Source

django-bbcode / bbcode / bbtags / text_formatting.py

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
from bbcode import *
import re
# Pygments if available
try:
  from pygments import highlight
  from pygments.lexers import guess_lexer, get_lexer_by_name, TextLexer
  from pygments.formatters import HtmlFormatter
  from pygments.util import ClassNotFound
  from bbcode import mypygments
except ImportError:
  highlight = None


class HR(SelfClosingTagNode):
  """
  Inserts a horizontal rule.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][hr /][/code]
  
  Note: This tag has no closing tag!
  """
  verbose_name = 'Horizontal Rule'
  open_pattern = re.compile(patterns.self_closing_tag % 'hr', re.I)
  
  def parse(self):
    return '<hr />'


class P(ReplaceTagNode):
  """
  Creates a paragraph.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][p]Text[/p][/code]
  """
  verbose_name = 'Paragraph'
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'p', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'p', re.I)
  
  
class Title(ReplaceTagNode):
  """
  Creates a title.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][title]Text[/title][/code]
  """
  tagname = 'h1'
  verbose_name = 'Title'
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'title', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'title', re.I)
  
class Subtitle(ReplaceTagNode):
  """
  Creates a subtitle.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][subtitle]Text[/subtitle][/code]
  """
  tagname = 'h2'
  verbose_name = 'Subtitle'
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'subtitle', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'subtitle', re.I)
  
  
class H(ArgumentTagNode):
  """
  Create a heading.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][hX]Text[/hX][/code]
  
  Allowed values for [i]X[/i]: 1,2,3,4,5,6
  """
  verbose_name = 'Heading'
  open_pattern = re.compile(r'\[h(?P<argument>[1-6])\]', re.I)
  close_pattern = re.compile(r'\[/h[1-6]\]', re.I)
  
  def parse(self):
    return '<h%s>%s</h%s>' % (self.argument, self.parse_inner(), self.argument)
  
  
class Heading(ArgumentTagNode):
  """
  Turns a text into a heading
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][heading=<size>]Text[/heading][/code]
  
  Arguments:
  
  Allowed values for [i]size[/i]: big, medium, small
  """
  vebose_name = 'Simple Heading'
  open_pattern = re.compile(patterns.single_argument % 'heading', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'heading', re.I)
  _aliases = {'small':'5', 'medium':'4', 'big':'3'}
  
  def parse(self):
    if not self.argument:
      self.argument = 'medium'
    arg = self.argument.lower()
    if not arg in self._aliases:
      soft_raise("Size '%s' not allowed." % arg)
      return self.parse_inner()
    size = self._aliases[arg]
    return '<h%s>%s</h%s>' % (size, self.parse_inner(), size)
    


class Em(ReplaceTagNode):
  """
  Makes text italic.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][i]Text[/i][/code]
  """
  verbose_name = 'Italic'
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'i', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'i', re.I)


class Strong(ReplaceTagNode):
  """
  Makes text bold.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][b]Text[/b][/code]
  """
  verbose_name = 'Bold'
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'b', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'b', re.I)


class U(ReplaceTagNode):
  """
  Underlines text.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][u]Text[/u][/code]
  """
  verbose_name = 'Underline'
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'u', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'u', re.I)
    
    
class Size(ArgumentTagNode):
  """
  Changes the size of text.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][size=<size>]Text[/size][/code]
  
  Arguments:
  
  Allowed values for [i]size[/i]: tiny, small, normal, big, huge
  """
  _allowed = ('tiny','small','normal','big','huge')
  open_pattern = re.compile(patterns.single_argument % 'size', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'size', re.I)
  
  def parse(self):
    if not self.argument:
      return self.parse_inner()
    arg = self.argument.lower()
    if not arg in self._allowed:
      soft_raise("Size '%s' not allowed." % arg)
      return self.parse_inner()
    return '<span class="%s">%s</span>' % (arg, self.parse_inner())
  
  
class Color(ArgumentTagNode):
  """
  Changes the color of text.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][color=<color>]Text[/color][/code]
  
