1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / spec-02-06.data

1
2
3
4
5
Mark McGwire: {hr: 65, avg: 0.278}
Sammy Sosa: {
    hr: 63,
    avg: 0.288
  }