Clone wiki

RayTracing / Report

Målgrupp? Kunniga programmerare som inte kan något om rendering.

 • Inledning
  • Vad är en renderer? (Zercha)
  • Vad är raytracing? (Zercha)
 • Programstruktur
  • OpenGL (Zetro)+ renderersammarbete (Zercha Zetro)
  • Simpel struktur
 • Planering av arbete
 • Implementation av delar av raytracing
  • Vad
  • Hur
  • Varför
  • Eventuella problem vi stött på
 • Vad har vi implementerat?
  • Shapes + Intersections (Zetro/FireFly)
  • Vectorer (Zetro/FireFly)
  • Reflection (Zetro)
  • Phong (Zercha)
  • Refraction (FireFly)
  • Soft Shadowing (Zercha)
  • Multipla Ljuskällor (Zercha + Zetro färgdebugg)
  • AA (Zetro)
  • Multitrådning (FireFly)
  • Texturer (FireFly)
  • Bumpmapping (FireFly)
  • Färgat glas + ljus (Zercha)
  • Depth of Field (Zetro)
  • Primaryray-plangrejs (kamera) (Zetro / Zercha)
  • XmIO (FireFly)
  • Screenshot (FireFly)
 • Vår struktur: för- och nackdelar
 • Bildsamling

Updated