  Allowed values for [i]color[/i]: Any name from http://www.w3schools.com/HTML/html_colornames.asp or any hex color value.
  """
  _color_names = {'aliceblue': 'f0f8ff',
          'antiquewhite': 'faebd7',
          'aqua': '00ffff',
          'aquamarine': '7fffd4',
          'azure': 'f0ffff',
          'beige': 'f5f5dc',
          'bisque': 'ffe4c4',
          'black': '000000',
          'blanchedalmond': 'ffebcd',
          'blue': '0000ff',
          'blueviolet': '8a2be2',
          'brown': 'a52a2a',
          'burlywood': 'deb887',
          'cadetblue': '5f9ea0',
          'chartreuse': '7fff00',
          'chocolate': 'd2691e',
          'coral': 'ff7f50',
          'cornflowerblue': '6495ed',
          'cornsilk': 'fff8dc',
          'crimson': 'dc143c',
          'cyan': '00ffff',
          'darkblue': '00008b',
          'darkcyan': '008b8b',
          'darkgoldenrod': 'b8860b',
          'darkgrey': 'a9a9a9',
          'darkgreen': '006400',
          'darkkhaki': 'bdb76b',
          'darkmagenta': '8b008b',
          'darkolivegreen': '556b2f',
          'darkorange': 'ff8c00',
          'darkorchid': '9932cc',
          'darkred': '8b0000',
          'darksalmon': 'e0067a',
          'darkseagreen': '8fbc8f',
          'darkslateblue': '2f4f3f',
          'darkslategray': '2f4f4f',
          'darktruquoise': '00ced1',
          'darkviolet': '9400d3',
          'deeppink': 'ff1492',
          'deepskyblue': '00bfff',
          'dimgray': '696969',
          'dodgerblue': '1e90ff',
          'firebrick': 'b22222',
          'floralwhite': 'fffaf0',
          'forestgreen': '228b22',
          'fuchsia': 'ff00ff',
          'gainsboro': 'dcdcdc',
          'ghostwhite': 'f8f8ff',
          'gold': 'ffd700',
          'goldenrod': 'daa520',
          'gray': '808080',
          'green': '008000',
          'greenyellow': 'adff2f',
          'honeydew': 'f0fff0',
          'hotpink': 'ff69b4',
          'indianred': 'cd5c5c',
          'indigo': '4b0082',
          'ivory': 'fffff0',
          'khaki': 'f0e68c',
          'lavender': 'e6e6fa',
          'lavenderblush': 'fff0f5',
          'lawngreen': '7cfc00',
          'lemonchiffon': 'fffacd',
          'lightblue': 'add8e6',
          'lightcoral': 'f08080',
          'lightcyan': 'e0ffff',
          'lightgoldenrodyellow': 'fafad2',
          'lightgrey': 'd3d3d3',
          'lightgreen': '90ee90',
          'lightpink': 'ffb6c1',
          'lightsalmon': 'ffa97a',
          'lightseagreen': '20b2aa',
          'lightskyblue': '87cefa',
          'lightslategray': '778899',
          'lightsteelblue': 'b0c4de',
          'lightyellow': 'ffffe0',
          'lime': '00ff00',
          'limegreen': '32cd32',
          'linen': 'faf0e6',
          'magenta': 'ff00ff',
          'maroon': '800000',
          'mediumaquamarine': '66cdaa',
          'mediumblue': '0000cd',
          'mediumorchid': 'ba55d3',
          'mediumpurple': '9370d8',
          'mediumseagreen': '3cb371',
          'mediumslateblue': '7b68ee',
          'mediumspringgreen': '00fa9a',
          'mediumturqoise': '48d1cc',
          'mediumvioletred': 'c71585',
          'midnightblue': '191970',
          'mintcream': 'f5fffa',
          'mistyrose': 'ffe4e1',
          'moccasin': 'ffe4b5',
          'navajowhite': 'ffdead',
          'navy': '000080',
          'oldlace': 'fdf5e6',
          'olive': '808000',
          'olivedrab': '6b8e23',
          'orange': 'ffa500',
          'orangered': 'ff4500',
          'orchid': 'da70d6',
          'palegoldrod': 'eee8aa',
          'palegreen': '98fb98',
          'paleturquoise': 'afeeee',
          'palevioletred': 'd87093',
          'papayawhip': 'ffefd50',
          'peachpuff': 'ffdab9',
          'peru': 'cd853f',
          'pink': 'ffc0cb',
          'plum': 'dda0dd',
          'powderblue': '80e0e6',
          'purple': '800080',
          'red': 'ff0000',
          'rosybrown': 'bc8f8f',
          'royalblue': '4169e1',
          'saddlebwrown': '8b4513',
          'salmon': 'fa8072',
          'sandybrown': 'fa4a60',
          'seagreen': '2e8b57',
          'seashell': 'fff5ee',
          'sienna': 'a0522d',
          'silver': 'c0c0c0',
          'skyblue': '87ceeb',
          'slateblue': '6a5acd',
          'slategray': '708090',
          'snow': 'fffafa',
          'springgreen': '00ff7f',
          'steelblue': '4682b4',
          'tan': 'd2b48c',
          'teal': '008080',
          'thistle': 'd8bfd8',
          'tomato': 'ff6347',
          'turquoise': '40e0d0',
          'violet': 'ee82ee',
          'wheat': 'f5deb3',
          'whitesmoke': 'f5f5f5',
          'yellow': 'ffff00',
          'yellowgreen': '9acd32'}
  _hex = re.compile('#?(?P<hexcode>[0-9a-f]{6}|[0-9a-f]{3})', re.I)
  open_pattern = re.compile(patterns.single_argument % 'color', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'color', re.I)
  
  def parse(self):
    if not self.argument:
      return self.parse_inner()
    argument = self.argument.lower()
    if argument in self._color_names:
      hex = '#' + self._color_names[argument]
    else:
      match = self._hex.match(argument)
      if not match:
        soft_raise("Color '%s' not allowed." % argument)
        return self.parse_inner()
      else:
        hex = '#' + match.groupdict()['hexcode']
    return '<span style="color: %s;">%s</span>' % (hex, self.parse_inner())
    
