1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / spec-10-07.data

1
2
3
4
5
6
7
{
? : value, # Empty key
? explicit
 key: value,
simple key : value,
[ collection, simple, key ]: value
}