vm-mime-8bit-text-transfer-encoding))
 (cond ((vm-mime-composite-type-p type)
	 ;; MIME messages of type "message" and
	 ;; "multipart" are required to have a non-opaque
	 ;; content transfer encoding. This means that
	 ;; if the user only wants to send out 7bit data,
	 ;; then any subpart that contains 8bit data must
	 ;; have an opaque (qp or base64) 8->7bit
	 ;; conversion performed on it so that the
	 ;; enclosing entity can use a non-opaque
	 ;; encoding.
	 ;;
	 ;; message/partial requires a "7bit" encoding so
	 ;; force 8->7 conversion in that case.
	 (cond ((memq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
		   '(quoted-printable base64))
		t)
	    ((vm-mime-types-match "message/partial" type)
		(setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
		   'quoted-printable)))
	 (while list
	  (if (equal (vm-mime-transfer-encode-layout (car list)) "8bit")
	    (setq encoding "8bit"))
	  (setq list (cdr list))))
	(t
	 (if (and (vm-mime-types-match "message/partial" type)
		 (not (memq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
			   '(quoted-printable base64))))
		(setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
		   'quoted-printable))
	 (setq encoding
	    (vm-mime-transfer-encode-region (vm-mm-layout-encoding layout)
					    (vm-mm-layout-body-start layout)
					    (vm-mm-layout-body-end layout)
					    (vm-mime-text-type-p layout)))))
 (save-excursion
  (save-restriction
   (goto-char (vm-mm-layout-header-start layout))
   (narrow-to-region (point) (vm-mm-layout-body-start layout))
   (vm-reorder-message-headers nil nil "Content-Transfer-Encoding:")
   (if (not (equal encoding "7bit"))
	 (insert "CONTENT-TRANSFER-ENCODING: " encoding "\n"))
   encoding ))))

(defun vm-mime-encode-composition ()
 "MIME encode the current mail composition buffer.
Attachment tags added to the buffer with vm-mime-attach-file are expanded
and the approriate content-type and boundary markup information is added."
 (interactive)
 (cond (vm-xemacs-mule-p
	 (vm-mime-xemacs-encode-composition))
	(vm-xemacs-p
	 (vm-mime-xemacs-encode-composition))
	(vm-fsfemacs-19-p
	 (vm-mime-fsfemacs-encode-composition))
	(t
	 (error "don't know how to MIME encode composition for %s"
		(emacs-version)))))

(defvar enriched-mode)

(defun vm-mime-xemacs-encode-composition ()
 (save-restriction
  (widen)
  (if (not (eq major-mode 'mail-mode))
	(error "Command must be used in a VM Mail mode buffer."))
  (or (null (vm-mail-mode-get-header-contents "MIME-Version:"))
	(error "Message is already MIME encoded."))
  (let ((8bit nil)
	 (just-one nil)
	 (boundary-positions nil)
	 (enriched (and (boundp 'enriched-mode) enriched-mode))
	 already-mimed layout e e-list boundary
	 type encoding charset params description disposition object
	 opoint-min)
   (mail-text)
   (setq e-list (extent-list nil (point) (point-max))
	  e-list (vm-delete (function
			    (lambda (e)
				 (extent-property e 'vm-mime-object)))
			   e-list t)
	  e-list (sort e-list (function
				 (lambda (e1 e2)
				  (< (extent-end-position e1)
				   (extent-end-position e2))))))
   ;; If there's just one attachment and no other readable
   ;; text in the buffer then make the message type just be
   ;; the attachment type rather than sending a multipart
   ;; message with one attachment
   (setq just-one (and (= (length e-list) 1)
			 (looking-at "[ \t\n]*")
			 (= (match-end 0)
			   (extent-start-position (car e-list)))
			 (save-excursion
			  (goto-char (extent-end-position (car e-list)))
			  (looking-at "[ \t\n]*\\'"))))
   (if (null e-list)
	 (progn
	  (narrow-to-region (point) (point-max))
	  ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (enriched-encode (point-min) (point-max))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (if vm-xemacs-mule-p
		(encode-coding-region (point-min) (point-max)
				   buffer-file-coding-system))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t))
	  (widen)
	  (vm-remove-mail-mode-header-separator)
	  (goto-char (point-min))
	  (vm-reorder-message-headers
	   nil nil "\\(Content-Type:\\|Content-Transfer-Encoding\\|MIME-Version:\\)")
	  (insert "MIME-Version: 1.0\n")
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	  (vm-add-mail-mode-header-separator))
	(while e-list
	 (setq e (car e-list))
	 (if (or just-one (= (point) (extent-start-position e)))
	   nil
