Source

XEmacs / version.sh

1
2
3
4
5
#!/bin/sh
emacs_major_version=20
emacs_minor_version=3
emacs_beta_version=17
xemacs_codename="Bucharest"