1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / src / emacs.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
/* XEmacs -- Fully extensible Emacs, running on Unix and other platforms.
  Copyright (C) 1985, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994
  Free Software Foundation, Inc.
  Copyright (C) 1995 Sun Microsystems, Inc.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

/* Synched up with: Mule 2.0, FSF 19.28. */

/* Note: It is necessary to specify <config.h> and not "config.h" in
  order for the --srcdir type of compilation to work properly.
  Otherwise the config.h from the srcdir, rather than the one from
  the build dir, will be used. */

#include <config.h>
#include "lisp.h"

#include "backtrace.h" /* run-emacs-from-temacs needs this */
#include "buffer.h"
#include "commands.h"
#include "console.h"
#include "process.h"
#include "sysdep.h"

#include <setjmp.h>
#include "syssignal.h" /* Always include before systty.h */
#include "systty.h"
#include "sysfile.h"
#include "systime.h"

#if defined (HAVE_LOCALE_H) && \
  (defined (I18N2) || defined (I18N3) || defined (I18N4))
#include <locale.h>
#endif

#ifdef TOOLTALK
#include <tt_c.h>
#endif

#ifdef VMS
#include <ssdef.h>
#endif

#ifdef APOLLO
#ifndef APOLLO_SR10
#include <default_acl.h>
#endif
#endif

extern void memory_warnings (void *, void (*warnfun) (CONST char *));

#ifndef SYSTEM_MALLOC
extern void *(*__malloc_hook)(size_t);
extern void *(*__realloc_hook)(void *, size_t);
extern void (*__free_hook)(void *);
#endif /* not SYSTEM_MALLOC */

/* Command line args from shell, as list of strings */
Lisp_Object Vcommand_line_args;

/* Set nonzero after XEmacs has started up the first time.
 Prevents reinitialization of the Lisp world and keymaps
 on subsequent starts. */
int initialized;

/* Variable whose value is symbol giving operating system type. */
Lisp_Object Vsystem_type;

/* Variable whose value is string giving configuration built for. */
Lisp_Object Vsystem_configuration;
 
/* The name under which XEmacs was invoked, with any leading directory
  names discarded. */
Lisp_Object Vinvocation_name;

/* The directory name from which XEmacs was invoked. */
Lisp_Object Vinvocation_directory;

#if 0 /* FSFmacs */
/* The directory name in which to find subdirs such as lisp and etc.
  nil means get them only from PATH_LOADSEARCH. */
Lisp_Object Vinstallation_directory;
#endif

/* If nonzero, set XEmacs to run at this priority. This is also used
  in child_setup and sys_suspend to make sure subshells run at normal
  priority. */
int emacs_priority;

/* If non-zero a filter or a sentinel is running. Tested to save the match
  data on the first attempt to change it inside asynchronous code. */
int running_asynch_code;

/* If non-zero, a window-system was specified on the command line. */
int display_arg;

/* Type of display specified. We cannot use a Lisp symbol here because
  Lisp symbols may not initialized at the time that we set this
  variable. */
CONST char *display_use;

/* If non-zero, then the early error handler will only print the error
  message and exit. */
int suppress_early_backtrace;

/* An address near the bottom of the stack.
  Tells GC how to save a copy of the stack. */
char *stack_bottom;

#ifdef USG_SHARED_LIBRARIES
/* If nonzero, this is the place to put the end of the writable segment
  at startup. */

unsigned int bss_end = 0;
#endif

/* Number of bytes of writable memory we can expect to be able to get */
unsigned int lim_data;

/* Nonzero means running XEmacs without interactive terminal. */

int noninteractive;

/* Value of Lisp variable `noninteractive'.
  Normally same as C variable `noninteractive'
  but nothing terrible happens if user sets this one. */

int noninteractive1;

/* Save argv and argc. */
char **initial_argv;
int initial_argc;

static void sort_args (int argc, char **argv);

extern int always_gc;      /* hack */

Lisp_Object Qkill_emacs_hook;
Lisp_Object Qsave_buffers_kill_emacs;


/* Signal code for the fatal signal that was received */
static int fatal_error_code;

/* Nonzero if handling a fatal error already */
static int fatal_error_in_progress;

static void shut_down_emacs (int sig, Lisp_Object stuff);

/* Handle bus errors, illegal instruction, etc. */
SIGTYPE
fatal_error_signal (int sig)
{
 fatal_error_code = sig;
 signal (sig, SIG_DFL);
 /* Unblock the signal so that if the same signal gets sent in the
   code below, we avoid a deadlock. */
 EMACS_UNBLOCK_SIGNAL (fatal_error_code);

 /* If fatal error occurs in code below, avoid infinite recursion. */
 if (! fatal_error_in_progress)
  {
   fatal_error_in_progress = 1;
   shut_down_emacs (sig, Qnil);
   stderr_out("\nLisp backtrace follows:\n\n");
   Fbacktrace(Qexternal_debugging_output, Qt);
   
   /* Check for Sun-style stack printing via /proc */
   {
    CONST char *pstack = "/usr/proc/bin/pstack";
    if (access(pstack, X_OK) == 0)
     {
      char buf[100];
      stderr_out("\nC backtrace follows:\n"
            "(A real debugger may provide better information)\n\n");
      sprintf(buf, "%s %d >&2", pstack, (int)getpid());
      system(buf);
     }
   }
  }
#ifdef VMS
 LIB$STOP (SS$_ABORT);
#else
 /* Signal the same code; this time it will really be fatal. */
 kill (getpid (), fatal_error_code);
#endif /* not VMS */
 SIGRETURN;
}


DOESNT_RETURN
fatal (CONST char *fmt, ...)
{
 va_list args;
 va_start (args, fmt);

 fprintf (stderr, "\nXEmacs: ");
 vfprintf (stderr, GETTEXT (fmt), args);
 fprintf (stderr, "\n");

 va_end (args);
 fflush (stderr);
 exit (1);
}

/* #### The following two functions should be replaced with
  calls to emacs_doprnt_*() functions, with STREAM set to send out
  to stdout or stderr. This is the only way to ensure that
  I18N3 works properly (many implementations of the *printf()
  functions, including the ones included in glibc, do not implement
  the %###$ argument-positioning syntax). */

/* exactly equivalent to fprintf (stderr, fmt, ...) except that it calls
  GETTEXT on the format string. */

int
stderr_out (CONST char *fmt, ...)
{
 int retval;
 va_list args;
 va_start (args, fmt);

 retval = vfprintf (stderr, GETTEXT (fmt), args);

 va_end (args);
 /* fflush (stderr); */
 return retval;
}

/* exactly equivalent to fprintf (stdout, fmt, ...) except that it calls
  GETTEXT on the format string. */

int
stdout_out (CONST char *fmt, ...)
{
 int retval;
 va_list args;
 va_start (args, fmt);

 retval = vfprintf (stdout, GETTEXT (fmt), args);

 va_end (args);
 return retval;
}

#ifdef SIGDANGER

/* Handler for SIGDANGER. */
SIGTYPE
memory_warning_signal (int sig)
{
 /* #### bad bad bad; this function shouldn't do anything except
   set a flag, or weird corruption could happen. */
 signal (sig, memory_warning_signal);

 malloc_warning
  (GETTEXT ("Operating system warns that virtual memory is running low.\n"));

 /* It might be unsafe to call do_auto_save now. */
 force_auto_save_soon ();
}
#endif /* SIGDANGER */

/* Code for dealing with Lisp access to the Unix command line */

static Lisp_Object
make_arg_list_1 (int argc, char **argv, int skip_args)
{
 Lisp_Object result = Qnil;
 REGISTER int i;

 for (i = argc - 1; i >= 0; i--)
  {
   if (i == 0 || i > skip_args)
	result = Fcons (build_ext_string (argv [i], FORMAT_FILENAME), result);
  }
 return result;
}

Lisp_Object
make_arg_list (int argc, char **argv)
{
 return make_arg_list_1 (argc, argv, 0);
}

/* Calling functions are also responsible for calling free_argc_argv
  when they are done with the generated list. */
void
make_argc_argv (Lisp_Object argv_list, int *argc, char ***argv)
{
 Lisp_Object next;
 int n = XINT (Flength (argv_list));
 REGISTER int i;
 *argv = (char**) xmalloc ((n+1) * sizeof (char*));

 for (i = 0, next = argv_list; i < n; i++, next = XCDR (next))
  {
   CONST char *temp;
   CHECK_STRING (XCAR (next));
   