  
class Indent(TagNode):
  """
  Indents text.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][indent]Text[/indent][/code]
  """
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'indent', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'indent', re.I)
  
  def parse(self):
    return '<div class="indent">%s</div>' % self.parse_inner()
    
  
class Outdent(TagNode):
  """
  Outdents text.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][outdent]Text[/outdent][/code]
  """
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'outdent', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'outdent', re.I)
  
  def parse(self):
    return '<div class="outdent">%s</div>' % self.parse_inner()


class Quote(TagNode):
  """
  Defines a quote.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][quote]Text[/quote]
[quote="Foo"]Text[/quote][/code]
  """
  open_pattern = re.compile(r'(\[quote\]|\[quote[\s=]"?(?P<cite>[^\]]+?)"?\])', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'quote', re.I)
  
  def parse(self):
    gd = self.match.groupdict()
    if gd['cite']:
      return '<blockquote><cite>%s</cite>%s</blockquote>' % (gd['cite'], self.parse_inner())
    return '<blockquote>%s</blockquote>' % self.parse_inner()


class Text(ArgumentTagNode):
  """
  Aligns text.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][text=<align>]Text[/text][/code]
  
  Arguments:
  
  Allowed values for [i]align[/i]: left, right, justify. Default: left
  """
  open_pattern = re.compile(patterns.single_argument % 'text', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'text', re.I)
  _allowed = ('left','right','justify', 'center')
  
  def parse(self):
    if not self.argument:
      return self.parse_inner()
    argument = self.argument.lower()
    if not argument:
      return self.parse_inner()
    if not argument in self._allowed:
      soft_raise("Text alignment '%s' not allowed." % argument)
      return self.parse_inner()
    return '<p style="text-align:%s;">%s</p>' % (argument, self.parse_inner())


class Code(TagNode):
  """
  Defines text as code (with highlighting).
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][code lang=bbdocs linenos=0]Your Code[/code]
[code=language]Your Code[/code]
[code lang=language linenos=1 hl_line=5]Your Code[/code][/code]
  
  Arguments:
  
  Allowed [i]languages[/i]: http://pygments.org/languages/ Default: autodetect
  [i]linenos[/i]: switch to display line numbers or not (Allowed values: 1,0. Default: 1)
  [i]hl_line[/i]: line to highlight, default: 0 (=none)
  """ 
  open_pattern = re.compile(r'\[code\]|\[code=(?P<argument>[^\]]+)\]|\[code( (\w+)=("[^\]"]+"|[^\] ]+))?( (\w+)=("[^\]"]+"|[^\] ]+))?( (\w+)=("[^\]"]+"|[^\] ]+))?\]', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'code', re.I)
  
  _arguments = {'lang': '',
         'linenos': '1',
         'hl_line': '0',}
  
  def __init__(self, parent, match, content, context):
    TagNode.__init__(self, parent, match, content, context)
    
    gd = match.groupdict()
    args = match.groups()[1:]
    kwargs = dict(self._arguments)
    for index, value in enumerate(filter(bool, args)):
      if not index or not index % 3:
        continue
      if not (index + 1) % 3:
        kwargs[args[index - 1]] = self.variables.lazy_resolve(value)
    if 'argument' in gd and gd['argument']:
      kwargs['lang'] = gd['argument']
    self.arguments = kwargs
  
  def parse(self):
    """
    pygment highlighting
    """ 
    inner = ''
    for node in self.nodes:
      inner += node.raw_content
    inner = inner.strip()
    if highlight is None:
      return '<pre>%s</pre>' % inner
    if self.arguments['lang']:
      try:
        lexer = get_lexer_by_name(self.arguments['lang'])
      except ClassNotFound:
        try:
          lexer = guess_lexer(inner)
        except ClassNotFound:
          lexer = TextLexer()
    else:
      try:
        lexer = guess_lexer(inner)
      except ClassNotFound:
        lexer = TextLexer()
    hl_line = self.arguments['hl_line']
    if not hl_line.isdigit():
      return self.soft_raise("Code argument hl_line must be digit")
    hl_line = int(hl_line)
    hl_lines = [hl_line] if hl_line else []
    formatter = HtmlFormatter(cssclass='code',
                 noclasses=True,
                 linenos='inline' if self.arguments['linenos'] == '1' else False,
                 hl_lines=hl_lines)
    hilighted = highlight(inner, lexer, formatter)
    return hilighted
  
  
class Strike(TagNode):
  """
  Strikes text throgh.
  
  Usage:
  
  [code lang=bbdocs linenos=0][strike]Text[/strike][/code]
  """
  open_pattern = re.compile(patterns.no_argument % 'strike', re.I)
  close_pattern = re.compile(patterns.closing % 'strike', re.I)
  verbose_name = 'Strike Through'
  
  def parse(self):
    return '<span style="text-decoration:line-through;">%s</span>' % self.parse_inner()
  


register(Em)
register(Strong)
register(P)
register(U)
register(Indent)
register(Outdent)
register(Text)
register(Quote)
register(Code)
register(Color)
register(Size)
register(HR)
register(H)
register(Title)
register(Subtitle)
register(Heading)
register(Strike)