	  (narrow-to-region (point) (extent-start-position e))
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (enriched-encode (point-min) (point-max))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (if vm-xemacs-mule-p
		(encode-coding-region (point-min) (point-max)
				   buffer-file-coding-system))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	  (widen))
	 (goto-char (extent-start-position e))
	 (narrow-to-region (point) (point))
	 (setq object (extent-property e 'vm-mime-object))
	 ;; insert the object
	 (cond ((bufferp object)
		 (insert-buffer-substring object))
		((stringp object)
		 (let ((coding-system-for-read 'no-conversion)
		    ;; don't let buffer-file-coding-system be changed
		    ;; by insert-file-contents-literally. The
		    ;; value we bind to it to here isn't important.
		    (buffer-file-coding-system 'no-conversion))
		  (insert-file-contents-literally object))))
	 ;; gather information about the object from the extent.
	 (if (setq already-mimed (extent-property e 'vm-mime-encoded))
	   (setq layout (vm-mime-parse-entity
			  nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			  "7bit")
		  type (or (extent-property e 'vm-mime-type)
			   (car (vm-mm-layout-type layout)))
		  params (or (extent-property e 'vm-mime-parameters)
			    (cdr (vm-mm-layout-qtype layout)))
		  description (extent-property e 'vm-mime-description)
		  disposition
		   (if (not
			  (equal
			  (car (extent-property e 'vm-mime-disposition))
			  "unspecified"))
			 (extent-property e 'vm-mime-disposition)
			(vm-mm-layout-qdisposition layout)))
	  (setq type (extent-property e 'vm-mime-type)
		 params (extent-property e 'vm-mime-parameters)
		 description (extent-property e 'vm-mime-description)
		 disposition
		  (if (not (equal
			   (car (extent-property e 'vm-mime-disposition))
			   "unspecified"))
			(extent-property e 'vm-mime-disposition)
		   nil)))
	 (cond ((vm-mime-types-match "text" type)
		 (setq encoding
		    (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			(if already-mimed
			  (vm-mm-layout-body-start layout)
			 (point-min))
			(point-max))
		    encoding (vm-mime-transfer-encode-region
				 encoding
				 (if already-mimed
				   (vm-mm-layout-body-start layout)
				  (point-min))
				 (point-max)
				 t))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit"))))
		((vm-mime-composite-type-p type)
		 (setq opoint-min (point-min))
		 (if (not already-mimed)
		   (setq layout (vm-mime-parse-entity
				  nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
				  "7bit")))
		 (setq encoding (vm-mime-transfer-encode-layout layout))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
		 (goto-char (point-max))
		 (widen)
		 (narrow-to-region opoint-min (point)))
		(t
		 (vm-mime-base64-encode-region
		 (if already-mimed
		   (vm-mm-layout-body-start layout)
		  (point-min))
		 (point-max))
		 (setq encoding "base64")))
	 (if just-one
	   nil
	  (goto-char (point-min))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if (not already-mimed)
		nil
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers
	    nil (nconc (list "Content-Disposition:" "Content-ID:")
			 (if description
			   (list "Content-Description:")
			  nil))
	    nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (1- (vm-mm-layout-body-start layout)))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1)))
	  (insert "Content-Type: " type)
	  (if params
		(if vm-mime-avoid-folding-content-type
		  (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		 (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	   (insert "\n"))
	  (and description
		 (insert "Content-Description: " description "\n"))
	  (if disposition
		(progn
		 (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
		 (if (cdr disposition)
		   (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity
						 (cdr disposition)
						 ";\n\t")))
		 (insert "\n")))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n"))
	 (goto-char (point-max))
	 (widen)
	 (save-excursion
	  (goto-char (extent-start-position e))
	  (vm-assert (looking-at "\\[ATTACHMENT")))
	 (delete-region (extent-start-position e)
			 (extent-end-position e))
	 (detach-extent e)
	 (if (looking-at "\n")
	   (delete-char 1))
	 (setq e-list (cdr e-list)))
	;; handle the remaining chunk of text after the last
	;; extent, if any.
