Source

pyyaml / tests / data / construct-python-bytes-py3.data

--- !!python/bytes 'c29tZSBiaW5hcnkgZGF0YQ=='