   GET_C_STRING_EXT_DATA_ALLOCA (XCAR (next), FORMAT_OS, temp);
   (*argv) [i] = xstrdup (temp);
  }
 (*argv) [n] = 0;
 *argc = i;
}

void
free_argc_argv (char **argv)
{
 int elt = 0;

 while (argv[elt])
  {
   xfree (argv[elt]);
   elt++;
  }
 xfree (argv);
}

static void
init_cmdargs (int argc, char **argv, int skip_args)
{
 initial_argv = argv;
 initial_argc = argc;

 Vcommand_line_args = make_arg_list_1 (argc, argv, skip_args);
}

DEFUN ("invocation-name", Finvocation_name, 0, 0, 0, /*
Return the program name that was used to run XEmacs.
Any directory names are omitted.
*/
    ())
{
 return Fcopy_sequence (Vinvocation_name);
}

DEFUN ("invocation-directory", Finvocation_directory, 0, 0, 0, /*
Return the directory name in which the Emacs executable was located.
*/
    ())
{
 return Fcopy_sequence (Vinvocation_directory);
}


#ifdef I18N4
				/* #### - don't know why I18N4 on SunOS/JLE
				  can't deal with this. It's a potential
				  bug that needs to be looked at. */
# undef RUN_TIME_REMAP
#endif

/* Test whether the next argument in ARGV matches SSTR or a prefix of
  LSTR (at least MINLEN characters). If so, then if VALPTR is non-null
  (the argument is supposed to have a value) store in *VALPTR either
  the next argument or the portion of this one after the equal sign.
  ARGV is read starting at position *SKIPPTR; this index is advanced
  by the number of arguments used.

  Too bad we can't just use getopt for all of this, but we don't have
  enough information to do it right. */

static int
argmatch (char **argv, int argc, char *sstr, char *lstr,
	 int minlen, char **valptr, int *skipptr)
{
 char *p;
 int arglen;
 char *arg;

 /* Don't access argv[argc]; give up in advance. */
 if (argc <= *skipptr + 1)
  return 0;

 arg = argv[*skipptr+1];
 if (arg == NULL)
  return 0;
 if (strcmp (arg, sstr) == 0)
  {
   if (valptr != NULL)
	{
	 *valptr = argv[*skipptr+2];
	 *skipptr += 2;
	}
   else
	*skipptr += 1;
   return 1;
  }
 arglen = (valptr != NULL && (p = strchr (arg, '=')) != NULL
	  ? p - arg : strlen (arg));
 if (lstr == 0 || arglen < minlen || strncmp (arg, lstr, arglen) != 0)
  return 0;
 else if (valptr == NULL)
  {
   *skipptr += 1;
   return 1;
  }
 else if (p != NULL)
  {
   *valptr = p+1;
   *skipptr += 1;
   return 1;
  }
 else if (argv[*skipptr+2] != NULL)
  {
   *valptr = argv[*skipptr+2];
   *skipptr += 2;
   return 1;
  }
 else
  {
   return 0;
  }
}

static DOESNT_RETURN
main_1 (int argc, char **argv, char **envp)
{
 char stack_bottom_variable;
 int skip_args = 0;
 Lisp_Object load_me;
 int inhibit_window_system;
#ifdef NeXT
 extern int malloc_cookie;
#endif

#ifndef SYSTEM_MALLOC
 /* Make sure that any libraries we link against haven't installed a 
   hook for a gmalloc of a potentially incompatible version. */
 __malloc_hook = NULL;
 __realloc_hook = NULL;
 __free_hook = NULL;
#endif /* not SYSTEM_MALLOC */

 noninteractive = 0;

#ifdef NeXT
 /* 19-Jun-1995 -baw
  * NeXT secret magic, ripped from Emacs-for-NS by Carl Edman
  * <cedman@princeton.edu>. Note that even Carl doesn't know what this
  * does; it was provided by NeXT, and it presumable makes NS's mallocator
  * work with dumping. But malloc_jumpstart() and malloc_freezedry() in
  * unexnext.c are both completely undocumented, even in NS header files!
  * But hey, it solves all NS related memory problems, so who's
  * complaining? */
 if (initialized)
  if (malloc_jumpstart (malloc_cookie) != 0)
   printf ("malloc jumpstart failed!\n");
#endif /* NeXT */

#if defined (GNU_MALLOC) && defined (ERROR_CHECK_MALLOC)
#if 0
 if (!initialized)
  init_free_hook ();
#endif
#endif

 sort_args (argc, argv);

 /* Map in shared memory, if we are using that. */
#ifdef HAVE_SHM
 if (argmatch (argv, argc, "-nl", "--no-shared-memory", 6, NULL, &skip_args))
  {
   map_in_data (0);
   /* The shared memory was just restored, which clobbered this. */
   skip_args = 1;
  }
 else
  {
   map_in_data (1);
   /* The shared memory was just restored, which clobbered this. */
   skip_args = 0;
  }
#endif /* HAVE_SHM */

#ifdef VMS
 /* If -map specified, map the data file in */
 if (argc > 2 && ! strcmp (argv[1], "-map"))
  {
   skip_args = 2;
   mapin_data (argv[2]);
  }

#ifdef LINK_CRTL_SHARE
#ifdef SHAREABLE_LIB_BUG
 /* Bletcherous shared libraries! */
 if (!stdin) stdin = fdopen (0, "r");
 if (!stdout) stdout = fdopen (1, "w");
 if (!stderr) stderr = fdopen (2, "w");
 if (!environ) environ = envp;
#endif /* SHAREABLE_LIB_BUG */
#endif /* LINK_CRTL_SHARE */
#endif /* VMS */
#if (defined (MSDOS) && defined (EMX)) || defined (WIN32) || defined (_SCO_DS)
 environ = envp;
#endif

 /* Record (approximately) where the stack begins. */
 stack_bottom = &stack_bottom_variable;

#ifdef RUN_TIME_REMAP
 if (initialized)
  run_time_remap (argv[0]);
#endif

#ifdef USG_SHARED_LIBRARIES
 if (bss_end)
  brk ((void *) bss_end);
#endif

 clearerr (stdin);

#ifdef APOLLO
#ifndef APOLLO_SR10
 /* If USE_DOMAIN_ACLS environment variable exists,
   use ACLs rather than UNIX modes. */
 if (egetenv ("USE_DOMAIN_ACLS"))
  default_acl (USE_DEFACL);
#endif
#endif /* APOLLO */

#if defined (HAVE_MMAP) && defined (REL_ALLOC)
 /* ralloc can only be used if using the GNU memory allocator. */
 init_ralloc ();
#endif

#ifdef HAVE_SOCKS
 if (initialized)
  SOCKSinit (argv[0]);
#endif /* HAVE_SOCKS */

#ifndef SYSTEM_MALLOC
 if (!initialized)
  /* Arrange to get warning messages as memory fills up. */
  memory_warnings (0, malloc_warning);
#endif	/* not SYSTEM_MALLOC */

#ifdef MSDOS
 /* We do all file input/output as binary files. When we need to translate
   newlines, we do that manually. */
 _fmode = O_BINARY;
 (stdin) ->_flag &= ~_IOTEXT;
 (stdout)->_flag &= ~_IOTEXT;
 (stderr)->_flag &= ~_IOTEXT;
#endif /* MSDOS */

#ifdef SET_EMACS_PRIORITY
 if (emacs_priority != 0)
  nice (-emacs_priority);
 setuid (getuid ());
#endif /* SET_EMACS_PRIORITY */

#ifdef EXTRA_INITIALIZE
 EXTRA_INITIALIZE;
#endif

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
 inhibit_window_system = 0;
#else
 inhibit_window_system = 1;
#endif

 /* Handle the -t switch, which specifies filename to use as terminal */
 {
  char *term;
  if (argmatch (argv, argc, "-t", "--terminal", 4, &term, &skip_args))
   {
	close (0);
	close (1);
	if (open (term, O_RDWR, 2) < 0)
	 fatal ("%s: %s", term, strerror (errno));
	dup (0);
	if (! isatty (0))
	 fatal ("%s: not a tty", term);

	stderr_out ("Using %s", ttyname (0));
	inhibit_window_system = 1;	/* -t => -nw */
   }
 }

 /* Handle -nw switch */
 if (argmatch (argv, argc, "-nw", "--no-windows", 6, NULL, &skip_args))
  inhibit_window_system = 1;

 /* Handle the -batch switch, which means don't do interactive display. */
 if (argmatch (argv, argc, "-batch", "--batch", 5, NULL, &skip_args))
  noninteractive = 1;
 
 /* Partially handle the -version and -help switches: they imply -batch,
   but are not removed from the list. */
 if (argmatch (argv, argc, "-help", "--help",  3, NULL, &skip_args) ||
   argmatch (argv, argc, "-?",   0,     2, NULL, &skip_args) ||
   argmatch (argv, argc, "-flags", "--flags", 6, NULL, &skip_args))
  noninteractive = 1, skip_args--;

 if (argmatch (argv, argc, "-version", "--version", 3, NULL, &skip_args) ||
   argmatch (argv, argc, "-V",  0,       2, NULL, &skip_args))
   noninteractive = 1, skip_args--;
 
