Volitelná tvorba postavy s pomocí otázek je anglicky

Create issue
Issue #4 wontfix
Atlassian account A12092571 (Admin) created an issue

Při volitelné tvorbě postavy s pomocí otázek je tato část hry v angličtině.

Comments (5)

  1. Atlassian account A12092571 (Admin) Account Deactivated reporter

    toto je problém steam instalace hry a nepozornosti uživatele. po instalaci se hra zeptá že se nastavení liší a pokud nahraje nastavení z cloudu, bude přepsán lokalizovaný konfigurační soubor opět anglickým a pak hra bude dialogy zobrazovat anglicky. vedlejším efektem je také to, že nebude zapnuta čeština (instalátor konfiguruje češtinu v nastavení hry).

  2. Log in to comment