1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / spec-06-04.data

1
2
3
4
key:    # Comment
        # lines
  value