Commits

Rafał Kos committed 3c1fa62

allow to change name in company form

Comments (0)

Files changed (1)

pytis/model/form.py

   def validate(self, object=None):
     """don't allow to change name and acronym of company"""
 
-    if object and (object.name != self.data['name'] or object.shortName != self.data['shortName']):
+    if object and object.shortName != self.data['shortName']:
       if Invoice.query.filter(Invoice.idCompany==object.id).count() > 0:
         self.name.process_errors.append(
-          u'Nie można zmieniać nazwy oraz akronimu kontrahenta jeśli zostały już na niego wystawione faktury'
+          u'Nie można zmieniać akronimu kontrahenta jeśli zostały już na niego wystawione faktury'
         )
 
     return super(EditCompanyForm, self).validate()