1. youngking
  2. djangobook-cn

Source

djangobook-cn / registration / locale / pl / LC_MESSAGES / django.po

# Polish translation for django-registration.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the django-registration package.
# Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>, 2007.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-19 19:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-15 12:45+0100\n"
"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: forms.py:38
msgid "username"
msgstr "nazwa użytkownika"

#: forms.py:41
msgid "email address"
msgstr "adres email"

#: forms.py:43
msgid "password"
msgstr "hasło"

#: forms.py:45
msgid "password (again)"
msgstr "hasło (ponownie)"

#: forms.py:54
msgid "Usernames can only contain letters, numbers and underscores"
msgstr ""
"Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia"

#: forms.py:59
msgid "This username is already taken. Please choose another."
msgstr "Ta nazwa użytkownika jest już zajęta. Wybierz inną."

#: forms.py:68
msgid "You must type the same password each time"
msgstr "Musisz wpisać to samo hasło w obu polach"

#: forms.py:96
msgid "I have read and agree to the Terms of Service"
msgstr "Przeczytałem regulamin i akceptuję go"

#: forms.py:105
msgid "You must agree to the terms to register"
msgstr "Musisz zaakceptować regulamin, aby się zarejestrować"

#: forms.py:124
msgid ""
"This email address is already in use. Please supply a different email "
"address."
msgstr "Ten adres email jest już używany. Użyj innego adresu email."

#: forms.py:149
msgid ""
"Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a "
"different email address."
msgstr ""
"Nie ma możliwości rejestracji przy użyciu darmowego adresu email. Użyj "
"innego adresu email."

#: models.py:188
msgid "user"
msgstr "użytkownik"

#: models.py:189
msgid "activation key"
msgstr "klucz aktywacyjny"

#: models.py:194
msgid "registration profile"
msgstr "profil rejestracji"

#: models.py:195
msgid "registration profiles"
msgstr "profile rejestracji"