1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / spec-02-05.data

1
2
3
- [name        , hr, avg  ]
- [Mark McGwire, 65, 0.278]
- [Sammy Sosa  , 63, 0.288]