1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / construct-python-str-ascii.data

--- !!python/str "ascii string"