 /* Now, figure out which type of console is our first console. */

 display_arg = 0;

 if (noninteractive)
  display_use = "stream";
 else
  display_use = "tty";

#ifndef HAVE_TTY
 if (inhibit_window_system)
  fatal ("Sorry, this XEmacs was not compiled with TTY support");
#endif

#ifdef HAVE_WINDOW_SYSTEM
 /* Stupid kludge to catch command-line display spec. We can't
   handle this argument entirely in window-system-dependent code
   because we don't even know which window-system-dependent code
   to run until we've recognized this argument. */
 if (!inhibit_window_system && !noninteractive)
  {
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
   char *dpy = 0;
   int count_before = skip_args;
   
   if (argmatch (argv, argc, "-d", "--display", 3, &dpy, &skip_args) ||
	 argmatch (argv, argc, "-display", 0,   3, &dpy, &skip_args))
	{
	 display_arg = 1;
	 display_use = "x";
	}
   /* If we have the form --display=NAME,
	 convert it into -d name.
	 This requires inserting a new element into argv. */
   if (dpy != 0 && skip_args - count_before == 1)
	{
	 char **new = (char **) xmalloc (sizeof (char *) * (argc + 2));
	 int j;

	 for (j = 0; j < count_before + 1; j++)
	  new[j] = argv[j];
	 new[count_before + 1] = "-d";
	 new[count_before + 2] = dpy;
	 for (j = count_before + 2; j <argc; j++)
	  new[j + 1] = argv[j];
	 argv = new;
	 argc++;
	}
   /* Change --display to -d, when its arg is separate. */
   else if (dpy != 0 && skip_args > count_before
	    && argv[count_before + 1][1] == '-')
	argv[count_before + 1] = "-d";

   /* Don't actually discard this arg. */
   skip_args = count_before;

   /* If there is a non-empty environment var DISPLAY, set
     `display_use', but not `display_arg', which is only to be set
     if the display was specified on the command line. */
   if ((dpy = getenv ("DISPLAY")) && dpy[0])
	display_use = "x";
   
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

#ifdef HAVE_NEXTSTEP
   if (argmatch (argv, argc, "-NXHost",   0, 6, 0, &skip_args) ||
	 argmatch (argv, argc, "-MachLaunch", 0, 9, 0, &skip_args))
	{
	 display_arg = 1;
	 display_use = "ns";
	}
#endif /* HAVE_NEXTSTEP */
  }
#endif /* HAVE_WINDOW_SYSTEM */

 noninteractive1 = noninteractive;

 /****** Now initialize everything *******/

 /* First, do really basic environment initialization -- catching signals
   and the like. These functions have no dependence on any part of
   the Lisp engine and need to be done both at dump time and at run time. */

 init_signals_very_early ();
 init_data_very_early (); /* Catch math errors. */
#ifdef LISP_FLOAT_TYPE
 init_floatfns_very_early (); /* Catch floating-point math errors. */
#endif
 init_process_times_very_early (); /* Initialize our process timers.
				    As early as possible, of course,
				    so we can be fairly accurate. */
 init_intl_very_early (); /* set up the locale and domain for gettext and
			   such. */

 /* Now initialize the Lisp engine and the like. Done only during
   dumping. No dependence on anything that may be in the user's
   environment when the dumped XEmacs is run.

   We try to do things in an order that minimizes the non-obvious
   dependencies between functions. */

 if (!initialized)
  {
   /* Initialize things so that new Lisp objects
	 can be created and objects can be staticpro'd.
	 Must be basically the very first thing done
	 because pretty much all of the initialization
	 routines below create new objects. */
   init_alloc_once_early ();

   /* Initialize Qnil, Qt, Qunbound, and the
	 obarray. After this, symbols can be
	 interned. This depends on init_alloc_once(). */
   init_symbols_once_early ();

   /* Declare the basic symbols pertaining to errors,
	 So that deferror() can be called. */
   init_errors_once_early ();

   /* Make sure that opaque pointers can be created. */
   init_opaque_once_early ();

   /* Now declare all the symbols and define all the Lisp primitives.

	 The *only* thing that the syms_of_*() functions are allowed to do
	 is call one of the following three functions:

	 defsymbol()
	 defsubr() (i.e. DEFSUBR)
	 deferror()
	 defkeyword()

	 Order does not matter in these functions.
	 */

   syms_of_abbrev ();
   syms_of_alloc ();
   syms_of_buffer ();
   syms_of_bytecode ();
   syms_of_callint ();
   syms_of_callproc ();
   syms_of_casefiddle ();
   syms_of_casetab ();
   syms_of_cmdloop ();
   syms_of_cmds ();
   syms_of_console ();
   syms_of_data ();
#ifdef DEBUG_XEMACS
   syms_of_debug ();
#endif /* DEBUG_XEMACS */
   syms_of_device ();
#ifdef HAVE_DIALOGS
   syms_of_dialog ();
#endif
   syms_of_dired ();
   syms_of_doc ();
   syms_of_editfns ();
   syms_of_elhash ();
   syms_of_emacs ();
   syms_of_eval ();
   syms_of_event_stream ();
   syms_of_events ();
   syms_of_extents ();
   syms_of_faces ();
   syms_of_fileio ();
#ifdef CLASH_DETECTION
   syms_of_filelock ();
#endif /* CLASH_DETECTION */
   syms_of_floatfns ();
   syms_of_fns ();
   syms_of_font_lock ();
   syms_of_frame ();
   syms_of_general ();
   syms_of_glyphs ();
#if defined (HAVE_MENUBARS) || defined (HAVE_SCROLLBARS) || defined (HAVE_DIALOGS) || defined (HAVE_TOOLBARS)
   syms_of_gui ();
#endif
   syms_of_indent ();
   syms_of_intl ();
   syms_of_keymap ();
   syms_of_lread ();
   syms_of_macros ();
   syms_of_marker ();
   syms_of_md5 ();
#ifdef HAVE_DATABASE
   syms_of_dbm ();
#endif
#ifdef HAVE_MENUBARS
   syms_of_menubar ();
#endif
   syms_of_minibuf ();
#ifdef MOCKLISP_SUPPORT
   syms_of_mocklisp ();
#endif
   syms_of_objects ();
   syms_of_print ();
#if !defined (NO_SUBPROCESSES)
   syms_of_process ();
#endif
   syms_of_profile ();
#if defined (HAVE_MMAP) && defined (REL_ALLOC)
   syms_of_ralloc ();
#endif /* HAVE_MMAP && REL_ALLOC */
   syms_of_rangetab ();
   syms_of_redisplay ();
   syms_of_search ();
   syms_of_signal ();
   syms_of_sound ();
   syms_of_specifier ();
   syms_of_symbols ();
   syms_of_syntax ();
#ifdef HAVE_SCROLLBARS
   syms_of_scrollbar ();
#endif
#ifdef HAVE_TOOLBARS
   syms_of_toolbar ();
#endif
   syms_of_undo ();
   syms_of_window ();
#ifdef HAVE_TTY
   syms_of_console_tty ();
   syms_of_device_tty ();
   syms_of_objects_tty ();
#endif
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
   syms_of_device_x ();
#ifdef HAVE_DIALOGS
   syms_of_dialog_x ();
#endif
   syms_of_event_Xt ();
   syms_of_frame_x ();
   syms_of_glyphs_x ();
   syms_of_objects_x ();
#ifdef HAVE_MENUBARS
   syms_of_menubar_x ();
#endif
   syms_of_xselect ();
#ifdef EPOCH
   syms_of_epoch ();
#endif
#if defined (HAVE_MENUBARS) || defined (HAVE_SCROLLBARS) || defined (HAVE_DIALOGS) || defined (HAVE_TOOLBARS)
   syms_of_gui_x ();
#endif
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

#ifdef HAVE_NEXTSTEP
   syms_of_device_ns ();
   syms_of_frame_ns ();
   syms_of_glyphs_ns ();
   syms_of_objects_ns ();
#ifdef HAVE_MENUBARS
   syms_of_menubar_ns ();
#endif
   syms_of_nsselect ();
#ifdef HAVE_SCROLLBARS
   syms_of_scrollbar_ns ();
#endif
#endif /* HAVE_NEXTSTEP */

