Commits

Raimon Esteve (Zikzakmedia) committed 67fd1e5

Fix locale ca_ES

Comments (0)

Files changed (1)

 #the full copyright notices and license terms.
 {
   'name': 'Stock Origin Sale',
-  'name_ca_ES': 'Orígen estoc de comanda de compra',
+  'name_ca_ES': 'Origen estoc de comanda de compra',
   'name_es_ES': 'Origen stock de pedido de venta',
   'version': '2.4.0',
   'author': 'Zikzakmedia',
   'email': 'zikzak@zikzakmedia.com',
   'website': 'http://www.zikzakmedia.com/',
   'description': '''Add origin of shipment: Sale''',
-  'description_ca_ES': '''Afegeix l'orígen del albarà: comanda de venda''',
+  'description_ca_ES': '''Afegeix l'origen del albarà: comanda de venda''',
   'description_es_ES': '''Añade el origen del albarán: pedido de venta''',
   'depends': [
     'ir',