1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / src / nt.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
/* Utility and Unix shadow routines for XEmacs on Windows NT.
  Copyright (C) 1994, 1995 Free Software Foundation, Inc.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to the Free
Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
02111-1307, USA.


  Geoff Voelker (voelker@cs.washington.edu) 7-29-94 */

/* Adapted for XEmacs by David Hobley <david@spook-le0.cia.com.au> */
/* Sync'ed with Emacs 19.34.6 by Marc Paquette <marcpa@cam.org> */

#include <config.h>

#undef signal
#define getwd _getwd
#include "lisp.h"
#undef getwd

#include "systime.h"
#include "syssignal.h"
#include "sysproc.h"

#include <ctype.h>
#include <direct.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <pwd.h>
#include <signal.h>
#include <stddef.h> /* for offsetof */
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#include <windows.h>
#include <mmsystem.h>

#include "nt.h"
#include <sys/dir.h>
#include "ntheap.h"


extern Lisp_Object Vmswindows_downcase_file_names;
#if 0
extern Lisp_Object Vwin32_generate_fake_inodes;
#endif
extern Lisp_Object Vmswindows_get_true_file_attributes;

extern char *get_home_directory(void);

static char startup_dir[ MAXPATHLEN ];

/* Get the current working directory. */
char *
getwd (char *dir)
{
#if 0
 if (GetCurrentDirectory (MAXPATHLEN, dir) > 0)
  return dir;
 return NULL;
#else
 /* Emacs doesn't actually change directory itself, and we want to
   force our real wd to be where emacs.exe is to avoid unnecessary
   conflicts when trying to rename or delete directories. */
 strcpy (dir, startup_dir);
 return dir;
#endif
}

/* Emulate getloadavg. */
int
getloadavg (double loadavg[], int nelem)
{
 int i;

 /* A faithful emulation is going to have to be saved for a rainy day. */
 for (i = 0; i < nelem; i++) 
  {
   loadavg[i] = 0.0;
  }
 return i;
}

/* Emulate getpwuid, getpwnam and others. */

#define PASSWD_FIELD_SIZE 256

static char the_passwd_name[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_passwd[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_gecos[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_dir[PASSWD_FIELD_SIZE];
static char the_passwd_shell[PASSWD_FIELD_SIZE];

static struct passwd the_passwd = 
{
 the_passwd_name,
 the_passwd_passwd,
 0,
 0,
 0,
 the_passwd_gecos,
 the_passwd_dir,
 the_passwd_shell,
};

int 
getuid () 
{ 
 return the_passwd.pw_uid;
}

int 
geteuid () 
{ 
 /* I could imagine arguing for checking to see whether the user is
   in the Administrators group and returning a UID of 0 for that
   case, but I don't know how wise that would be in the long run. */
 return getuid (); 
}

int 
getgid () 
{ 
 return the_passwd.pw_gid;
}

int 
getegid () 
{ 
 return getgid ();
}

struct passwd *
getpwuid (int uid)
{
 if (uid == the_passwd.pw_uid)
  return &the_passwd;
 return NULL;
}

struct passwd *
getpwnam (const char *name)
{
 struct passwd *pw;
 
 pw = getpwuid (getuid ());
 if (!pw)
  return pw;

 if (stricmp (name, pw->pw_name))
  return NULL;

 return pw;
}

void
init_user_info ()
{
 /* Find the user's real name by opening the process token and
   looking up the name associated with the user-sid in that token.

   Use the relative portion of the identifier authority value from
   the user-sid as the user id value (same for group id using the
   primary group sid from the process token). */

 char      user_sid[256], name[256], domain[256];
 DWORD      length = sizeof (name), dlength = sizeof (domain), trash;
 HANDLE     token = NULL;
 SID_NAME_USE  user_type;

 if (OpenProcessToken (GetCurrentProcess (), TOKEN_QUERY, &token)
   && GetTokenInformation (token, TokenUser,
			   (PVOID) user_sid, sizeof (user_sid), &trash)
   && LookupAccountSid (NULL, *((PSID *) user_sid), name, &length,
			  domain, &dlength, &user_type))
  {
   strcpy (the_passwd.pw_name, name);
   /* Determine a reasonable uid value. */
   if (stricmp ("administrator", name) == 0)
	{
	 the_passwd.pw_uid = 0;
	 the_passwd.pw_gid = 0;
	}
   else
	{
	 SID_IDENTIFIER_AUTHORITY * pSIA;

	 pSIA = GetSidIdentifierAuthority (*((PSID *) user_sid));
	 /* I believe the relative portion is the last 4 bytes (of 6)
	   with msb first. */
	 the_passwd.pw_uid = ((pSIA->Value[2] << 24) +
			    (pSIA->Value[3] << 16) +
			    (pSIA->Value[4] << 8) +
			    (pSIA->Value[5] << 0));
	 /* restrict to conventional uid range for normal users */
	 the_passwd.pw_uid = the_passwd.pw_uid % 60001;

	 /* Get group id */
	 if (GetTokenInformation (token, TokenPrimaryGroup,
				  (PVOID) user_sid, sizeof (user_sid), &trash))
	  {
	   SID_IDENTIFIER_AUTHORITY * pSIA;

	   pSIA = GetSidIdentifierAuthority (*((PSID *) user_sid));
	   the_passwd.pw_gid = ((pSIA->Value[2] << 24) +
				  (pSIA->Value[3] << 16) +
				  (pSIA->Value[4] << 8) +
				  (pSIA->Value[5] << 0));
	   /* I don't know if this is necessary, but for safety... */
	   the_passwd.pw_gid = the_passwd.pw_gid % 60001;
	  }
	 else
	  the_passwd.pw_gid = the_passwd.pw_uid;
	}
  }
 /* If security calls are not supported (presumably because we
    are running under Windows 95), fallback to this. */
 else if (GetUserName (name, &length))
  {
   strcpy (the_passwd.pw_name, name);
   if (stricmp ("administrator", name) == 0)
	the_passwd.pw_uid = 0;
   else
	the_passwd.pw_uid = 123;
   the_passwd.pw_gid = the_passwd.pw_uid;
  }
 else
  {
   strcpy (the_passwd.pw_name, "unknown");
   the_passwd.pw_uid = 123;
   the_passwd.pw_gid = 123;
  }

 /* Ensure HOME and SHELL are defined. */
#if 0
 /*
  * With XEmacs, setting $HOME is deprecated.
  */
 if (getenv ("HOME") == NULL)
  putenv ("HOME=c:/");
#endif
 if (getenv ("SHELL") == NULL)
  putenv ((GetVersion () & 0x80000000) ? "SHELL=command" : "SHELL=cmd");

 /* Set dir and shell from environment variables. */
 strcpy (the_passwd.pw_dir, get_home_directory());
 strcpy (the_passwd.pw_shell, getenv ("SHELL"));

 if (token)
  CloseHandle (token);
}

/* Normalize filename by converting all path separators to
  the specified separator. Also conditionally convert upper
  case path name components to lower case. */

static void
normalize_filename (fp, path_sep)
   REGISTER char *fp;
   char path_sep;
{
 char sep;
 char *elem;

