1. xemacs
  2. XEmacs

Source

XEmacs / version.sh

1
2
3
4
5
6
7
8
#!/bin/sh
emacs_major_version=21
emacs_minor_version=0
emacs_beta_version=
xemacs_codename="Zhong Wei"
infodock_major_version=4
infodock_minor_version=0
infodock_build_version=1