1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / construct-python-float.data

!!python/float 123.456