#ifdef SYMS_SYSTEM
   SYMS_SYSTEM;
#endif

#ifdef SYMS_MACHINE
   SYMS_MACHINE;
#endif

#ifdef EMACS_BTL
   syms_of_btl (); 
#endif

#ifdef ENERGIZE
   syms_of_energize ();
#endif

#if defined (GNU_MALLOC) && defined (ERROR_CHECK_MALLOC)
#if 0
   syms_of_free_hook ();
#endif
#endif

#ifdef TOOLTALK
   syms_of_tooltalk ();
#endif

#ifdef SUNPRO
   syms_of_sunpro ();
#endif

   /* Now create the subtypes for the types that have them.
	 We do this before the vars_*() because more symbols
	 may get initialized here. */

   /* Now initialize the console types and associated symbols.
     Other than the first function below, the functions may
	 make exactly the following function/macro calls:

	 INITIALIZE_CONSOLE_TYPE()
	 CONSOLE_HAS_METHOD()

	 For any given console type, the former macro must be called
	 before the any calls to the latter macro. */

   console_type_create ();

   console_type_create_stream ();

#ifdef HAVE_TTY
   console_type_create_tty ();
   console_type_create_device_tty ();
   console_type_create_frame_tty ();
   console_type_create_objects_tty ();
   console_type_create_redisplay_tty ();
#endif

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
   console_type_create_x ();
   console_type_create_device_x ();
   console_type_create_frame_x ();
   console_type_create_glyphs_x ();
#ifdef HAVE_MENUBARS
   console_type_create_menubar_x ();
#endif
   console_type_create_objects_x ();
   console_type_create_redisplay_x ();
#ifdef HAVE_SCROLLBARS
   console_type_create_scrollbar_x ();
#endif
#ifdef HAVE_TOOLBARS
   console_type_create_toolbar_x ();
#endif
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

   /* Now initialize the specifier types and associated symbols.
     Other than the first function below, the functions may
	 make exactly the following function/macro calls:

	 INITIALIZE_SPECIFIER_TYPE()
	 SPECIFIER_HAS_METHOD()

	 For any given specifier type, the former macro must be called
	 before the any calls to the latter macro. */

   specifier_type_create ();

   specifier_type_create_image ();
   specifier_type_create_objects ();
#ifdef HAVE_TOOLBARS
   specifier_type_create_toolbar ();
#endif

   /* Now initialize the structure types and associated symbols.
	 Other than the first function below, the functions may
	 make exactly the following function/macro calls:

	 define_structure_type()
	 define_structure_type_keyword()

	 */

   structure_type_create ();

   structure_type_create_faces ();
   structure_type_create_rangetab ();

   /* Now initialize the image instantiator formats and associated symbols.
     Other than the first function below, the functions may
	 make exactly the following function/macro calls:

	 INITIALIZE_IMAGE_INSTANTIATOR_FORMAT()
	 IIFORMAT_HAS_METHOD()
	 IIFORMAT_VALID_KEYWORD()

	 For any given image instantiator format, the first macro must be
	 called before the any calls to the other macros. */

   image_instantiator_format_create ();
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
   image_instantiator_format_create_glyphs_x ();
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

   /* Now initialize the lstream types and associated symbols.
	 Other than the first function below, the functions may
	 make exactly the following function/macro calls:

	 LSTREAM_HAS_METHOD()

	 */

   lstream_type_create ();
   lstream_type_create_print ();

   /* Now initialize most variables.

	 These functions may do exactly the following:

	 DEFVAR_INT()
	 DEFVAR_LISP()
	 DEFVAR_BOOL()
	 DEFER_GETTEXT()
	 Dynarr_*()
	 Blocktype_*()
	 staticpro()
	 Fprovide(symbol)
	 intern()
	 pure_put()
	 xmalloc()
	 defsymbol(), if it's absolutely necessary and you're sure that
	  the symbol isn't referenced anywhere else in the initialization
	  code
	 Fset() on a symbol that is unbound
	 assigning a symbol or constant value to a variable
	 using a global variable that has been initialized
	  earlier on in the same function

	 Any of the object-creating functions on alloc.c: e.g.

	 make_pure_*()
	 Fpurecopy()
	 make_string()
	 build_string()
	 make_vector()
	 make_int()
	 make_extent()
	 alloc_lcrecord()
	 Fcons()
	 listN()
	 make_opaque_ptr()
	 make_opaque_long()

	 perhaps a few others.
    */

   /* Now allow Fprovide() statements to be made. */
   init_provide_once ();

   vars_of_abbrev ();
   vars_of_alloc ();
   vars_of_buffer ();
   vars_of_bytecode ();
   vars_of_callint ();
   vars_of_callproc ();
   vars_of_cmdloop ();
   vars_of_cmds ();
   vars_of_console ();
   vars_of_data ();
#ifdef DEBUG_XEMACS
   vars_of_debug ();
#endif
   vars_of_console_stream ();
   vars_of_device ();
#ifdef HAVE_DIALOGS
   vars_of_dialog ();
#endif
   vars_of_dired ();
   vars_of_doc ();
   vars_of_editfns ();
   vars_of_elhash ();
   vars_of_emacs ();
   vars_of_eval ();
   vars_of_event_stream ();
   vars_of_events ();
   vars_of_extents ();
   vars_of_faces ();
   vars_of_fileio ();
#ifdef CLASH_DETECTION
   vars_of_filelock ();
#endif
   vars_of_floatfns ();
   vars_of_font_lock ();
   vars_of_frame ();
   vars_of_glyphs ();
#if defined (HAVE_MENUBARS) || defined (HAVE_SCROLLBARS) || defined (HAVE_DIALOGS) || defined (HAVE_TOOLBARS)
   vars_of_gui ();
#endif
   vars_of_indent ();
   vars_of_insdel ();
   vars_of_intl ();
   vars_of_keymap ();
   vars_of_lread ();
   vars_of_lstream ();
   vars_of_macros ();
   vars_of_md5 ();
#ifdef HAVE_DATABASE
   vars_of_dbm ();
#endif
#ifdef HAVE_MENUBARS
   vars_of_menubar ();
#endif
   vars_of_minibuf ();
#ifdef MOCKLISP_SUPPORT
   vars_of_mocklisp ();
#endif
   vars_of_objects ();
   vars_of_print ();
#ifndef NO_SUBPROCESSES
   vars_of_process ();
#endif
   vars_of_profile ();
#if defined (HAVE_MMAP) && defined (REL_ALLOC)
   vars_of_ralloc ();
#endif /* HAVE_MMAP && REL_ALLOC */
   vars_of_redisplay ();
#ifdef HAVE_SCROLLBARS
   vars_of_scrollbar ();
#endif
   vars_of_search ();
   vars_of_sound ();
   vars_of_specifier ();
   vars_of_symbols ();
   vars_of_syntax ();
#ifdef HAVE_TOOLBARS
   vars_of_toolbar ();
#endif
   vars_of_undo ();
   vars_of_window ();

#ifdef HAVE_TTY
   vars_of_console_tty ();
   vars_of_event_tty ();
   vars_of_frame_tty ();
   vars_of_objects_tty ();
#endif

#ifdef HAVE_X_WINDOWS
   vars_of_device_x ();
#ifdef HAVE_DIALOGS
   vars_of_dialog_x ();
#endif
   vars_of_event_Xt ();
   vars_of_frame_x ();
   vars_of_glyphs_x ();
#ifdef HAVE_MENUBARS
   vars_of_menubar_x ();
#endif
   vars_of_objects_x ();
   vars_of_xselect ();
#ifdef EPOCH
   vars_of_epoch ();
#endif
#ifdef HAVE_SCROLLBARS
   vars_of_scrollbar_x ();
#endif
#if defined (HAVE_MENUBARS) || defined (HAVE_SCROLLBARS) || defined (HAVE_DIALOGS) || defined (HAVE_TOOLBARS)
   vars_of_gui_x ();
#endif
#endif

#ifdef ENERGIZE
   vars_of_energize ();
#endif

#ifdef TOOLTALK
   vars_of_tooltalk ();
#endif

#ifdef SUNPRO
   vars_of_sunpro ();
#endif

   /* Now initialize any specifier variables. We do this later
	 because it has some dependence on the vars initialized
	 above.