	(if (or just-one (= (point) (point-max)))
	  nil
	 (if enriched
	   (let ((enriched-initial-annotation ""))
		(enriched-encode (point) (point-max))))
	 (setq charset (vm-determine-proper-charset (point)
						   (point-max)))
	 (if vm-xemacs-mule-p
	   (encode-coding-region (point) (point-max)
				  buffer-file-coding-system))
	 (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			 (point)
			 (point-max))
		encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							 (point)
							 (point-max)
							 t))
	 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
	 (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	 (if enriched
	   (insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	  (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	 (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	 (goto-char (point-max)))
	(setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	(mail-text)
	(while (re-search-forward (concat "^--"
					 (regexp-quote boundary)
					 "\\(--\\)?$")
				 nil t)
	 (setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	 (mail-text))
	(goto-char (point-max))
	(or just-one (insert "\n--" boundary "--\n"))
	(while boundary-positions
	 (goto-char (car boundary-positions))
	 (insert "\n--" boundary "\n")
	 (setq boundary-positions (cdr boundary-positions)))
	(if (and just-one already-mimed)
	  (progn
	   (goto-char (vm-mm-layout-header-start layout))
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers
	    nil '("Content-Description:" "Content-ID:") nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (1- (vm-mm-layout-body-start layout)))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1))
	   ;; copy remainder to enclosing entity's header section
	   (insert-buffer-substring (current-buffer)
				    (vm-mm-layout-header-start layout)
				    (vm-mm-layout-body-start layout))
	   (delete-region (vm-mm-layout-header-start layout)
			   (vm-mm-layout-body-start layout))))
	(goto-char (point-min))
	(vm-remove-mail-mode-header-separator)
	(vm-reorder-message-headers
	 nil nil "\\(Content-Type:\\|MIME-Version:\\|Content-Transfer-Encoding\\)")
	(vm-add-mail-mode-header-separator)
	(insert "MIME-Version: 1.0\n")
	(if (not just-one)
	  (insert (if vm-mime-avoid-folding-content-type
			"Content-Type: multipart/mixed; boundary=\""
		   "Content-Type: multipart/mixed;\n\tboundary=\"")
		  boundary "\"\n")
	 (insert "Content-Type: " type)
	 (if params
	   (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		 (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		(insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	  (insert "\n")))
	(if just-one
	  (and description
		 (insert "Content-Description: " description "\n")))
	(if (and just-one disposition)
	  (progn
	   (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
	   (if (cdr disposition)
		 (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		   (insert "; " (mapconcat 'identity (cdr disposition) "; ")
			   "\n")
		  (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity (cdr disposition)
					    ";\n\t")))
		(insert "\n"))))
	(if just-one
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	 (if 8bit
	   (insert "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n")
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n")))))))

(defun vm-mime-fsfemacs-encode-composition ()
 (save-restriction
  (widen)
  (if (not (eq major-mode 'mail-mode))
	(error "Command must be used in a VM Mail mode buffer."))
  (or (null (vm-mail-mode-get-header-contents "MIME-Version:"))
	(error "Message is already MIME encoded."))
