1. zikzakmedia
  2. trytond-sale_margin

Source

trytond-sale_margin / locale / ca_ES.po

# 
msgid ""
msgstr "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"

msgctxt "field:sale.line,cost_price:"
msgid "Cost Price"
msgstr "Preu cost"

msgctxt "field:sale.line,margin:"
msgid "Margin"
msgstr "Marge"

msgctxt "field:sale.sale,margin:"
msgid "Margin"
msgstr "Marge"

msgctxt "field:sale.sale,margin_cache:"
msgid "Margin Cache"
msgstr "Marge precalculat"

msgctxt "help:sale.sale,margin:"
msgid "It gives profitability by calculating the difference between the Unit Price and Cost Price."
msgstr "Dóna la rendibilitat mitjançant el càlcul de la diferència entre el preu unitari i preu de cost."