	 These functions should *only* initialize specifier variables,
	 and may make use of the following functions/macros in addition
	 to the ones listed above:

	 DEFVAR_SPECIFIER()
	 Fmake_specifier()
	 set_specifier_fallback()
	 set_specifier_caching()
	 */

   specifier_vars_of_glyphs ();
#ifdef HAVE_MENUBARS
   specifier_vars_of_menubar ();
#endif
   specifier_vars_of_redisplay ();
#ifdef HAVE_SCROLLBARS
   specifier_vars_of_scrollbar ();
#endif
#ifdef HAVE_TOOLBARS
   specifier_vars_of_toolbar ();
#endif
   specifier_vars_of_window ();

   /* Now comes all the rest of the variables that couldn't
	 be handled above. There may be dependencies on variables
	 initialized above, and dependencies between one complex_vars_()
	 function and another. */

   /* Calls Fmake_range_table(). */
   complex_vars_of_regex ();
   /* Calls Fmake_range_table(). */
   complex_vars_of_search ();

   /* Calls Fmake_hashtable(). */
   complex_vars_of_event_stream ();
   /* Calls make_lisp_hashtable(). */
   complex_vars_of_extents ();
   
   /* Depends on hashtables and specifiers. */
   complex_vars_of_faces ();

   /* This calls allocate_glyph(), which creates specifiers
	 and also relies on a variable (Vthe_nothing_vector) initialized
	 above. */
   complex_vars_of_glyphs ();

   /* This relies on the glyphs just created in the previous function,
	 and calls Fadd_spec_to_specifier(), which relies on various
	 variables initialized above. */
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
   complex_vars_of_glyphs_x ();
#endif

   /* This calls Fmake_glyph_internal(). */
   complex_vars_of_alloc ();

   /* This calls Fmake_glyph_internal(). */
#ifdef HAVE_MENUBARS
   complex_vars_of_menubar ();
#endif

   /* This calls Fmake_glyph_internal(). */
#ifdef HAVE_SCROLLBARS
   complex_vars_of_scrollbar ();
#endif

   /* This calls allocate_glyph(). */
   complex_vars_of_frame ();

   /* Depends on hashtables. */
#ifdef ENERGIZE
   complex_vars_of_energize ();
#endif

   /* This calls set_string_char(), which (under Mule) depends on the
	 charsets being initialized. */
   complex_vars_of_casetab ();

   /* This calls Fcopy_syntax_table(), which relies on char tables. */
   complex_vars_of_syntax ();

   /* This initializes buffer-local variables, sets things up so
	 that buffers can be created, and creates a couple of basic
	 buffers. This depends on Vstandard_syntax_table and
	 Vstandard_category_table (initialized in the previous
	 functions), as well as a whole horde of variables that may
	 have been initialized above. */
   complex_vars_of_buffer ();

   /* This initializes console-local variables. */
   complex_vars_of_console ();

   /* This creates a couple more buffers, and depends on the
	 previous function. */
   complex_vars_of_minibuf ();

   /* These two might call Ffile_name_as_directory(), which
	 might depend on all sorts of things; I'm not sure. */
   complex_vars_of_callproc ();
#ifdef CLASH_DETECTION
   complex_vars_of_filelock ();
#endif /* CLASH_DETECTION */

   /* This creates a couple of basic keymaps and depends on Lisp
	 hashtables and Ffset() (both of which depend on some variables
	 initialized in the vars_of_*() section) and possibly other
	 stuff. */
   complex_vars_of_keymap ();

   if (always_gc)        /* purification debugging hack */
	garbage_collect_1 ();
  }

 /* CONGRATULATIONS!!! We have successfully initialized the Lisp
   engine. */

 if (initialized)
  {
   /* Stuff that needs to be reset at run time. Order below should
	 not matter. */
   reinit_alloc ();
   reinit_eval ();
  }

 /* Now do further initialization/setup of stuff that is not needed by the
   syms_of_() routines. This involves stuff that only is enabled in
   an interactive run (redisplay, user input, etc.) and stuff that is
   not needed until we start loading Lisp code (the reader). A lot
   of this stuff involves querying the current environment and needs
   to be done both at dump time and at run time. */

 init_callproc ();	/* Set up the process environment (so that egetenv
			  works), the basic directory variables
			  (exec-directory and so on), and stuff
			  related to subprocesses. This should be
			  first because many of the functions below
			  call egetenv() to get environment variables. */
 init_lread ();	/* Set up the Lisp reader. */
#ifdef MSDOS
 /* Call early 'cause init_environment needs it. */
 init_dosfns ();
 /* Set defaults for several environment variables. */
 init_environment (argc, argv, skip_args);
#endif
 init_cmdargs (argc, argv, skip_args);	/* Create list Vcommand_line_args */
 init_buffer (); /* Init default directory of *scratch* buffer */
#ifdef VMS
 init_vms_input ();	/* init_redisplay calls get_tty_device_size,
			  that needs this */
#endif /* VMS */
 init_redisplay ();   /* Determine terminal type.
			   init_sys_modes uses results */
#ifdef VMS
 init_vmsproc ();
 init_vmsfns ();
#endif /* VMS */
 init_event_stream (); /* Set up so we can get user input. */
 init_macros (); /* set up so we can run macros. */
 init_editfns (); /* Determine the name of the user we're running as */
 init_xemacs_process (); /* set up for calling subprocesses */
#ifdef SUNPRO
 init_sunpro (); /* Set up Sunpro usage tracking */
#endif
#if defined (HAVE_NATIVE_SOUND) && defined (hp9000s800)
 init_hpplay ();
#endif
#ifdef HAVE_TTY
 init_device_tty ();
#endif
#ifdef HAVE_GIF
 init_gif_err ();
#endif
 init_console_stream (); /* Create the first console */

 /* try to get the actually pathname of the exec file we are running */
 {
  Vinvocation_name = Fcar (Vcommand_line_args);
  Vinvocation_directory = Vinvocation_name;

  if (!NILP (Ffile_name_directory (Vinvocation_name)))
   /* invocation-name includes a directory component -- presumably it
     is relative to cwd, not $PATH */
   Vinvocation_directory = Fexpand_file_name (Vinvocation_name,
					  Qnil);
  else
   locate_file (Vexec_path, Vinvocation_name, EXEC_SUFFIXES,
		  &Vinvocation_directory, X_OK);

  if (NILP (Vinvocation_directory))
   Vinvocation_directory = Vinvocation_name;

  Vinvocation_name = Ffile_name_nondirectory (Vinvocation_directory);
  Vinvocation_directory = Ffile_name_directory (Vinvocation_directory);
 }

#if defined (LOCALTIME_CACHE) && defined (HAVE_TZSET)
 /* sun's localtime() has a bug. it caches the value of the time
   zone rather than looking it up every time. Since localtime() is
   called to bolt the undumping time into the undumped emacs, this
   results in localtime() ignoring the TZ environment variable.
   This flushes the new TZ value into localtime(). */
 tzset ();
#endif /* LOCALTIME_CACHE and TZSET */

 load_me = Qnil;
 if (!initialized)
  {
   /* Handle -l loadup-and-dump, args passed by Makefile. */
   if (argc > 2 + skip_args && !strcmp (argv[1 + skip_args], "-l"))
	load_me = build_string (argv[2 + skip_args]);
#ifdef CANNOT_DUMP
   /* Unless next switch is -nl, load "loadup.el" first thing. */
   if (!(argc > 1 + skip_args && !strcmp (argv[1 + skip_args], "-nl")))
	load_me = build_string ("loadup.el");
#endif /* CANNOT_DUMP */
  }

#ifdef QUANTIFY
 if (initialized)
  quantify_start_recording_data ();
#endif /* QUANTIFY */

 initialized = 1;

 /* This never returns. */
 initial_command_loop (load_me);
 /* NOTREACHED */
}


/* Sort the args so we can find the most important ones
  at the beginning of argv. */

/* First, here's a table of all the standard options. */

struct standard_args
{
 CONST char * CONST name;
 CONST char * CONST longname;
 int priority;
 int nargs;
};

static struct standard_args standard_args[] =
{
 /* Handled by main_1 above: */
 { "-nl", "--no-shared-memory", 100, 0 },
#ifdef VMS
 { "-map", "--map-data", 100, 0 },
#endif
 { "-t", "--terminal", 95, 1 },
 { "-nw", "--no-windows", 90, 0 },
 { "-batch", "--batch", 85, 0 },
 { "-help", "--help", 80, 0 },
 { "-flags", "--flags", 80, 0 },
 { "-h", 0, 80, 0 },
 { "-?", 0, 80, 0 },
 { "-version", "--version", 75, 0 },
 { "-V", 0, 75, 0 },
 { "-d", "--display", 80, 1 },
 { "-display", 0, 80, 1 },
 { "-NXHost", 0, 79, 0 },
 { "-MachLaunch", 0, 79, 0},

 /* Handled by command-line-early in startup.el: */
 { "-q", "--no-init-file", 50, 0 },
 { "-unmapped", 0, 50, 0 },
 { "-no-init-file", 0, 50, 0 },
 { "-no-site-file", "--no-site-file", 40, 0 },
 { "-u", "--user", 30, 1 },
 { "-user", 0, 30, 1 },
 { "-debug-init", "--debug-init", 20, 0 },

