1. Xu Xiaodong
  2. setres

Overview

HTTPS SSH

Set resolution in ubuntu.