 /* Always lower-case drive letters a-z, even if the filesystem
   preserves case in filenames.
   This is so filenames can be compared by string comparison
   functions that are case-sensitive. Even case-preserving filesystems
   do not distinguish case in drive letters. */
 if (fp[1] == ':' && *fp >= 'A' && *fp <= 'Z')
  {
   *fp += 'a' - 'A';
   fp += 2;
  }

 if (NILP (Vmswindows_downcase_file_names))
  {
   while (*fp)
	{
	 if (*fp == '/' || *fp == '\\')
	  *fp = path_sep;
	 fp++;
	}
   return;
  }

 sep = path_sep;		/* convert to this path separator */
 elem = fp;			/* start of current path element */

 do {
  if (*fp >= 'a' && *fp <= 'z')
   elem = 0;			/* don't convert this element */

  if (*fp == 0 || *fp == ':')
   {
	sep = *fp;		/* restore current separator (or 0) */
	*fp = '/';		/* after conversion of this element */
   }

  if (*fp == '/' || *fp == '\\')
   {
	if (elem && elem != fp)
	 {
	  *fp = 0;		/* temporary end of string */
	  _strlwr (elem);	/* while we convert to lower case */
	 }
	*fp = sep;		/* convert (or restore) path separator */
	elem = fp + 1;		/* next element starts after separator */
	sep = path_sep;
   }
 } while (*fp++);
}

/* Destructively turn backslashes into slashes. */
void
dostounix_filename (p)
   REGISTER char *p;
{
 normalize_filename (p, '/');
}

/* Destructively turn slashes into backslashes. */
void
unixtodos_filename (p)
   REGISTER char *p;
{
 normalize_filename (p, '\\');
}

/* Remove all CR's that are followed by a LF.
  (From msdos.c...probably should figure out a way to share it,
  although this code isn't going to ever change.) */
int
crlf_to_lf (n, buf, lf_count)
   REGISTER int n;
   REGISTER unsigned char *buf;
   REGISTER unsigned *lf_count;
{
 unsigned char *np = buf;
 unsigned char *startp = buf;
 unsigned char *endp = buf + n;

 if (n == 0)
  return n;
 while (buf < endp - 1)
  {
   if (*buf == 0x0a)
	(*lf_count)++;
   if (*buf == 0x0d)
	{
	 if (*(++buf) != 0x0a)
	  *np++ = 0x0d;
	}
   else
	*np++ = *buf++;
  }
 if (buf < endp)
  {
   if (*buf == 0x0a)
	(*lf_count)++;
  *np++ = *buf++;
  }
 return np - startp;
}

/* Parse the root part of file name, if present. Return length and
  optionally store pointer to char after root. */
static int
parse_root (char * name, char ** pPath)
{
 char * start = name;

 if (name == NULL)
  return 0;

 /* find the root name of the volume if given */
 if (isalpha (name[0]) && name[1] == ':')
  {
   /* skip past drive specifier */
   name += 2;
   if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]))
	name++;
  }
 else if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]) && IS_DIRECTORY_SEP (name[1]))
  {
   int slashes = 2;
   name += 2;
   do
    {
	 if (IS_DIRECTORY_SEP (*name) && --slashes == 0)
	  break;
	 name++;
	}
   while ( *name );
   if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]))
	name++;
  }

 if (pPath)
  *pPath = name;

 return name - start;
}

/* Get long base name for name; name is assumed to be absolute. */
static int
get_long_basename (char * name, char * buf, int size)
{
 WIN32_FIND_DATA find_data;
 HANDLE dir_handle;
 int len = 0;
#ifdef PIGSFLY
 char *p;

 /* If the last component of NAME has a wildcard character, 
   return it as the basename. */
 p = name + strlen (name);
 while (*p != '\\' && *p != ':' && p > name) p--;
 if (p > name) p++;
 if (strchr (p, '*') || strchr (p, '?'))
  {
   if ((len = strlen (p)) < size)
	memcpy (buf, p, len + 1);
   else
	len = 0;
   return len;
  }
#endif

 dir_handle = FindFirstFile (name, &find_data);
 if (dir_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   if ((len = strlen (find_data.cFileName)) < size)
	memcpy (buf, find_data.cFileName, len + 1);
   else
	len = 0;
   FindClose (dir_handle);
  }
 return len;
}

/* Get long name for file, if possible (assumed to be absolute). */
BOOL
win32_get_long_filename (char * name, char * buf, int size)
{
 char * o = buf;
 char * p;
 char * q;
 char full[ MAX_PATH ];
 int len;

 len = strlen (name);
 if (len >= MAX_PATH)
  return FALSE;

 /* Use local copy for destructive modification. */
 memcpy (full, name, len+1);
 unixtodos_filename (full);

 /* Copy root part verbatim. */
 len = parse_root (full, &p);
 memcpy (o, full, len);
 o += len;
 size -= len;

 do
  {
   q = p;
   p = strchr (q, '\\');
   if (p) *p = '\0';
   len = get_long_basename (full, o, size);
   if (len > 0)
	{
	 o += len;
	 size -= len;
	 if (p != NULL)
	  {
	   *p++ = '\\';
	   if (size < 2)
		return FALSE;
	   *o++ = '\\';
	   size--;
	   *o = '\0';
	  }
	}
   else
	return FALSE;
  }
 while (p != NULL && *p);

 return TRUE;
}


/* Routines that are no-ops on NT but are defined to get Emacs to compile. */

#if 0 /* #### We do not need those, do we? -kkm */
int 
unrequest_sigio (void) 
{ 
 return 0;
}

int 
request_sigio (void) 
{ 
 return 0;
}
#endif /* 0 */

#define REG_ROOT "SOFTWARE\\GNU\\XEmacs"

LPBYTE 
nt_get_resource (key, lpdwtype)
  char *key;
  LPDWORD lpdwtype;
{
 LPBYTE lpvalue;
 HKEY hrootkey = NULL;
 DWORD cbData;
 BOOL ok = FALSE;
 
 /* Check both the current user and the local machine to see if 
   we have any resources. */
 
 if (RegOpenKeyEx (HKEY_CURRENT_USER, REG_ROOT, 0, KEY_READ, &hrootkey) == ERROR_SUCCESS)
  {
   lpvalue = NULL;

   if (RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, NULL, NULL, &cbData) == ERROR_SUCCESS 
	 && (lpvalue = (LPBYTE) xmalloc (cbData)) != NULL 
	 && RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, lpdwtype, lpvalue, &cbData) == ERROR_SUCCESS)
	{
	 return (lpvalue);
	}

   if (lpvalue) xfree (lpvalue);
	
   RegCloseKey (hrootkey);
  } 
 
 if (RegOpenKeyEx (HKEY_LOCAL_MACHINE, REG_ROOT, 0, KEY_READ, &hrootkey) == ERROR_SUCCESS)
  {
   lpvalue = NULL;
	
   if (RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, NULL, NULL, &cbData) == ERROR_SUCCESS &&
	 (lpvalue = (LPBYTE) xmalloc (cbData)) != NULL &&
	 RegQueryValueEx (hrootkey, key, NULL, lpdwtype, lpvalue, &cbData) == ERROR_SUCCESS)
	{
	 return (lpvalue);
	}
	
   if (lpvalue) xfree (lpvalue);
	