 /* Xt options: */
 { "-i", "--icon-type", 15, 0 },
 { "-itype", 0, 15, 0 },
 { "-iconic", "--iconic", 15, 0 },
 { "-bg", "--background-color", 10, 1 },
 { "-background", 0, 10, 1 },
 { "-fg", "--foreground-color", 10, 1 },
 { "-foreground", 0, 10, 1 },
 { "-bd", "--border-color", 10, 1 },
 { "-bw", "--border-width", 10, 1 },
 { "-ib", "--internal-border", 10, 1 },
 { "-ms", "--mouse-color", 10, 1 },
 { "-cr", "--cursor-color", 10, 1 },
 { "-fn", "--font", 10, 1 },
 { "-font", 0, 10, 1 },
 { "-g", "--geometry", 10, 1 },
 { "-geometry", 0, 10, 1 },
 { "-T", "--title", 10, 1 },
 { "-title", 0, 10, 1 },
 { "-name", "--name", 10, 1 },
 { "-xrm", "--xrm", 10, 1 },
 { "-r", "--reverse-video", 5, 0 },
 { "-rv", 0, 5, 0 },
 { "-reverse", 0, 5, 0 },
 { "-hb", "--horizontal-scroll-bars", 5, 0 },
 { "-vb", "--vertical-scroll-bars", 5, 0 },
 
 /* These have the same priority as ordinary file name args,
   so they are not reordered with respect to those. */
 { "-L", "--directory", 0, 1 },
 { "-directory", 0, 0, 1 },
 { "-l", "--load", 0, 1 },
 { "-load", 0, 0, 1 },
 { "-f", "--funcall", 0, 1 },
 { "-funcall", 0, 0, 1 },
 { "-eval", "--eval", 0, 1 },
 { "-insert", "--insert", 0, 1 },
 /* This should be processed after ordinary file name args and the like. */
 { "-kill", "--kill", -10, 0 },
};

/* Reorder the elements of ARGV (assumed to have ARGC elements)
  so that the highest priority ones come first.
  Do not change the order of elements of equal priority.
  If an option takes an argument, keep it and its argument together. */

static void
sort_args (int argc, char **argv)
{
 char **new = (char **) xmalloc (sizeof (char *) * argc);
 /* For each element of argv,
   the corresponding element of options is:
   0 for an option that takes no arguments,
   1 for an option that takes one argument, etc.
   -1 for an ordinary non-option argument. */
 int *options = (int *) xmalloc (sizeof (int) * argc);
 int *priority = (int *) xmalloc (sizeof (int) * argc);
 int to = 1;
 int from;
 int i;
 int end_of_options_p = 0;

 /* Categorize all the options,
   and figure out which argv elts are option arguments. */
 for (from = 1; from < argc; from++)
  {
   options[from] = -1;
   priority[from] = 0;
   /* Pseudo options "--" and "run-temacs" indicate end of options */
   if (!strcmp (argv[from], "--") ||
	 !strcmp (argv[from], "run-temacs"))
	end_of_options_p = 1;
   if (!end_of_options_p && argv[from][0] == '-')
	{
	 int match, thislen;
	 char *equals;

	 /* Look for a match with a known old-fashioned option. */
	 for (i = 0; i < countof (standard_args); i++)
	  if (!strcmp (argv[from], standard_args[i].name))
	   {
		options[from] = standard_args[i].nargs;
		priority[from] = standard_args[i].priority;
		if (from + standard_args[i].nargs >= argc)
		 fatal ("Option `%s' requires an argument\n", argv[from]);
		from += standard_args[i].nargs;
		goto done;
	   }

	 /* Look for a match with a known long option.
	   MATCH is -1 if no match so far, -2 if two or more matches so far,
	   >= 0 (the table index of the match) if just one match so far. */
	 if (argv[from][1] == '-')
	  {
	   match = -1;
	   thislen = strlen (argv[from]);
	   equals = strchr (argv[from], '=');
	   if (equals != 0)
		thislen = equals - argv[from];

	   for (i = 0; i < countof (standard_args); i++)
		if (standard_args[i].longname
		  && !strncmp (argv[from], standard_args[i].longname,
				 thislen))
		 {
		  if (match == -1)
		   match = i;
		  else
		   match = -2;
		 }

	   /* If we found exactly one match, use that. */
	   if (match >= 0)
		{
		 options[from] = standard_args[match].nargs;
		 priority[from] = standard_args[match].priority;
		 /* If --OPTION=VALUE syntax is used,
		   this option uses just one argv element. */
		 if (equals != 0)
		  options[from] = 0;
		 if (from + options[from] >= argc)
		  fatal ("Option `%s' requires an argument\n", argv[from]);
		 from += options[from];
		}
	  }
	done: ;
	}
  }

 /* Copy the arguments, in order of decreasing priority, to NEW. */
 new[0] = argv[0];
 while (to < argc)
  {
   int best = -1;
   int best_priority = -9999;

   /* Find the highest priority remaining option.
	 If several have equal priority, take the first of them. */
   for (from = 1; from < argc; from++)
	{
	 if (argv[from] != 0 && priority[from] > best_priority)
	  {
	   best_priority = priority[from];
	   best = from;
	  }
	 /* Skip option arguments--they are tied to the options. */
	 if (options[from] > 0)
	  from += options[from];
	}
	  
   if (best < 0)
	abort ();

   /* Copy the highest priority remaining option, with its args, to NEW. */
   new[to++] = argv[best];
   for (i = 0; i < options[best]; i++)
	new[to++] = argv[best + i + 1];

   /* Clear out this option in ARGV. */
   argv[best] = 0;
   for (i = 0; i < options[best]; i++)
	argv[best + i + 1] = 0;
  }

 memcpy (argv, new, sizeof (char *) * argc);
}

static JMP_BUF run_temacs_catch;

static int run_temacs_argc;
static char **run_temacs_argv;
static char *run_temacs_args;
static int run_temacs_argv_size;
static int run_temacs_args_size;

extern int gc_in_progress;

DEFUN ("running-temacs-p", Frunning_temacs_p, 0, 0, 0, /*
True if running temacs. This means we are in the dumping stage.
This is false during normal execution of the `xemacs' program, and
becomes false once `run-emacs-from-temacs' is run.
*/
    ())
{
 return run_temacs_argc >= 0 ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("run-emacs-from-temacs", Frun_emacs_from_temacs, 0, MANY, 0, /*
Do not call this. It will reinitialize your XEmacs. You'll be sorry.
*/
/* If this function is called from startup.el, it will be possible to run
  temacs as an editor using 'temacs -batch -l loadup.el run-temacs', instead
  of having to dump an emacs and then run that (when debugging emacs itself,
  this can be much faster)). [Actually, the speed difference isn't that
  much as long as your filesystem is local, and you don't end up with
  a dumped version in case you want to rerun it. This function is most
  useful when used as part of the `make all-elc' command. --ben]
  This will \"restart\" emacs with the specified command-line arguments.
 */
    (int nargs, Lisp_Object *args))
{
 int ac;
 Extbyte *wampum;
 int namesize;
 int total_len;
 Lisp_Object orig_invoc_name = Fcar (Vcommand_line_args);
 Extbyte **wampum_all = (Extbyte **) alloca (nargs * sizeof (Extbyte *));
 int *wampum_all_len = (int *) alloca (nargs * sizeof (int));

 assert (!gc_in_progress);

 if (run_temacs_argc < 0)
  error ("I've lost my temacs-hood.");

 /* Need to convert the orig_invoc_name and all of the arguments
   to external format. */
 
 GET_STRING_EXT_DATA_ALLOCA (orig_invoc_name, FORMAT_OS, wampum,
			   namesize);
 namesize++;

 for (ac = 0, total_len = namesize; ac < nargs; ac++)
  {
   CHECK_STRING (args[ac]);
   GET_STRING_EXT_DATA_ALLOCA (args[ac], FORMAT_OS,
				 wampum_all[ac],
				 wampum_all_len[ac]);
   wampum_all_len[ac]++;
   total_len += wampum_all_len[ac];
  }
 DO_REALLOC (run_temacs_args, run_temacs_args_size, total_len, char);
 DO_REALLOC (run_temacs_argv, run_temacs_argv_size, nargs+1, char *);

 memcpy (run_temacs_args, wampum, namesize);
 run_temacs_argv [0] = run_temacs_args;
 for (ac = 0; ac < nargs; ac++)
  {
   memcpy (run_temacs_args + namesize,
	   wampum_all[ac], wampum_all_len[ac]);
   run_temacs_argv [ac + 1] = run_temacs_args + namesize;
   namesize += wampum_all_len[ac];
  }
 run_temacs_argv [nargs + 1] = 0;
 catchlist = NULL; /* Important! Otherwise free_cons() calls in
		    condition_case_unwind() may lead to GC death. */
 unbind_to (0, Qnil); /* this closes loadup.el */
 purify_flag = 0;
 run_temacs_argc = nargs + 1;
 report_pure_usage (1, 0);
 LONGJMP (run_temacs_catch, 1);
 return Qnil; /* not reached; warning suppression */
}

