Source

pytis / pytis / templates / prints / transport_order.xhtml

The default branch has multiple heads

{% extends "/prints/base.xhtml" %}

{% block styles %}
#table-summary {
	border: 1px solid #000; 
	border-collapse: collapse;
}

li {
	font-size: 9px;		 
}

{%- endblock %}

{% block content %}	
	{{ page() }}	
{%- endblock %}

{% macro page() %}
	{{ macros.head() }}

	<h1 style="width: 100%; text-align: left; font-size: 1.6em;">Zlecenie transportowe nr {{ c.order.transport_order.number }}</h1>
	<h1 style="width: 100%; text-align: left; font-size: 1.6em;">Wystawiono: {{ h.today() }}</h1>
	<h1 style="width: 100%; text-align: left; font-size: 1.6em;">Zleceniobiorca:</h1>
	<p style="width: 100%; border-top: 2px solid #ccc;">&nbsp;</p>	
	<p>{{ c.order.transport_order.company.name }}</p>
	<p>{{ c.order.transport_order.company.address }}</p>
	<p>{{ c.order.transport_order.company.zip }} {{ c.order.transport_order.company.city }}</p>
	
	<p>Kierowca: {{ c.order.transport_order.driverName }}</p>
  <p>Ciągnik: {{ c.order.transport_order.tractorName }}</p>	
	
	<p style="width: 100%; text-align: left; font-size: 16px;">Trasa:</p>
	<p style="width: 100%; border-top: 2px solid #ccc; line-height: 5px;">&nbsp;</p>
	<table width="100%">
	{% for place in c.order.places %}
		<tr>
			<td style="width: 1cm; font-size: 14px;">{{ loop.index }}</td>
			<td style="width: 2cm; font-size: 14px;">
				{% if place.type == 1 %}
        	Załadunek
      	{% else %}
        	Rozładunek
				{% endif %}
			</td>
			<td style="width: 11cm; font-size: 14px;">
				{{ place.place.name }} {{ place.place.zip }} {{ place.place.city }} {{ place.place.street }}
			</td>
			<td style="width: 2cm; font-size: 14px;">
				{{ place.date }}
			</td>
		</tr>
	{% endfor %}
	</table>
	
	<table width="100%" style="margin-bottom: 5px;">
		<tr style="text-align: left; font-size: 16px; border-bottom: 2px solid #ccc;">
			<td style="text-align: left; font-size: 16px;">
				Stawka frachtowa:
			</td>
			<td style="text-align: right; font-size: 16px;">
				{{ "%.2f"|format(c.order.transport_order.freight) }} {{ c.order.transport_order.currency.value }}
			</td>
		</tr>
	</table>
	
	<p>Termin platnosci: {{ c.order.transport_order.company.paymentForm.value }} od daty wplyniecia faktury</p>
	<p>Przy wystawianiu faktury prosimy powolac sie na nasz numer zlecenia: <b>{{ c.order.number }}</b></p>
		
	{% if c.order.transport_order.description %}
		<h1 style="width: 100%; text-align: left; font-size: 16px;">Uwagi:</h1>
		<p style="width: 100%; border-top: 2px solid #ccc; line-height: 5px;">&nbsp;</p>
		<p style="font-size: 13px;"><b>{{ c.order.transport_order.description }}</b></p>    
	{% endif %}

	<h1 style="width: 100%; text-align: left; font-size: 16px;">Warunki realizacji zamówienia</h1>
	<p style="width: 100%; border-top: 2px solid #ccc;">&nbsp;</p>
	<ul style="margin-top: 2px;">
		<li>termin dostarczenia faktury za zlecenie wraz z CMR to: 14 dni, po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obniżenia frachtu 50% wartości początkowej</li>
		<li>bezwzglednie wymagana jest oryginalna pieczec i podpis z miejsca załadunku i rozładunku umieszczona na wszystkich stronach CMR, w przypadku braku którejkolwiek pieczeci lub podpisu ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO NIE WYPŁACENIA FRACHTU</li>
		<li>bezwzględnie wymagane jest ubezpieczenie OC przewoźnika - w przypadku jego braku pełna odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca</li>
		<li>czas na załadunek i rozładunek do 48 godz. w każdym miejscu - wolny od opłat postojowych</li>
		<li>brak odmowy w ciagu 1 godz. jest uważany za przyjęcie zlecenia do realizacji</li>
		<li>stawka transportowa jest ostateczna i roszczenia z tytułu opłat nie będą uwzględniane</li>
		<li>w razie niedotrzymania wymogów okreslonych w zleceniu wszelkimi kosztami wynikającymi z tego tytułu obciąża sie zleceniobiorcę</li>
		<li>rekompensata za postój wypłacana tylko w przypadku zaakceptowania jej przez naszego zleceniodawce i wg jego stawek</li>
		<li>kierowca odpowiada za zabezpieczenie ładunku oraz jest zobowiazany do dopilnowania zgodnosci towaru ze stanem w dokumentacji</li>
		<li>obowiązuje neutralność wobec klienta w trakcie i po realizacji zlecenia, w przypadku podjecia bezpośrednich rozmów dotyczacych współpracy zastrzegamy sobie prawo do odszkodowania w wysokosci 30 000,00 EUR</li>
		<li>cena frachtu ustalona według sredniego kursu NBP z dnia załadunku</li>
		<li>oswiadczamy, że jestesmy płatnikiem VAT i wyrażamy zgode na wystawienie faktur bez naszego podpisu</li>
		<li><b>miesiąc na fakturze musi się pokrywać z miesiącem wykonania usługi. Inne faktury nie będą księgowane.</b></li>
	</ul>
		
	<h1 style="width: 100%; text-align: left; font-size: 16px;">Uwaga! Zmiana adresu korespondencji</h1>
	<p style="width: 100%; border-top: 2px solid #ccc;">&nbsp;</p>
	<p>ul. 1 Maja 1</p>
	<p>39-200 Dębica</p>

  <h2 style="font-size: 16px;">UWAGA : ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO</h2>

	<div id="footerContent">

    <table>
			<tr>
        <td width="33%">

        </td>
        <td width="33%">

        </td>
        <td width="34%" style="color: #000; text-align: center;">
					{{ c.order.creator.full_name }} ({{ c.order.creator.phone }})
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="33%" style="border-top: 1px solid #ccc; text-align: center;">

        </td>
        <td width="33%">

        </td>
        <td width="34%" style="border-top: 1px solid #ccc; text-align: center;">
					osoba kontaktowa
        </td>

      </tr>
    </table>

    <hr style="width: 100%;" />
		<p style="width: 100%; text-align: center; font-size: 10px;"><b>KONTO PLN BANK: BGŻ SA o/Ropczyce nr: 12 2030 0045 1110 0000 0218 7530</b></p>
		<p style="width: 100%; text-align: center; font-size: 10px;"><b>KONTO EUR BANK: BGŻ SA o/Ropczyce nr: 59 2030 0045 3110 0000 0019 8870 KOD SWIFT: GOPZPLPW</b></p>
  </div>
{%- endmacro %}