HTTPS SSH

MeteoNode

Aquest és el codi del Taller de Fabricació d'una Estació Meteorològica per l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol a Barcelona. El projecte està basat en una placa NodeMCU, dos sensors de velocitat del vent i pluviometria que funcionen per pulsos i un sensor DHT11 (o DHT22) de temperatura i humitat.

Funcionalitats

  • Servidor web de consulta de dades en temps real i configuración
  • Possibilitat de pujar el codi en remot (Over-The-Air, OTA)
  • Xarxa WIFI configurable

Codi

Aquest projecte està preparat per ser pujat fent servir PlatformIO tot i que també es pot fer amb Arduino IDE 1.6 o superior.

Amb PlatformIO, un cop connectada la placa a l'ordinador via un cable MicroUSB cal:

> cd code
> platformio run --target upload -e wire
> platformio run --target uploadfs -e wire

Un cop pujat la primera vegada es pot pujar les successives de forma remota connectant-se al punt d'accés que crea la placa i fent:

> cd code
> platformio run --target upload -e ota
> platformio run --target uploadfs -e ota

Us

En arrencar el controlado genera un punt d'accés WIFI amb el nom ESTACIO_XXXX on XXXX son 4 dígits hexadecimals (del 0 al 9 i de la A a la F) que identifiquen aquests placa.

Ens podem connectar a aquesta xarxa amb el mot de pass "AteneuFabSol" (sense cometes). Un cop connectats podem visitar amb el nostre navegador l'adreça http://192.168.4.1 per consultar les dades en temps real de temperatura, humitat, velocitat del vent i precipitació. També podem accedir a http://192.168.4.1/setup.html per configurar la xarxa WIFI (opcional).