   RegCloseKey (hrootkey);
  } 
 
 return (NULL);
}

void
init_environment ()
{
 /* Check for environment variables and use registry if they don't exist */
 {
  int i;
  LPBYTE lpval;
  DWORD dwType;

  static char * env_vars[] = 
  {
   "HOME",
   "PRELOAD_WINSOCK",
   "emacs_dir",
   "EMACSLOADPATH",
   "SHELL",
   "CMDPROXY",
   "EMACSDATA",
   "EMACSPATH",
   "EMACSLOCKDIR",
   /* We no longer set INFOPATH because Info-default-directory-list
	 is then ignored. We use a hook in winnt.el instead. */
   /*   "INFOPATH", */
   "EMACSDOC",
   "TERM",
  };

  for (i = 0; i < countof (env_vars); i++) 
   {
	if (!getenv (env_vars[i]) &&
	  (lpval = nt_get_resource (env_vars[i], &dwType)) != NULL)
	 {
	  if (dwType == REG_EXPAND_SZ)
	   {
		char buf1[500], buf2[500];

		ExpandEnvironmentStrings ((LPSTR) lpval, buf1, 500);
		_snprintf (buf2, 499, "%s=%s", env_vars[i], buf1);
		putenv (strdup (buf2));
	   }
	  else if (dwType == REG_SZ)
	   {
		char buf[500];
		 
		_snprintf (buf, 499, "%s=%s", env_vars[i], lpval);
		putenv (strdup (buf));
	   }

	  xfree (lpval);
	 }
   }
 }

 /* Another special case: on NT, the PATH variable is actually named
   "Path" although cmd.exe (perhaps NT itself) arranges for
   environment variable lookup and setting to be case insensitive.
   However, Emacs assumes a fully case sensitive environment, so we
   need to change "Path" to "PATH" to match the expectations of
   various elisp packages. We do this by the sneaky method of
   modifying the string in the C runtime environ entry.

   The same applies to COMSPEC. */
 {
  char ** envp;

  for (envp = environ; *envp; envp++)
   if (_strnicmp (*envp, "PATH=", 5) == 0)
	memcpy (*envp, "PATH=", 5);
   else if (_strnicmp (*envp, "COMSPEC=", 8) == 0)
	memcpy (*envp, "COMSPEC=", 8);
 }

 /* Remember the initial working directory for getwd, then make the
   real wd be the location of emacs.exe to avoid conflicts when
   renaming or deleting directories. (We also don't call chdir when
   running subprocesses for the same reason.) */
 if (!GetCurrentDirectory (MAXPATHLEN, startup_dir))
  abort ();

 {
  char *p;
  char modname[MAX_PATH];

  if (!GetModuleFileName (NULL, modname, MAX_PATH))
   abort ();
  if ((p = strrchr (modname, '\\')) == NULL)
   abort ();
  *p = 0;

  SetCurrentDirectory (modname);
 }

 init_user_info ();
}

/* We don't have scripts to automatically determine the system configuration
  for Emacs before it's compiled, and we don't want to have to make the
  user enter it, so we define EMACS_CONFIGURATION to invoke this runtime
  routine. */

static char configuration_buffer[32];

const char *
get_emacs_configuration (void)
{
 char *arch, *oem, *os;

 /* Determine the processor type. */
 switch (get_processor_type ()) 
  {

#ifdef PROCESSOR_INTEL_386
  case PROCESSOR_INTEL_386:
  case PROCESSOR_INTEL_486:
  case PROCESSOR_INTEL_PENTIUM:
   arch = "i386";
   break;
#endif

#ifdef PROCESSOR_INTEL_860
  case PROCESSOR_INTEL_860:
   arch = "i860";
   break;
#endif

#ifdef PROCESSOR_MIPS_R2000
  case PROCESSOR_MIPS_R2000:
  case PROCESSOR_MIPS_R3000:
  case PROCESSOR_MIPS_R4000:
   arch = "mips";
   break;
#endif

#ifdef PROCESSOR_ALPHA_21064
  case PROCESSOR_ALPHA_21064:
   arch = "alpha";
   break;
#endif

  default:
   arch = "unknown";
   break;
  }

 /* Let oem be "*" until we figure out how to decode the OEM field. */
 oem = "*";

 os = (GetVersion () & 0x80000000) ? "win95" : "nt";

 sprintf (configuration_buffer, "%s-%s-%s%d.%d", arch, oem, os,
	  get_nt_major_version (), get_nt_minor_version ());
 return configuration_buffer;
}

#ifndef HAVE_X_WINDOWS
/* X11R6 on NT provides the single parameter version of this command. */

#include <sys/timeb.h>

/* Emulate gettimeofday (Ulrich Leodolter, 1/11/95). */
void 
gettimeofday (struct timeval *tv, struct timezone *tz)
{
 struct _timeb tb;
 _ftime (&tb);

 tv->tv_sec = tb.time;
 tv->tv_usec = tb.millitm * 1000L;
 if (tz) 
  {
   tz->tz_minuteswest = tb.timezone;	/* minutes west of Greenwich */
   tz->tz_dsttime = tb.dstflag;	/* type of dst correction */
  }
}

#endif /* HAVE_X_WINDOWS */

/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* IO support and wrapper functions for Win32 API. */
/* ------------------------------------------------------------------------- */

/* Place a wrapper around the MSVC version of ctime. It returns NULL
  on network directories, so we handle that case here. 
  (Ulrich Leodolter, 1/11/95). */
char *
sys_ctime (const time_t *t)
{
 char *str = (char *) ctime (t);
 return (str ? str : "Sun Jan 01 00:00:00 1970");
}

/* Emulate sleep...we could have done this with a define, but that
  would necessitate including windows.h in the files that used it.
  This is much easier. */

#ifndef HAVE_X_WINDOWS
void
sys_sleep (int seconds)
{
 Sleep (seconds * 1000);
}
#endif

/* #### This is an evil dirty hack. We must get rid of it.
  Word "munging" is not in XEmacs lexicon. - kkm */

/* Internal MSVC data and functions for low-level descriptor munging */
#if (_MSC_VER == 900)
extern char _osfile[];
#endif
extern int __cdecl _set_osfhnd (int fd, long h);
extern int __cdecl _free_osfhnd (int fd);

/* parallel array of private info on file handles */
filedesc fd_info [ MAXDESC ];

typedef struct volume_info_data {
 struct volume_info_data * next;

 /* time when info was obtained */
 DWORD   timestamp;

 /* actual volume info */
 char *  root_dir;
 DWORD   serialnum;
 DWORD   maxcomp;
 DWORD   flags;
 char *  name;
 char *  type;
} volume_info_data;

/* Global referenced by various functions. */
static volume_info_data volume_info;

