Source

django-registration / registration / locale / pl / LC_MESSAGES / django.po

The default branch has multiple heads

# Polish translation for django-registration.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the django-registration package.
# Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>, 2007.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-12 14:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-15 12:45+0100\n"
"Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
"Last-Translator: Jacek Tomaszewski <jacek.tomek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <LL@li.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: admin.py:23
msgid "Activate users"
msgstr "Uaktywnij użytkowników"

#: admin.py:43
#, fuzzy
msgid "Re-send activation emails"
msgstr "Wyślij ponownie e-mail aktywacyjny"

#: forms.py:35
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"

#: forms.py:36
msgid "This value may contain only letters, numbers and @/./+/-/_ characters."
msgstr "To pole może zawierać tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_."

#: forms.py:39
msgid "E-mail"
msgstr "E-mail"

#: forms.py:41
msgid "Password"
msgstr "Hasło"

#: forms.py:43
msgid "Password (again)"
msgstr "Hasło (ponownie)"

#: forms.py:53
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Użytkownik o tej nazwie już istnieje."

#: forms.py:67
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "Hasła się nie zgadzają."

#: forms.py:78
msgid "I have read and agree to the Terms of Service"
msgstr "Przeczytałem regulamin i akceptuję go"

#: forms.py:79
msgid "You must agree to the terms to register"
msgstr "Musisz zaakceptować regulamin, aby się zarejestrować"

#: forms.py:95
msgid ""
"This email address is already in use. Please supply a different email "
"address."
msgstr "Ten adres email jest już zajęty. Podaj inny adres."

#: forms.py:122
msgid ""
"Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a "
"different email address."
msgstr "Nie można dokonać rejestracji przy użyciu darmowego adresu email. Podaj inny adres."

#: models.py:176
msgid "user"
msgstr "użytkownik"

#: models.py:177
msgid "activation key"
msgstr "klucz aktywacyjny"

#: models.py:182
msgid "registration profile"
msgstr "profil rejestracji"

#: models.py:183
msgid "registration profiles"
msgstr "profile rejestracji"