  (let ((8bit nil)
	 (just-one nil)
	 (boundary-positions nil)
	 (enriched (and (boundp 'enriched-mode) enriched-mode))
	 already-mimed layout o o-list boundary
	 type encoding charset params description disposition object
	 opoint-min)
   (mail-text)
   (setq o-list (vm-mime-fake-attachment-overlays (point) (point-max))
	  o-list (vm-delete (function
			    (lambda (o)
				 (overlay-get o 'vm-mime-object)))
			   o-list t)
	  o-list (sort o-list (function
				 (lambda (e1 e2)
				  (< (overlay-end e1)
				   (overlay-end e2))))))
   ;; If there's just one attachment and no other readable
   ;; text in the buffer then make the message type just be
   ;; the attachment type rather than sending a multipart
   ;; message with one attachment
   (setq just-one (and (= (length o-list) 1)
			 (looking-at "[ \t\n]*")
			 (= (match-end 0)
			   (overlay-start (car o-list)))
			 (save-excursion
			  (goto-char (overlay-end (car o-list)))
			  (looking-at "[ \t\n]*\\'"))))
   (if (null o-list)
	 (progn
	  (narrow-to-region (point) (point-max))
	  ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (enriched-encode (point-min) (point-max))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t))
	  (widen)
	  (vm-remove-mail-mode-header-separator)
	  (goto-char (point-min))
	  (vm-reorder-message-headers
	   nil nil "\\(Content-Type:\\|Content-Transfer-Encoding\\|MIME-Version:\\)")
	  (insert "MIME-Version: 1.0\n")
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	  (vm-add-mail-mode-header-separator))
	(while o-list
	 (setq o (car o-list))
	 (if (or just-one (= (point) (overlay-start o)))
	   nil
	  (narrow-to-region (point) (overlay-start o))
	  ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	  (if enriched
		(let ((enriched-initial-annotation ""))
		 (save-excursion
		  ;; insert/delete trick needed to avoid
		  ;; enriched-mode tags from seeping into the
		  ;; attachment overlays. I really wish
		  ;; front-advance / rear-advance overlay
		  ;; endpoint properties actually worked.
		  (goto-char (point-max))
		  (insert-before-markers "\n")
		  (enriched-encode (point-min) (1- (point)))
		  (goto-char (point-max))
		  (delete-char -1)
		  '(goto-char (point-min)))))
	  (setq charset (vm-determine-proper-charset (point-min)
						    (point-max)))
	  (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			  (point-min)
			  (point-max))
		 encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							  (point-min)
							  (point-max)
							  t))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if enriched
		(insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	   (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	  (widen))
	 (goto-char (overlay-start o))
	 (narrow-to-region (point) (point))
	 (setq object (overlay-get o 'vm-mime-object))
	 ;; insert the object
	 (cond ((bufferp object)
		 ;; as of FSF Emacs 19.34, even with the hooks
		 ;; we've attached to the attachment overlays,
		 ;; text STILL can be inserted into them when
		 ;; font-lock is enabled. Explaining why is
		 ;; beyond the scope of this comment and I
		 ;; don't know the answer anyway. This works
		 ;; to prevent it.
		 (insert-before-markers " ")
		 (forward-char -1)
		 (insert-buffer-substring object)
		 (delete-char 1))
		((stringp object)
		 (insert-before-markers " ")
		 (forward-char -1)
		 (insert-file-contents object)
		 (goto-char (point-max))
		 (delete-char -1)))
	 ;; gather information about the object from the extent.
