Některé knihy 36 kázaní Vivecových nejsou přeloženy

Issue #8 resolved
Atlassian account A12092571 (Admin)
created an issue

Některé knihy 36 kázaní Vivecových nejsou přeloženy

Přeloženy nejsou díly: 14, 15, 20, 34