Commits

Anonymous committed c1e22d0

Removed texinfo-html.txt

 • Participants
 • Parent commits 03b1b09

Comments (0)

Files changed (2)

File FAQ/ChangeLog

+2000-10-26 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>
+
+	* texinfo-html.txt: Removed
+
 2000-10-22 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>
 
 	* xemacs-new.content: New file
 	../html2content.pl. Post-processing is necessary to make it
 	validate against the XHTML 1.0 DTD.
 
-2000-10-22 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>
-
-	* xemacs-new.content:
 2000-10-15 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>
 
 	* xemacs-faq.html: Validation line to conform with XHTML

File FAQ/texinfo-html.txt

-Hvis jeg fřrst skifter @char til 8-bits tegn med
-format-replace-strings
-
-deretter skifter @foo{arg} konstruksjoner til <tag>arg</tag>
-
-og sĺ skifter @tag ... @end tag til <p class="tag"> </p>
-
-Hvor langt er jeg da?
-
-og til slutt lager en rutine som leter etter gjenstĺende @foo\newline
-argument, og regner med at de fortsetter inntil man treffer en linje
-med bare whitespace
-