/* Vector to indicate which drives are local and fixed (for which cached
  data never expires). */
static BOOL fixed_drives[26];

/* Consider cached volume information to be stale if older than 10s,
  at least for non-local drives. Info for fixed drives is never stale. */
#define DRIVE_INDEX( c ) ( (c) <= 'Z' ? (c) - 'A' : (c) - 'a' )
#define VOLINFO_STILL_VALID( root_dir, info )		\
 ( ( isalpha (root_dir[0]) &&				\
   fixed_drives[ DRIVE_INDEX (root_dir[0]) ] )	\
  || GetTickCount () - info->timestamp < 10000 )

/* Cache support functions. */

/* Simple linked list with linear search is sufficient. */
static volume_info_data *volume_cache = NULL;

static volume_info_data *
lookup_volume_info (char * root_dir)
{
 volume_info_data * info;

 for (info = volume_cache; info; info = info->next)
  if (stricmp (info->root_dir, root_dir) == 0)
   break;
 return info;
}

static void
add_volume_info (char * root_dir, volume_info_data * info)
{
 info->root_dir = xstrdup (root_dir);
 info->next = volume_cache;
 volume_cache = info;
}


/* Wrapper for GetVolumeInformation, which uses caching to avoid
  performance penalty (~2ms on 486 for local drives, 7.5ms for local
  cdrom drive, ~5-10ms or more for remote drives on LAN). */
volume_info_data *
GetCachedVolumeInformation (char * root_dir)
{
 volume_info_data * info;
 char default_root[ MAX_PATH ];

 /* NULL for root_dir means use root from current directory. */
 if (root_dir == NULL)
  {
   if (GetCurrentDirectory (MAX_PATH, default_root) == 0)
	return NULL;
   parse_root (default_root, &root_dir);
   *root_dir = 0;
   root_dir = default_root;
  }

 /* Local fixed drives can be cached permanently. Removable drives
   cannot be cached permanently, since the volume name and serial
   number (if nothing else) can change. Remote drives should be
   treated as if they are removable, since there is no sure way to
   tell whether they are or not. Also, the UNC association of drive
   letters mapped to remote volumes can be changed at any time (even
   by other processes) without notice.
  
   As a compromise, so we can benefit from caching info for remote
   volumes, we use a simple expiry mechanism to invalidate cache
   entries that are more than ten seconds old. */

#if 0
 /* No point doing this, because WNetGetConnection is even slower than
   GetVolumeInformation, consistently taking ~50ms on a 486 (FWIW,
   GetDriveType is about the only call of this type which does not
   involve network access, and so is extremely quick). */

 /* Map drive letter to UNC if remote. */
 if ( isalpha( root_dir[0] ) && !fixed[ DRIVE_INDEX( root_dir[0] ) ] )
  {
   char remote_name[ 256 ];
   char drive[3] = { root_dir[0], ':' };

   if (WNetGetConnection (drive, remote_name, sizeof (remote_name))
	 == NO_ERROR)
	/* do something */ ;
  }
#endif

 info = lookup_volume_info (root_dir);

 if (info == NULL || ! VOLINFO_STILL_VALID (root_dir, info))
 {
  char name[ 256 ];
 DWORD   serialnum;
 DWORD   maxcomp;
 DWORD   flags;
  char type[ 256 ];

  /* Info is not cached, or is stale. */
  if (!GetVolumeInformation (root_dir,
			    name, sizeof (name),
			    &serialnum,
			    &maxcomp,
			    &flags,
			    type, sizeof (type)))
   return NULL;

  /* Cache the volume information for future use, overwriting existing
    entry if present. */
  if (info == NULL)
   {
	info = (volume_info_data *) xmalloc (sizeof (volume_info_data));
	add_volume_info (root_dir, info);
   }
  else
   {
	free (info->name);
	free (info->type);
   }

  info->name = xstrdup (name);
  info->serialnum = serialnum;
  info->maxcomp = maxcomp;
  info->flags = flags;
  info->type = xstrdup (type);
  info->timestamp = GetTickCount ();
 }

 return info;
}

/* Get information on the volume where name is held; set path pointer to
  start of pathname in name (past UNC header\volume header if present). */
int
get_volume_info (const char * name, const char ** pPath)
{
 char temp[MAX_PATH];
 char *rootname = NULL; /* default to current volume */
 volume_info_data * info;

 if (name == NULL)
  return FALSE;

 /* find the root name of the volume if given */
 if (isalpha (name[0]) && name[1] == ':')
  {
   rootname = temp;
   temp[0] = *name++;
   temp[1] = *name++;
   temp[2] = '\\';
   temp[3] = 0;
  }
 else if (IS_DIRECTORY_SEP (name[0]) && IS_DIRECTORY_SEP (name[1]))
  {
   char *str = temp;
   int slashes = 4;
   rootname = temp;
   do
    {
	 if (IS_DIRECTORY_SEP (*name) && --slashes == 0)
	  break;
	 *str++ = *name++;
	}
   while ( *name );

   *str++ = '\\';
   *str = 0;
  }

 if (pPath)
  *pPath = name;
  
 info = GetCachedVolumeInformation (rootname);
 if (info != NULL)
  {
   /* Set global referenced by other functions. */
   volume_info = *info;
   return TRUE;
  }
 return FALSE;
}

/* Determine if volume is FAT format (ie. only supports short 8.3
  names); also set path pointer to start of pathname in name. */
int
is_fat_volume (const char * name, const char ** pPath)
{
 if (get_volume_info (name, pPath))
  return (volume_info.maxcomp == 12);
 return FALSE;
}

/* Map filename to a legal 8.3 name if necessary. */
const char *
map_win32_filename (const char * name, const char ** pPath)
{
 static char shortname[MAX_PATH];
 char * str = shortname;
 char c;
 char * path;
 const char * save_name = name;

 if (is_fat_volume (name, &path)) /* truncate to 8.3 */
  {
   REGISTER int left = 8;	/* maximum number of chars in part */
   REGISTER int extn = 0;	/* extension added? */
   REGISTER int dots = 2;	/* maximum number of dots allowed */

   while (name < path)
	*str++ = *name++;	/* skip past UNC header */

   while ((c = *name++))
    {
	 switch ( c )
	  {
	  case '\\':
	  case '/':
	   *str++ = '\\';
	   extn = 0;		/* reset extension flags */
	   dots = 2;		/* max 2 dots */
	   left = 8;		/* max length 8 for main part */
	   break;
	  case ':':
	   *str++ = ':';
	   extn = 0;		/* reset extension flags */
	   dots = 2;		/* max 2 dots */
	   left = 8;		/* max length 8 for main part */
	   break;
	  case '.':
	   if ( dots )
	    {
		 /* Convert path components of the form .xxx to _xxx,
		   but leave . and .. as they are. This allows .emacs
		   to be read as _emacs, for example. */