/* ARGSUSED */
DOESNT_RETURN
main (int argc, char **argv, char **envp)
{
 int   volatile vol_argc = argc;
 char ** volatile vol_argv = argv;
 char ** volatile vol_envp = envp;
#ifdef QUANTIFY
 quantify_stop_recording_data ();
 quantify_clear_data ();
#endif /* QUANTIFY */

 suppress_early_backtrace = 0;
 lim_data = 0; /* force reinitialization of this variable */

 /* Lisp_Object must fit in a word; check VALBITS and GCTYPEBITS */
 assert (sizeof (Lisp_Object) == sizeof (void *));

 if (!initialized)
  {
   run_temacs_argc = 0;
   if (! SETJMP (run_temacs_catch))
	main_1 (vol_argc, vol_argv, vol_envp);
   /* run-emacs-from-temacs called */
   vol_argc = run_temacs_argc;
   vol_argv = run_temacs_argv;
#ifdef _SCO_DS
   /* This makes absolutely no sense to anyone involved. There are
	 several people using this stuff. We've compared versions on
	 everything we can think of. We can find no difference.
	 However, on both my systems environ is a plain old global
	 variable initialized to zero. _environ is the one that
	 contains pointers to the actual environment.
	
	 Since we can't figure out the difference (and we're hours
	 away from a release), this takes a very cowardly approach and
	 is bracketed with both a system specific preprocessor test
	 and a runtime "do you have this problem" test
	
	 06/20/96 robertl@dgii.com */
   {
	extern char *_environ;
	if ((unsigned) environ == 0)
	 environ=_environ;
   }
#endif /* _SCO_DS */
   vol_envp = environ;
  }
 run_temacs_argc = -1;

 main_1 (vol_argc, vol_argv, vol_envp);
}


DEFUN ("kill-emacs", Fkill_emacs, 0, 1, "P", /*
Exit the XEmacs job and kill it. Ask for confirmation, without argument.
If ARG is an integer, return ARG as the exit program code.
If ARG is a string, stuff it as keyboard input.

The value of `kill-emacs-hook', if not void,
is a list of functions (of no args),
all of which are called before XEmacs is actually killed.
*/
    (arg))
{
 /* This function can GC */
 struct gcpro gcpro1;

 GCPRO1 (arg);

 if (feof (stdin))
  arg = Qt;

 if (!preparing_for_armageddon && !noninteractive)
  run_hook (Qkill_emacs_hook);

 /* make sure no quitting from now on!! */
 dont_check_for_quit = 1;
 Vinhibit_quit = Qt;

 if (!preparing_for_armageddon)
  {
   Lisp_Object concons;

   /* Normally, go ahead and delete all the consoles now.
	 Some unmentionably lame window systems (MS Wwwww...... eek,
	 I can't even say it) don't properly clean up after themselves,
	 and even for those that do, it might be cleaner this way.
	 If we're going down, however, we don't do this (might
	 be too dangerous), and if we get a crash somewhere within
	 this loop, we'll still autosave and won't try this again. */
   CONSOLE_LOOP (concons)
	delete_console_internal (XCONSOLE (XCAR (concons)), 1, 1, 0);
  }

 UNGCPRO;

 shut_down_emacs (0, ((STRINGP (arg)) ? arg : Qnil));

 exit ((INTP (arg)) ? XINT (arg)
#ifdef VMS
	: 1
#else
	: 0
#endif
	);
 /* NOTREACHED */
 return Qnil; /* I'm sick of the compiler warning */
}

/* Perform an orderly shutdown of XEmacs. Autosave any modified
  buffers, kill any child processes, clean up the terminal modes (if
  we're in the foreground), and other stuff like that. Don't perform
  any redisplay; this may be called when XEmacs is shutting down in
  the background, or after its X connection has died.

  If SIG is a signal number, print a message for it.

  This is called by fatal signal handlers, X protocol error handlers,
  and Fkill_emacs. */
static void
shut_down_emacs (int sig, Lisp_Object stuff)
{
 /* This function can GC */
 /* Prevent running of hooks and other non-essential stuff
   from now on. */
 preparing_for_armageddon = 1;

 /* In case frames or windows are screwed up, avoid assertion
   failures here */
 Vinhibit_quit = Qt;

#ifdef QUANTIFY
 quantify_stop_recording_data ();
#endif /* QUANTIFY */

 /* This is absolutely the most important thing to do, so make sure
   we do it now, before anything else. We might have crashed and
   be in a weird inconsistent state, and potentially anything could
   set off another protection fault and cause us to bail out
   immediately. */
 Fdo_auto_save (Qt, Qnil); /* do this before anything hazardous */

 fflush (stdout);
 reset_all_consoles ();
 if (sig && sig != SIGTERM)
  {
   stderr_out ("\nFatal error (%d).\n", sig);
   stderr_out
	("Your files have been auto-saved.\n"
	 "Use `M-x recover-session' to recover them.\n"
	 "\n"
	 "Please report this bug to the address `crashes@xemacs.org'.\n"
	 "*MAKE SURE* to include as much configuration information as\n"
	 "possible; at the very least what OS and hardware you are running\n"
	 "on, and hopefully also what compiler and compiler options the\n"
	 "binary was compiled with, what options XEmacs was compiled with,\n"
	 "whether you are using a prebuilt binary from ftp.xemacs.org or\n"
	 "compiled XEmacs yourself for your system, etc.\n"
	 "\n"
	 "If at all possible, *please* try to obtain a C stack backtrace;\n"
	 "it will help us immensely in determining what went wrong.\n"
	 "To do this, locate the core file that was produced as a result\n"
	 "of this crash (it's usually called `core' and is located in the\n"
	 "directory in which you started XEmacs, or maybe in your home\n"
	 "directory), and type\n"
	 "\n"
	 " gdb ");
   {
	CONST char *name;
	char *dir = 0;

	/* Now try to determine the actual path to the executable,
	  to try to make the backtrace-determination process as foolproof
	  as possible. */
	if (GC_STRINGP (Vinvocation_name))
	 name = (char *) XSTRING_DATA (Vinvocation_name);
	else
	 name = "xemacs";
	if (GC_STRINGP (Vinvocation_directory))
	 dir = (char *) XSTRING_DATA (Vinvocation_directory);
	if (!dir || dir[0] != '/')
	 stderr_out ("`which %s`", name);
	else if (dir[strlen (dir) - 1] != '/')
	 stderr_out ("%s/%s", dir, name);
	else
	 stderr_out ("%s%s", dir, name);
   }
   stderr_out
	(" core\n\n"
	 "then type `where' when the debugger prompt comes up.\n"
	 "(If you don't have GDB on your system, you might have DBX,\n"
	 "or XDB, or SDB. A similar procedure should work for all of\n"
	 "these. Ask your system administrator if you need more help.)\n");
  }

 stuff_buffered_input (stuff);

 kill_buffer_processes (Qnil);

#ifdef CLASH_DETECTION
 unlock_all_files ();
#endif

#ifdef TOOLTALK
 tt_session_quit (tt_default_session ());
#if 0
 /* The following crashes when built on X11R5 and run on X11R6 */
 tt_close ();
#endif
#endif /* TOOLTALK */

#ifdef VMS
 kill_vms_processes ();
#endif
}


#ifndef CANNOT_DUMP
/* Nothing like this can be implemented on an Apollo.
  What a loss! */

extern char my_edata[];

#ifdef HAVE_SHM

DEFUN ("dump-emacs-data", Fdump_emacs_data, 1, 1, 0, /*
Dump current state of XEmacs into data file FILENAME.
This function exists on systems that use HAVE_SHM.
*/
    (intoname))
{
 /* This function can GC */
 int opurify;
 struct gcpro gcpro1;
 GCPRO1 (intoname);

 CHECK_STRING (intoname);
 intoname = Fexpand_file_name (intoname, Qnil);

 opurify = purify_flag;
 purify_flag = 0;

 fflush (stderr);
 fflush (stdout);

 disksave_object_finalization ();
 release_breathing_space ();

 /* Tell malloc where start of impure now is */
 /* Also arrange for warnings when nearly out of space. */
#ifndef SYSTEM_MALLOC
 memory_warnings (&my_edata, malloc_warning);
#endif
 UNGCPRO;
 map_out_data (XSTRING_DATA (intoname));

 purify_flag = opurify;

 return Qnil;
}

#else /* not HAVE_SHM */

DEFUN ("dump-emacs", Fdump_emacs, 2, 2, 0, /*
Dump current state of XEmacs into executable file FILENAME.
Take symbols from SYMFILE (presumably the file you executed to run XEmacs).
This is used in the file `loadup.el' when building XEmacs.