	 (if (setq already-mimed (overlay-get o 'vm-mime-encoded))
	   (setq layout (vm-mime-parse-entity
			  nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			  "7bit")
		  type (or (overlay-get o 'vm-mime-type)
			   (car (vm-mm-layout-type layout)))
		  params (or (overlay-get o 'vm-mime-parameters)
			    (cdr (vm-mm-layout-qtype layout)))
		  description (overlay-get o 'vm-mime-description)
		  disposition
		   (if (not
			  (equal
			  (car (overlay-get o 'vm-mime-disposition))
			  "unspecified"))
			 (overlay-get o 'vm-mime-disposition)
			(vm-mm-layout-qdisposition layout)))
	  (setq type (overlay-get o 'vm-mime-type)
		 params (overlay-get o 'vm-mime-parameters)
		 description (overlay-get o 'vm-mime-description)
		 disposition
		  (if (not (equal
			   (car (overlay-get o 'vm-mime-disposition))
			   "unspecified"))
			(overlay-get o 'vm-mime-disposition)
		   nil)))
	 (cond ((vm-mime-types-match "text" type)
		 (setq encoding
		    (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			(if already-mimed
			  (vm-mm-layout-body-start layout)
			 (point-min))
			(point-max))
		    encoding (vm-mime-transfer-encode-region
				 encoding
				 (if already-mimed
				   (vm-mm-layout-body-start layout)
				  (point-min))
				 (point-max)
				 t))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit"))))
		((vm-mime-composite-type-p type)
		 (setq opoint-min (point-min))
		 (if (not already-mimed)
		   (setq layout (vm-mime-parse-entity
				  nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
				  "7bit")))
		 (setq encoding (vm-mime-transfer-encode-layout layout))
		 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
		 (goto-char (point-max))
		 (widen)
		 (narrow-to-region opoint-min (point)))
		(t
		 (vm-mime-base64-encode-region
		 (if already-mimed
		   (vm-mm-layout-body-start layout)
		  (point-min))
		 (point-max))
		 (setq encoding "base64")))
	 (if just-one
	   nil
	  (goto-char (point-min))
	  (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	  (if (not already-mimed)
		nil
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers
	    nil (nconc (list "Content-Disposition:" "Content-ID:")
			 (if description
			   (list "Content-Description:")
			  nil))
	    nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (1- (vm-mm-layout-body-start layout)))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1)))
	  (insert "Content-Type: " type)
	  (if params
		(if vm-mime-avoid-folding-content-type
		  (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		 (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	   (insert "\n"))
	  (and description
		 (insert "Content-Description: " description "\n"))
	  (if disposition
		(progn
		 (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
		 (if (cdr disposition)
		   (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity
						 (cdr disposition)
						 ";\n\t")))
		 (insert "\n")))
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n"))
	 (goto-char (point-max))
	 (widen)
	 (save-excursion
	  (goto-char (overlay-start o))
	  (vm-assert (looking-at "\\[ATTACHMENT")))
	 (delete-region (overlay-start o)
			 (overlay-end o))
	 (delete-overlay o)
	 (if (looking-at "\n")
	   (delete-char 1))
	 (setq o-list (cdr o-list)))
	;; handle the remaining chunk of text after the last
	;; extent, if any.
	(if (or just-one (= (point) (point-max)))
	  nil
	 ;; support enriched-mode for text/enriched composition
	 (if enriched
	   (let ((enriched-initial-annotation ""))
		(enriched-encode (point) (point-max))))
	 (setq charset (vm-determine-proper-charset (point)
						   (point-max)))
	 (setq encoding (vm-determine-proper-content-transfer-encoding
			 (point)
			 (point-max))
		encoding (vm-mime-transfer-encode-region encoding
							 (point)
							 (point-max)
							 t))
	 (setq 8bit (or 8bit (equal encoding "8bit")))
	 (setq boundary-positions (cons (point-marker) boundary-positions))
	 (if enriched
	   (insert "Content-Type: text/enriched; charset=" charset "\n")
	  (insert "Content-Type: text/plain; charset=" charset "\n"))
	 (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n\n")
	 (goto-char (point-max)))
	(setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	(mail-text)
	(while (re-search-forward (concat "^--"
					 (regexp-quote boundary)
					 "\\(--\\)?$")
				 nil t)
	 (setq boundary (vm-mime-make-multipart-boundary))
	 (mail-text))
	(goto-char (point-max))
	(or just-one (insert "\n--" boundary "--\n"))
	(while boundary-positions
	 (goto-char (car boundary-positions))