		 if (! *name ||
		   *name == '.' ||
		   IS_DIRECTORY_SEP (*name))
		  {
		   *str++ = '.';
		   dots--;
		  }
		 else
		  {
		   *str++ = '_';
		   left--;
		   dots = 0;
		  }
		}
	   else if ( !extn )
	    {
		 *str++ = '.';
		 extn = 1;		/* we've got an extension */
		 left = 3;		/* 3 chars in extension */
		}
	   else
	    {
		 /* any embedded dots after the first are converted to _ */
		 *str++ = '_';
		}
	   break;
	  case '~':
	  case '#':			/* don't lose these, they're important */
	   if ( ! left )
		str[-1] = c;		/* replace last character of part */
	   /* FALLTHRU */
	  default:
	   if ( left )
	    {
		 *str++ = tolower (c);	/* map to lower case (looks nicer) */
		 left--;
		 dots = 0;		/* started a path component */
		}
	   break;
	  }
	}
   *str = '\0';
  }
 else
  {
   strcpy (shortname, name);
   unixtodos_filename (shortname);
  }

 if (pPath)
  *pPath = shortname + (path - save_name);

 return shortname;
}


/* Emulate the Unix directory procedures opendir, closedir, 
  and readdir. We can't use the procedures supplied in sysdep.c,
  so we provide them here. */

struct direct dir_static;    /* simulated directory contents */
static HANDLE dir_find_handle = INVALID_HANDLE_VALUE;
static int  dir_is_fat;
static char  dir_pathname[MAXPATHLEN+1];
static WIN32_FIND_DATA dir_find_data;

DIR *
opendir (const char *filename)
{
 DIR *dirp;

 /* Opening is done by FindFirstFile. However, a read is inherent to
   this operation, so we defer the open until read time. */

 if (!(dirp = (DIR *) xmalloc (sizeof (DIR))))
  return NULL;
 if (dir_find_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  return NULL;

 dirp->dd_fd = 0;
 dirp->dd_loc = 0;
 dirp->dd_size = 0;

 strncpy (dir_pathname, map_win32_filename (filename, NULL), MAXPATHLEN);
 dir_pathname[MAXPATHLEN] = '\0';
 dir_is_fat = is_fat_volume (filename, NULL);

 return dirp;
}

void
closedir (DIR *dirp)
{
 /* If we have a find-handle open, close it. */
 if (dir_find_handle != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   FindClose (dir_find_handle);
   dir_find_handle = INVALID_HANDLE_VALUE;
  }
 xfree ((char *) dirp);
}

struct direct *
readdir (DIR *dirp)
{
 /* If we aren't dir_finding, do a find-first, otherwise do a find-next. */
 if (dir_find_handle == INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
   char filename[MAXNAMLEN + 3];
   int ln;

   strcpy (filename, dir_pathname);
   ln = strlen (filename) - 1;
   if (!IS_DIRECTORY_SEP (filename[ln]))
	strcat (filename, "\\");
   strcat (filename, "*");

   dir_find_handle = FindFirstFile (filename, &dir_find_data);

   if (dir_find_handle == INVALID_HANDLE_VALUE)
	return NULL;
  }
 else
  {
   if (!FindNextFile (dir_find_handle, &dir_find_data))
	return NULL;
  }
 
 /* Emacs never uses this value, so don't bother making it match
   value returned by stat(). */
 dir_static.d_ino = 1;
 
 dir_static.d_reclen = sizeof (struct direct) - MAXNAMLEN + 3 +
  dir_static.d_namlen - dir_static.d_namlen % 4;
 
 dir_static.d_namlen = strlen (dir_find_data.cFileName);
 strcpy (dir_static.d_name, dir_find_data.cFileName);
 if (dir_is_fat)
  _strlwr (dir_static.d_name);
 else if (!NILP (Vmswindows_downcase_file_names))
  {
   REGISTER char *p;
   for (p = dir_static.d_name; *p; p++)
	if (*p >= 'a' && *p <= 'z')
	 break;
   if (!*p)
	_strlwr (dir_static.d_name);
  }
 
 return &dir_static;
}

#if 0
/* #### Have to check if all that sad story about '95 is true - kkm */
int
sys_rename (const char * oldname, const char * newname)
{
 char temp[MAX_PATH];
 DWORD attr;

 /* MoveFile on Win95 doesn't correctly change the short file name
   alias in a number of circumstances (it is not easy to predict when
   just by looking at oldname and newname, unfortunately). In these
   cases, renaming through a temporary name avoids the problem.

   A second problem on Win95 is that renaming through a temp name when
   newname is uppercase fails (the final long name ends up in
   lowercase, although the short alias might be uppercase) UNLESS the
   long temp name is not 8.3.

   So, on Win95 we always rename through a temp name, and we make sure
   the temp name has a long extension to ensure correct renaming. */

 strcpy (temp, map_win32_filename (oldname, NULL));

 if (GetVersion () & 0x80000000)
  {
   char * p;

   if (p = strrchr (temp, '\\'))
	p++;
   else
	p = temp;
   /* Force temp name to require a manufactured 8.3 alias - this
	 seems to make the second rename work properly. */
   strcpy (p, "_rename_temp.XXXXXX");
   sys_mktemp (temp);
   if (rename (map_win32_filename (oldname, NULL), temp) < 0)
	return -1;
  }

 /* Emulate Unix behaviour - newname is deleted if it already exists
   (at least if it is a file; don't do this for directories).
   However, don't do this if we are just changing the case of the file
   name - we will end up deleting the file we are trying to rename! */
 newname = map_win32_filename (newname, NULL);

 /* TODO: Use GetInformationByHandle (on NT) to ensure newname and temp
   do not refer to the same file, eg. through share aliases. */
 if (stricmp (newname, temp) != 0
   && (attr = GetFileAttributes (newname)) != -1
   && (attr & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) == 0)
  {
   _chmod (newname, 0666);
   _unlink (newname);
  }

 return rename (temp, newname);
}
#endif /* 0 */

static FILETIME utc_base_ft;
static long double utc_base;
static int init = 0;

time_t
convert_time (FILETIME ft)
{
 long double ret;

 if (!init)
  {
   /* Determine the delta between 1-Jan-1601 and 1-Jan-1970. */
   SYSTEMTIME st;

   st.wYear = 1970;
   st.wMonth = 1;
   st.wDay = 1;
   st.wHour = 0;
   st.wMinute = 0;
   st.wSecond = 0;
   st.wMilliseconds = 0;

   SystemTimeToFileTime (&st, &utc_base_ft);
   utc_base = (long double) utc_base_ft.dwHighDateTime
	* 4096 * 1024 * 1024 + utc_base_ft.dwLowDateTime;
   init = 1;
  }

 if (CompareFileTime (&ft, &utc_base_ft) < 0)
  return 0;

 ret = (long double) ft.dwHighDateTime * 4096 * 1024 * 1024 + ft.dwLowDateTime;
 ret -= utc_base;
 return (time_t) (ret * 1e-7);
}

#if 0
/* in case we ever have need of this */
void
convert_from_time_t (time_t time, FILETIME * pft)
{
 long double tmp;

 if (!init)
  {
   /* Determine the delta between 1-Jan-1601 and 1-Jan-1970. */
   SYSTEMTIME st;

   st.wYear = 1970;
   st.wMonth = 1;
   st.wDay = 1;
   st.wHour = 0;
   st.wMinute = 0;
   st.wSecond = 0;
   st.wMilliseconds = 0;