Remember to set `command-line-processed' to nil before dumping
if you want the dumped XEmacs to process its command line
and announce itself normally when it is run.
*/
    (intoname, symname))
{
 /* This function can GC */
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;
 int opurify;

 GCPRO2 (intoname, symname);

#ifdef FREE_CHECKING
 Freally_free (Qnil);

 /* When we're dumping, we can't use the debugging free() */

 disable_free_hook ();
#endif

 CHECK_STRING (intoname);
 intoname = Fexpand_file_name (intoname, Qnil);
 if (!NILP (symname))
  {
   CHECK_STRING (symname);
   if (XSTRING_LENGTH (symname) > 0)
	symname = Fexpand_file_name (symname, Qnil);
   else
	symname = Qnil;
  }

 opurify = purify_flag;
 purify_flag = 0;

 report_pure_usage (1, 1);

 fflush (stderr);
 fflush (stdout);

 disksave_object_finalization ();
 release_breathing_space ();

#ifdef VMS
 mapout_data (XSTRING_DATA (intoname));
#else
 /* Tell malloc where start of impure now is */
 /* Also arrange for warnings when nearly out of space. */
#ifndef SYSTEM_MALLOC
 memory_warnings (&my_edata, malloc_warning);
#endif

 UNGCPRO;

#if defined (MSDOS) && defined (EMX)
 {
  int fd = open ((char *) XSTRING_DATA (intoname),
          O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, S_IREAD|S_IWRITE);
  if (!fd) {
   error ("Failure operating on %s", XSTRING_DATA (intoname));
  } else {
   _core (fd);
   close (fd);
  }
 }
#else /* not MSDOS and EMX */
 {
  CONST char *intoname_ext;
  CONST char *symname_ext;

  GET_C_STRING_FILENAME_DATA_ALLOCA (intoname, intoname_ext);
  if (STRINGP (symname))
   GET_C_STRING_FILENAME_DATA_ALLOCA (symname, symname_ext);
  else
   symname_ext = 0;
  /* here we break our rule that the filename conversion should
    be performed at the actual time that the system call is made.
    It's a whole lot easier to do the conversion here than to
    modify all the unexec routines to ensure that filename
    conversion is applied everywhere. Don't worry about memory
    leakage because this call only happens once. */
  unexec ((char *) intoname_ext, (char *) symname_ext,
	  (unsigned int) &my_edata,
	  0, 0);
 }
#endif /* not MSDOS and EMX */
#endif /* not VMS */

 purify_flag = opurify;

 return Qnil;
}

#endif /* not HAVE_SHM */

#endif /* not CANNOT_DUMP */

#ifndef SEPCHAR
#define SEPCHAR ':'
#endif

Lisp_Object
decode_env_path (CONST char *evarname, CONST char *defalt)
{
 REGISTER CONST char *path = 0;
 REGISTER CONST char *p;
 Lisp_Object lpath = Qnil;

 if (evarname)
  path = (char *) egetenv (evarname);
 if (!path)
  path = defalt;
 if (!path)
  return (Qnil);

#if defined (MSDOS) || defined (WIN32)
 dostounix_filename (path);
#endif

 while (1)
  {
   p = strchr (path, SEPCHAR);
   if (!p) p = path + strlen (path);
   lpath = Fcons (((p != path)
           ? make_string ((CONST Bufbyte *) path, p - path)
           : Qnil),
           lpath);
   if (*p)
	path = p + 1;
   else
	break;
  }
 return Fnreverse (lpath);
}

DEFUN ("noninteractive", Fnoninteractive, 0, 0, 0, /*
Non-nil return value means XEmacs is running without interactive terminal.
*/
    ())
{
 return ((noninteractive) ? Qt : Qnil);
}

/* This flag is useful to define if you're under a debugger; this way, you
  can put a breakpoint of assert_failed() and debug multiple problems
  in one session without having to recompile. */
/* #define ASSERTIONS_DONT_ABORT */

#ifdef USE_ASSERTIONS
/* This highly dubious kludge ... shut up Jamie, I'm tired of your slagging. */

DOESNT_RETURN
assert_failed (CONST char *file, int line, CONST char *expr)
{
 stderr_out ("Fatal error: assertion failed, file %s, line %d, %s\n",
	   file, line, expr);
#undef abort	/* avoid infinite #define loop... */
#ifndef ASSERTIONS_DONT_ABORT
 abort ();
#endif
}
#endif /* USE_ASSERTIONS */

#ifdef QUANTIFY
DEFUN ("quantify-start-recording-data",
    Fquantify_start_recording_data, 0, 0, 0, /*
Start recording Quantify data.
*/
    ())
{
 quantify_start_recording_data ();
 return Qnil;
}

DEFUN ("quantify-stop-recording-data",
    Fquantify_stop_recording_data, 0, 0, 0, /*
Stop recording Quantify data.
*/
    ())
{
 quantify_stop_recording_data ();
 return Qnil;
}

DEFUN ("quantify-clear-data", Fquantify_clear_data, 0, 0, 0, /*
Clear all Quantify data.
*/
    ())
{
 quantify_clear_data ();
 return Qnil;
}
#endif /* QUANTIFY */

void
syms_of_emacs (void)
{
#ifndef CANNOT_DUMP
#ifdef HAVE_SHM
 DEFSUBR (Fdump_emacs_data);
#else
 DEFSUBR (Fdump_emacs);
#endif
#endif /* !CANNOT_DUMP */

 DEFSUBR (Frun_emacs_from_temacs);
 DEFSUBR (Frunning_temacs_p);
 DEFSUBR (Finvocation_name);
 DEFSUBR (Finvocation_directory);
 DEFSUBR (Fkill_emacs);
 DEFSUBR (Fnoninteractive);

#ifdef QUANTIFY
 DEFSUBR (Fquantify_start_recording_data);
 DEFSUBR (Fquantify_stop_recording_data);
 DEFSUBR (Fquantify_clear_data);
#endif /* QUANTIFY */

 defsymbol (&Qkill_emacs_hook, "kill-emacs-hook");
 defsymbol (&Qsave_buffers_kill_emacs, "save-buffers-kill-emacs");
}

void
vars_of_emacs (void)
{
 DEFVAR_BOOL ("suppress-early-error-handler-backtrace",
	    &suppress_early_backtrace /*
Non-nil means early error handler shouldn't print a backtrace
*/ );

 DEFVAR_LISP ("command-line-args", &Vcommand_line_args /*
Args passed by shell to XEmacs, as a list of strings.
*/ );

 DEFVAR_LISP ("invocation-name", &Vinvocation_name /*
The program name that was used to run XEmacs.
Any directory names are omitted.
*/ );

 DEFVAR_LISP ("invocation-directory", &Vinvocation_directory /*
The directory in which the XEmacs executable was found, to run it.
The value is simply the program name if that directory's name is not known.
*/ );

#if 0 /* FSFmacs */
 xxDEFVAR_LISP ("installation-directory", &Vinstallation_directory,
  "A directory within which to look for the `lib-src' and `etc' directories.\n"
"This is non-nil when we can't find those directories in their standard\n"
"installed locations, but we can find them\n"
"near where the XEmacs executable was found.");
#endif

 DEFVAR_LISP ("system-type", &Vsystem_type /*
Value is symbol indicating type of operating system you are using.
*/ );
 Vsystem_type = intern (SYSTEM_TYPE);

#ifndef EMACS_CONFIGURATION
# define EMACS_CONFIGURATION "UNKNOWN"
#endif
 DEFVAR_LISP ("system-configuration", &Vsystem_configuration /*
Value is string indicating configuration XEmacs was built for.
*/ );
 Vsystem_configuration = Fpurecopy (build_string (EMACS_CONFIGURATION));

 DEFVAR_BOOL ("noninteractive", &noninteractive1 /*
Non-nil means XEmacs is running without interactive terminal.
*/ );

 DEFVAR_INT ("emacs-priority", &emacs_priority /*
Priority for XEmacs to run at.
This value is effective only if set before XEmacs is dumped,
and only if the XEmacs executable is installed with setuid to permit
it to change priority. (XEmacs sets its uid back to the real uid.)
Currently, you need to define SET_EMACS_PRIORITY in `config.h'
before you compile XEmacs, to enable the code for this feature.
*/ );
 emacs_priority = 0;
}