	 (insert "\n--" boundary "\n")
	 (setq boundary-positions (cdr boundary-positions)))
	(if (and just-one already-mimed)
	  (progn
	   (goto-char (vm-mm-layout-header-start layout))
	   ;; trim headers
	   (vm-reorder-message-headers
	    nil '("Content-Description:" "Content-ID:") nil)
	   ;; remove header/text separator
	   (goto-char (1- (vm-mm-layout-body-start layout)))
	   (if (looking-at "\n")
		 (delete-char 1))
	   ;; copy remainder to enclosing entity's header section
	   (insert-buffer-substring (current-buffer)
				    (vm-mm-layout-header-start layout)
				    (vm-mm-layout-body-start layout))
	   (delete-region (vm-mm-layout-header-start layout)
			   (vm-mm-layout-body-start layout))))
	(goto-char (point-min))
	(vm-remove-mail-mode-header-separator)
	(vm-reorder-message-headers
	 nil nil "\\(Content-Type:\\|MIME-Version:\\|Content-Transfer-Encoding\\)")
	(vm-add-mail-mode-header-separator)
	(insert "MIME-Version: 1.0\n")
	(if (not just-one)
	  (insert (if vm-mime-avoid-folding-content-type
			"Content-Type: multipart/mixed; boundary=\""
		   "Content-Type: multipart/mixed;\n\tboundary=\"")
		  boundary "\"\n")
	 (insert "Content-Type: " type)
	 (if params
	   (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		 (insert "; " (mapconcat 'identity params "; ") "\n")
		(insert ";\n\t" (mapconcat 'identity params ";\n\t") "\n"))
	  (insert "\n")))
	(if just-one
	  (and description
		 (insert "Content-Description: " description "\n")))
	(if (and just-one disposition)
	  (progn
	   (insert "Content-Disposition: " (car disposition))
	   (if (cdr disposition)
		 (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		   (insert "; " (mapconcat 'identity (cdr disposition) "; ")
			   "\n")
		  (insert ";\n\t" (mapconcat 'identity (cdr disposition)
					    ";\n\t")))
		(insert "\n"))))
	(if just-one
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: " encoding "\n")
	 (if 8bit
	   (insert "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n")
	  (insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n")))))))

(defun vm-mime-fragment-composition (size)
 (save-restriction
  (widen)
  (message "Fragmenting message...")
  (let ((buffers nil)
	 (id (vm-mime-make-multipart-boundary))
	 (n 1)
	 (the-end nil)
	 b header-start header-end master-buffer start end)
   (vm-remove-mail-mode-header-separator)
   ;; message/partial must have "7bit" content transfer
   ;; encoding, so force everything to be encoded for
   ;; 7bit transmission.
   (let ((vm-mime-8bit-text-transfer-encoding
	   (if (eq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding '8bit)
		 'quoted-printable
	    vm-mime-8bit-text-transfer-encoding)))
	(vm-mime-transfer-encode-layout
	 (vm-mime-parse-entity nil (list "text/plain" "charset=us-ascii")
			    "7bit")))
   (goto-char (point-min))
   (setq header-start (point))
   (search-forward "\n\n")
   (setq header-end (1- (point)))
   (setq master-buffer (current-buffer))
   (goto-char (point-min))
   (setq start (point))
   (while (not (eobp))
	(condition-case nil
	  (progn
	   (forward-char (max (- size 150) 2000))
	   (beginning-of-line))
	 (end-of-buffer (setq the-end t)))
	(setq end (point))
	(setq b (generate-new-buffer (concat (buffer-name) " part "
					   (int-to-string n))))
	(setq buffers (cons b buffers))
	(set-buffer b)
	(make-local-variable 'vm-send-using-mime)
	(setq vm-send-using-mime nil)
	(insert-buffer-substring master-buffer header-start header-end)
	(goto-char (point-min))
	(vm-reorder-message-headers nil nil
     "\\(Content-Type:\\|MIME-Version:\\|Content-Transfer-Encoding\\)")
	(insert "MIME-Version: 1.0\n")
	(insert (format
		 (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		   "Content-Type: message/partial; id=%s; number=%d"
		  "Content-Type: message/partial;\n\tid=%s;\n\tnumber=%d")
		 id n))
	(if the-end
	  (if vm-mime-avoid-folding-content-type
		(insert (format "; total=%d\n" n))
	   (insert (format ";\n\ttotal=%d\n" n)))
	 (insert "\n"))
	(insert "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n")
	(goto-char (point-max))
	(insert mail-header-separator "\n")
	(insert-buffer-substring master-buffer start end)
	(vm-increment n)
	(set-buffer master-buffer)
	(setq start (point)))
   (vm-add-mail-mode-header-separator)
   (message "Fragmenting message... done")
   (nreverse buffers))))

(defun vm-mime-preview-composition ()
 "Show how the current composition buffer might be displayed
in a MIME-aware mail reader. VM copies and encodes the current
mail composition buffer and displays it as a mail folder.