   SystemTimeToFileTime (&st, &utc_base_ft);
   utc_base = (long double) utc_base_ft.dwHighDateTime
	* 4096 * 1024 * 1024 + utc_base_ft.dwLowDateTime;
   init = 1;
  }

 /* time in 100ns units since 1-Jan-1601 */
 tmp = (long double) time * 1e7 + utc_base;
 pft->dwHighDateTime = (DWORD) (tmp / (4096.0 * 1024 * 1024));
 pft->dwLowDateTime = (DWORD) (tmp - pft->dwHighDateTime);
}
#endif

#if 0
/* No reason to keep this; faking inode values either by hashing or even
  using the file index from GetInformationByHandle, is not perfect and
  so by default Emacs doesn't use the inode values on Windows.
  Instead, we now determine file-truename correctly (except for
  possible drive aliasing etc). */

/* Modified version of "PJW" algorithm (see the "Dragon" compiler book). */
static unsigned
hashval (const unsigned char * str)
{
 unsigned h = 0;
 while (*str)
  {
   h = (h << 4) + *str++;
   h ^= (h >> 28);
  }
 return h;
}

/* Return the hash value of the canonical pathname, excluding the
  drive/UNC header, to get a hopefully unique inode number. */
static DWORD
generate_inode_val (const char * name)
{
 char fullname[ MAX_PATH ];
 char * p;
 unsigned hash;

 /* Get the truly canonical filename, if it exists. (Note: this
   doesn't resolve aliasing due to subst commands, or recognise hard
   links. */
 if (!win32_get_long_filename ((char *)name, fullname, MAX_PATH))
  abort ();

 parse_root (fullname, &p);
 /* Normal Win32 filesystems are still case insensitive. */
 _strlwr (p);
 return hashval (p);
}

#endif

/* MSVC stat function can't cope with UNC names and has other bugs, so
  replace it with our own. This also allows us to calculate consistent
  inode values without hacks in the main Emacs code. */
int
stat (const char * path, struct stat * buf)
{
 char * name;
 WIN32_FIND_DATA wfd;
 HANDLE fh;
 DWORD fake_inode;
 int permission;
 int len;
 int rootdir = FALSE;

 if (path == NULL || buf == NULL)
  {
   errno = EFAULT;
   return -1;
  }

 name = (char *) map_win32_filename (path, &path);
 /* must be valid filename, no wild cards */
 if (strchr (name, '*') || strchr (name, '?'))
  {
   errno = ENOENT;
   return -1;
  }

 /* Remove trailing directory separator, unless name is the root
   directory of a drive or UNC volume in which case ensure there
   is a trailing separator. */
 len = strlen (name);
 rootdir = (path >= name + len - 1
	   && (IS_DIRECTORY_SEP (*path) || *path == 0));
 name = strcpy (alloca (len + 2), name);

 if (rootdir)
  {
   if (!IS_DIRECTORY_SEP (name[len-1]))
	strcat (name, "\\");
   if (GetDriveType (name) < 2)
	{
	 errno = ENOENT;
	 return -1;
	}
   memset (&wfd, 0, sizeof (wfd));
   wfd.dwFileAttributes = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY;
   wfd.ftCreationTime = utc_base_ft;
   wfd.ftLastAccessTime = utc_base_ft;
   wfd.ftLastWriteTime = utc_base_ft;
   strcpy (wfd.cFileName, name);
  }
 else
  {
   if (IS_DIRECTORY_SEP (name[len-1]))
	name[len - 1] = 0;

   /* (This is hacky, but helps when doing file completions on
	 network drives.) Optimize by using information available from
	 active readdir if possible. */
   if (dir_find_handle != INVALID_HANDLE_VALUE &&
	 (len = strlen (dir_pathname)),
	 strnicmp (name, dir_pathname, len) == 0 &&
	 IS_DIRECTORY_SEP (name[len]) &&
	 stricmp (name + len + 1, dir_static.d_name) == 0)
	{
	 /* This was the last entry returned by readdir. */
	 wfd = dir_find_data;
	}
   else
	{
   fh = FindFirstFile (name, &wfd);
   if (fh == INVALID_HANDLE_VALUE)
	{
	 errno = ENOENT;
	 return -1;
	}
   FindClose (fh);
  }
  }

 if (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
  {
   buf->st_mode = _S_IFDIR;
   buf->st_nlink = 2;	/* doesn't really matter */
   fake_inode = 0;		/* this doesn't either I think */
  }
 else if (!NILP (Vmswindows_get_true_file_attributes))
  {
   /* This is more accurate in terms of gettting the correct number
	 of links, but is quite slow (it is noticable when Emacs is
	 making a list of file name completions). */
   BY_HANDLE_FILE_INFORMATION info;

   /* No access rights required to get info. */
   fh = CreateFile (name, 0, FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, NULL,
		    OPEN_EXISTING, 0, NULL);

   if (GetFileInformationByHandle (fh, &info))
	{
	 switch (GetFileType (fh))
	  {
	  case FILE_TYPE_DISK:
	   buf->st_mode = _S_IFREG;
	   break;
	  case FILE_TYPE_PIPE:
	   buf->st_mode = _S_IFIFO;
	   break;
	  case FILE_TYPE_CHAR:
	  case FILE_TYPE_UNKNOWN:
	  default:
	   buf->st_mode = _S_IFCHR;
	  }
	 buf->st_nlink = (short) info.nNumberOfLinks;
	 /* Might as well use file index to fake inode values, but this
	   is not guaranteed to be unique unless we keep a handle open
	   all the time (even then there are situations where it is
	   not unique). Reputedly, there are at most 48 bits of info
	   (on NTFS, presumably less on FAT). */
	 fake_inode = info.nFileIndexLow ^ info.nFileIndexHigh;
	 CloseHandle (fh);
	}
   else
	{
	 errno = EACCES;
	 return -1;
	}
  }
 else
  {
   /* Don't bother to make this information more accurate. */
   buf->st_mode = _S_IFREG;
   buf->st_nlink = 1;
   fake_inode = 0;
  }

#if 0
 /* Not sure if there is any point in this. */
 if (!NILP (Vwin32_generate_fake_inodes))
  fake_inode = generate_inode_val (name);
 else if (fake_inode == 0)
  {
   /* For want of something better, try to make everything unique. */
   static DWORD gen_num = 0;
   fake_inode = ++gen_num;
  }
#endif

 /* #### MSVC defines _ino_t to be short; other libc's might not. */
 buf->st_ino = (unsigned short) (fake_inode ^ (fake_inode >> 16));

 /* consider files to belong to current user */
 buf->st_uid = the_passwd.pw_uid;
 buf->st_gid = the_passwd.pw_gid;

 /* volume_info is set indirectly by map_win32_filename */
 buf->st_dev = volume_info.serialnum;
 buf->st_rdev = volume_info.serialnum;


 buf->st_size = wfd.nFileSizeLow;

