1. zikzakmedia
 2. trytond-electronic_mail_template

Commits

Raimon Esteve (Zikzakmedia)  committed 3f5e2f8

Report Name. Translate and change help description

 • Participants
 • Parent commits 0767cc6
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (3)

File locale/ca_ES.po

View file
 
 msgctxt "error:electronic.mail.template:"
 msgid "Not valid recipients emails. Check emails in TO, CC or BBC"
-msgstr "Els correus dels destinataris no son correctes. Revisi els camps A, CC i BBC."
+msgstr ""
+"Els correus dels destinataris no son correctes. Revisi els camps A, CC i "
+"BBC."
 
 msgctxt "error:electronic.mail.template:"
 msgid "Wrong connection to SMTP server. Email have not sent"
 msgstr "La firma del usuari serà afegit al correu"
 
 msgctxt "help:ir.action.report,file_name:"
-msgid "File name e-mail attachment without extension. eg. 2012_SO003"
-msgstr "Nom del fitxer sense la extensió, per exemple 2012_V001"
+msgid ""
+"File name e-mail attachment without extension. eg. sale_${record.reference}"
+msgstr "Nom del fitxer sense la extensió, ex. venda_${record.reference}"
 
 msgctxt "model:electronic.mail.template,name:"
 msgid "Email Template"

File locale/es_ES.po

View file
 
 msgctxt "error:electronic.mail.template:"
 msgid "Not valid recipients emails. Check emails in TO, CC or BBC"
-msgstr "Los correos de los destinatarios no son correctos. Revise los campos A, CC y BCC."
+msgstr ""
+"Los correos de los destinatarios no son correctos. Revise los campos A, CC y"
+" BCC."
 
 msgctxt "error:electronic.mail.template:"
 msgid "Wrong connection to SMTP server. Email have not sent"
 msgstr "La firma del usuario se añidirá en el correo."
 
 msgctxt "help:ir.action.report,file_name:"
-msgid "File name e-mail attachment without extension. eg. 2012_SO003"
-msgstr "Nombre del fichero adjunto sin extensión. Ej. 2012_V001"
+msgid ""
+"File name e-mail attachment without extension. eg. sale_${record.reference}"
+msgstr ""
+"Nombre del fichero adjunto sin extensión. Ej. venta_${record.reference}"
 
 msgctxt "model:electronic.mail.template,name:"
 msgid "Email Template"

File report.py

View file
   "Action report"
   _name = 'ir.action.report'
 
-  file_name = fields.Char('File Name Pattern', 
-    help='File name e-mail attachment without extension. eg. 2012_SO003')
+  file_name = fields.Char('File Name Pattern', translate=True, 
+    help='File name e-mail attachment without extension. eg. sale_${record.reference}')
 
 ActionReport()