1. Kirill Simonov
 2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / spec-02-04.data

1
2
3
4
5
6
7
8
-
 name: Mark McGwire
 hr:  65
 avg: 0.278
-
 name: Sammy Sosa
 hr:  63
 avg: 0.288