1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / spec-05-02-utf8.data

1
2
3
# Invalid use of BOM
# inside a
# document.