 /* Convert timestamps to Unix format. */
 buf->st_mtime = convert_time (wfd.ftLastWriteTime);
 buf->st_atime = convert_time (wfd.ftLastAccessTime);
 if (buf->st_atime == 0) buf->st_atime = buf->st_mtime;
 buf->st_ctime = convert_time (wfd.ftCreationTime);
 if (buf->st_ctime == 0) buf->st_ctime = buf->st_mtime;

 /* determine rwx permissions */
 if (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_READONLY)
  permission = _S_IREAD;
 else
  permission = _S_IREAD | _S_IWRITE;
 
 if (wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
  permission |= _S_IEXEC;
 else
  {
   char * p = strrchr (name, '.');
   if (p != NULL &&
	 (stricmp (p, ".exe") == 0 ||
	  stricmp (p, ".com") == 0 ||
	  stricmp (p, ".bat") == 0 ||
	  stricmp (p, ".cmd") == 0))
	permission |= _S_IEXEC;
  }

 buf->st_mode |= permission | (permission >> 3) | (permission >> 6);

 return 0;
}

/* From callproc.c */
extern Lisp_Object Vbinary_process_input;
extern Lisp_Object Vbinary_process_output;

/* Unix pipe() has only one arg */
int
sys_pipe (int * phandles)
{
 int rc;
 unsigned flags;

 /* make pipe handles non-inheritable; when we spawn a child, we
   replace the relevant handle with an inheritable one. Also put
   pipes into binary mode; we will do text mode translation ourselves
   if required. */
 rc = _pipe (phandles, 0, _O_NOINHERIT | _O_BINARY);

 if (rc == 0)
  {
   flags = FILE_PIPE | FILE_READ;
   if (!NILP (Vbinary_process_output))
	 flags |= FILE_BINARY;
   fd_info[phandles[0]].flags = flags;

   flags = FILE_PIPE | FILE_WRITE;
   if (!NILP (Vbinary_process_input))
	 flags |= FILE_BINARY;
   fd_info[phandles[1]].flags = flags;
  }

 return rc;
}

/* From ntproc.c */
extern Lisp_Object Vwin32_pipe_read_delay;

/* Function to do blocking read of one byte, needed to implement
  select. It is only allowed on sockets and pipes. */
int
_sys_read_ahead (int fd)
{
 child_process * cp;
 int rc;

 if (fd < 0 || fd >= MAXDESC)
  return STATUS_READ_ERROR;

 cp = fd_info[fd].cp;

 if (cp == NULL || cp->fd != fd || cp->status != STATUS_READ_READY)
  return STATUS_READ_ERROR;

 if ((fd_info[fd].flags & (FILE_PIPE | FILE_SOCKET)) == 0
   || (fd_info[fd].flags & FILE_READ) == 0)
  {
   /* fd is not a pipe or socket */
   abort ();
  }
 
 cp->status = STATUS_READ_IN_PROGRESS;
 
 if (fd_info[fd].flags & FILE_PIPE)
  {
   rc = _read (fd, &cp->chr, sizeof (char));

   /* Give subprocess time to buffer some more output for us before
	 reporting that input is available; we need this because Win95
	 connects DOS programs to pipes by making the pipe appear to be
	 the normal console stdout - as a result most DOS programs will
	 write to stdout without buffering, ie. one character at a
	 time. Even some Win32 programs do this - "dir" in a command
	 shell on NT is very slow if we don't do this. */
   if (rc > 0)
	{
	 int wait = XINT (Vwin32_pipe_read_delay);

	 if (wait > 0)
	  Sleep (wait);
	 else if (wait < 0)
	  while (++wait <= 0)
	   /* Yield remainder of our time slice, effectively giving a
		 temporary priority boost to the child process. */
	   Sleep (0);
	}
  }

 if (rc == sizeof (char))
  cp->status = STATUS_READ_SUCCEEDED;
 else
  cp->status = STATUS_READ_FAILED;

 return cp->status;
}

void
term_ntproc (int unused)
{
}

void
init_ntproc ()
{
 /* Initial preparation for subprocess support: replace our standard
   handles with non-inheritable versions. */
 {
  HANDLE parent;
  HANDLE stdin_save = INVALID_HANDLE_VALUE;
  HANDLE stdout_save = INVALID_HANDLE_VALUE;
  HANDLE stderr_save = INVALID_HANDLE_VALUE;

  parent = GetCurrentProcess ();

  /* ignore errors when duplicating and closing; typically the
    handles will be invalid when running as a gui program. */
  DuplicateHandle (parent, 
		   GetStdHandle (STD_INPUT_HANDLE), 
		   parent,
		   &stdin_save, 
		   0, 
		   FALSE, 
		   DUPLICATE_SAME_ACCESS);
  
  DuplicateHandle (parent,
		   GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE),
		   parent,
		   &stdout_save,
		   0,
		   FALSE,
		   DUPLICATE_SAME_ACCESS);
  
  DuplicateHandle (parent,
		   GetStdHandle (STD_ERROR_HANDLE),
		   parent,
		   &stderr_save,
		   0,
		   FALSE,
		   DUPLICATE_SAME_ACCESS);
  
  fclose (stdin);
  fclose (stdout);
  fclose (stderr);

  if (stdin_save != INVALID_HANDLE_VALUE)
   _open_osfhandle ((long) stdin_save, O_TEXT);
  else
   _open ("nul", O_TEXT | O_NOINHERIT | O_RDONLY);
  _fdopen (0, "r");

  if (stdout_save != INVALID_HANDLE_VALUE)
   _open_osfhandle ((long) stdout_save, O_TEXT);
  else
   _open ("nul", O_TEXT | O_NOINHERIT | O_WRONLY);
  _fdopen (1, "w");

  if (stderr_save != INVALID_HANDLE_VALUE)
   _open_osfhandle ((long) stderr_save, O_TEXT);
  else
   _open ("nul", O_TEXT | O_NOINHERIT | O_WRONLY);
  _fdopen (2, "w");
 }

 /* unfortunately, atexit depends on implementation of malloc */
 /* atexit (term_ntproc); */
 signal (SIGABRT, term_ntproc);

 /* determine which drives are fixed, for GetCachedVolumeInformation */
 {
  /* GetDriveType must have trailing backslash. */
  char drive[] = "A:\\";

  /* Loop over all possible drive letters */
  while ( *drive <= 'Z' )
  {
   /* Record if this drive letter refers to a fixed drive. */
   fixed_drives[ DRIVE_INDEX (*drive) ] =
	(GetDriveType (drive) == DRIVE_FIXED);

   (*drive)++;
  }
 }
}
#ifndef HAVE_TTY
Lisp_Object Vstdio_str;

Lisp_Object
tty_semi_canonicalize_console_connection (Lisp_Object connection,
					 Error_behavior errb)
{
 return Vstdio_str;
}

Lisp_Object
tty_canonicalize_console_connection (Lisp_Object connection,
				   Error_behavior errb)
{
 return Vstdio_str;
}