Type `q' to quit this temp folder and return to composing your
message."
 (interactive)
 (if (not (eq major-mode 'mail-mode))
   (error "Command must be used in a VM Mail mode buffer."))
 (let ((temp-buffer nil)
	(mail-buffer (current-buffer))
	(enriched (and (boundp 'enriched-mode) enriched-mode))
	e-list)
  (unwind-protect
	(progn
	 (setq temp-buffer (generate-new-buffer "composition preview"))
	 (set-buffer temp-buffer)
	 ;; so vm-mime-xxxx-encode-composition won't complain
	 (setq major-mode 'mail-mode)
	 (set (make-local-variable 'enriched-mode) enriched)
	 (vm-insert-region-from-buffer mail-buffer)
	 (goto-char (point-min))
	 (or (vm-mail-mode-get-header-contents "From")
	   (insert "From: " (user-login-name) "\n"))
	 (or (vm-mail-mode-get-header-contents "Message-ID")
	   (insert "Message-ID: <fake@fake.fake>\n"))
	 (or (vm-mail-mode-get-header-contents "Date")
	   (insert "Date: "
		   (format-time-string "%a, %d %b %Y %H%M%S %Z"
					 (current-time))
		   "\n"))
	 (and vm-send-using-mime
	    (null (vm-mail-mode-get-header-contents "MIME-Version:"))
	    (vm-mime-encode-composition))
	 (vm-remove-mail-mode-header-separator)
	 (goto-char (point-min))
	 (insert (vm-leading-message-separator 'From_))
	 (goto-char (point-max))
	 (insert (vm-trailing-message-separator 'From_))
	 (set-buffer-modified-p nil)
	 ;; point of no return, don't kill it if the user quits
	 (setq temp-buffer nil)
	 (let ((vm-auto-decode-mime-messages t)
		(vm-auto-displayed-mime-content-types t))
	  (vm-save-buffer-excursion
	   (vm-goto-new-folder-frame-maybe 'folder)
	   (vm-mode)))
	 (message
	  (substitute-command-keys
	  "Type \\[vm-quit] to continue composing your message"))
	 ;; temp buffer, don't offer to save it.
	 (setq buffer-offer-save nil)
	 (vm-display (or vm-presentation-buffer (current-buffer)) t
		   (list this-command) '(vm-mode startup)))
   (and temp-buffer (kill-buffer temp-buffer)))))

(defun vm-mime-composite-type-p (type)
 (or (and (vm-mime-types-match "message" type)
	  (not (vm-mime-types-match "message/partial" type))
	  (not (vm-mime-types-match "message/external-body" type)))
   (vm-mime-types-match "multipart" type)))

;; Unused currrently.
;;
;;(defun vm-mime-map-atomic-layouts (function list)
;; (while list
;;  (if (vm-mime-composite-type-p (car (vm-mm-layout-type (car list))))
;;	(vm-mime-map-atomic-layouts function (vm-mm-layout-parts (car list)))
;;   (funcall function (car list)))
;;  (setq list (cdr list))))