Lisp_Object
tty_semi_canonicalize_device_connection (Lisp_Object connection,
					 Error_behavior errb)
{
 return Vstdio_str;
}

Lisp_Object
tty_canonicalize_device_connection (Lisp_Object connection,
				  Error_behavior errb)
{
 return Vstdio_str;
}
#endif

/*--------------------------------------------------------------------*/
/* Signal support                           */
/*--------------------------------------------------------------------*/

/* We need MS-defined signal and raise here */
#undef signal
#undef raise

#define sigmask(nsig) (1U << nsig)

/* We can support as many signals as fit into word */
#define SIG_MAX 32

/* Signal handlers. Initial value = 0 = SIG_DFL */
static void (__cdecl *signal_handlers[SIG_MAX])(int) = {0};

/* Signal block mask: bit set to 1 means blocked */
unsigned signal_block_mask = 0;

/* Signal pending mask: bit set to 1 means sig is pending */
unsigned signal_pending_mask = 0;

msw_sighandler msw_sigset (int nsig, msw_sighandler handler)
{
 /* We delegate some signals to the system function */
 if (nsig == SIGFPE || nsig == SIGABRT || nsig == SIGINT)
  return signal (nsig, handler);

 if (nsig < 0 || nsig > SIG_MAX)
  {
   errno = EINVAL;
   return NULL;
  }

 /* Store handler ptr */
 {
  msw_sighandler old_handler = signal_handlers[nsig];
  signal_handlers[nsig] = handler;
  return old_handler;
 }
}
 
int msw_sighold (int nsig)
{
 if (nsig < 0 || nsig > SIG_MAX)
  return errno = EINVAL;

 signal_block_mask |= sigmask(nsig);
 return 0;
}

int msw_sigrelse (int nsig)
{
 if (nsig < 0 || nsig > SIG_MAX)
  return errno = EINVAL;

 signal_block_mask &= ~sigmask(nsig);

 if (signal_pending_mask & sigmask(nsig))
  msw_raise (nsig);

 return 0;
}

int msw_sigpause (int nsig)
{
 /* This is currently not called, because the only
   call to sigpause inside XEmacs is with SIGCHLD
   parameter. Just in case, we put an assert here,
   so anyone who will add a call to sigpause will
   be surprised (or surprise someone else...) */
 assert (0);
 return 0;
}

int msw_raise (int nsig)
{
 /* We delegate some raises to the system routine */
 if (nsig == SIGFPE || nsig == SIGABRT || nsig == SIGINT)
  return raise (nsig);

 if (nsig < 0 || nsig > SIG_MAX)
  return errno = EINVAL;

 /* If the signal is blocked, remember to issue later */
 if (signal_block_mask & sigmask(nsig))
  {
   signal_pending_mask |= sigmask(nsig);
   return 0;
  }

 if (signal_handlers[nsig] == SIG_IGN)
  return 0;

 if (signal_handlers[nsig] != SIG_DFL)
  {
   (*signal_handlers[nsig])(nsig);
   return 0;
  }

 /* Default signal actions */
 if (nsig == SIGALRM || nsig == SIGPROF)
  exit (3);

 /* Other signals are ignored by default */
}

/*--------------------------------------------------------------------*/
/* Async timers                            */
/*--------------------------------------------------------------------*/

/* We emulate two timers, one for SIGALRM, another for SIGPROF.

  itimerproc() function has an implementation limitation: it does
  not allow to set *both* interval and period. If an attempt is
  made to set both, and then they are unequal, the function
  asserts.

  Minimum timer resolution on Win32 systems varies, and is greater
  than or equal than 1 ms. The resolution is always wrapped not to
  attempt to get below the system defined limit.
  */

/* Timer precision, denominator of one fraction: for 100 ms
  interval, request 10 ms precision
  */
const int timer_prec = 10;

/* Last itimevals, as set by calls to setitimer */
static struct itimerval it_alarm;
static struct itimerval it_prof;

/* Timer IDs as returned by MM */
MMRESULT tid_alarm = 0;
MMRESULT tid_prof = 0;

static void CALLBACK timer_proc (UINT uID, UINT uMsg, DWORD dwUser,
				 DWORD dw1, DWORD dw2)
{
 /* Just raise a signal indicated by dwUser parameter */
 msw_raise (dwUser);
}

/* Divide time in ms specified by IT by DENOM. Return 1 ms
  if division results in zero */
static UINT period (const struct itimerval* it, UINT denom)
{
 static TIMECAPS time_caps;

 UINT res;
 const struct timeval* tv = 
  (it->it_value.tv_sec == 0 && it->it_value.tv_usec == 0)
  ? &it->it_interval : &it->it_value;
 
 /* Zero means stop timer */
 if (tv->tv_sec == 0 && tv->tv_usec == 0)
  return 0;
 
 /* Conver to ms and divide by denom */
 res = (tv->tv_sec * 1000 + (tv->tv_usec + 500) / 1000) / denom;
 
 /* Converge to minimum timer resolution */
 if (time_caps.wPeriodMin == 0)
   timeGetDevCaps (&time_caps, sizeof(time_caps));

 if (res < time_caps.wPeriodMin)
  res = time_caps.wPeriodMin;

 return res;
}

static int setitimer_helper (const struct itimerval* itnew,
			   struct itimerval* itold, struct itimerval* itcurrent,
			   MMRESULT* tid, DWORD sigkind)
{
 UINT delay, resolution, event_type;

 /* First stop the old timer */
 if (*tid)
  {
   timeKillEvent (*tid);
   timeEndPeriod (period (itcurrent, timer_prec));
   *tid = 0;
  }

 /* Return old itimerval if requested */
 if (itold)
  *itold = *itcurrent;

 *itcurrent = *itnew;

 /* Determine if to start new timer */
 delay = period (itnew, 1);
 if (delay)
  {
   resolution = period (itnew, timer_prec);
   event_type = (itnew->it_value.tv_sec == 0 && itnew->it_value.tv_usec == 0)
	? TIME_ONESHOT : TIME_PERIODIC;
   timeBeginPeriod (resolution);
   *tid = timeSetEvent (delay, resolution, timer_proc, sigkind, event_type);
  }

 return !delay || *tid;
}
 
int setitimer (int kind, const struct itimerval* itnew,
	    struct itimerval* itold)
{
 /* In this version, both interval and value are allowed
   only if they are equal. */
 assert ((itnew->it_value.tv_sec == 0 && itnew->it_value.tv_usec == 0)
	 || (itnew->it_interval.tv_sec == 0 && itnew->it_interval.tv_usec == 0)
	 || (itnew->it_value.tv_sec == itnew->it_interval.tv_sec &&
	   itnew->it_value.tv_usec == itnew->it_interval.tv_usec));

 if (kind == ITIMER_REAL)
  return setitimer_helper (itnew, itold, &it_alarm, &tid_alarm, SIGALRM);
 else if (kind == ITIMER_PROF)
  return setitimer_helper (itnew, itold, &it_prof, &tid_prof, SIGPROF);
 else
  return errno = EINVAL;
}

/* end of nt.c */