Zvijezde - scrollanje više layera različitim brzinama, uz prividni kontinuitet

Issue #21 new
Ivan Vučica
created an issue

Konkretnu grafiku kasnije će napraviti @Filip Mravunac

Ovdje je zadatak napraviti to da se layer crta dva puta; kada prva slika ispadne s ekrana (usporediti koristeći x i texture->w), onda je preseliti da se crta točno iza druge slike.

Ti layeri koji se scrollaju moraju imati i brzinu koja se postavlja u konstruktoru.

Može se izvesti kao podklasa Layera (preferabilno) ili kao zasebna klasa ili kao modifikacija Layera (manje dobro, jer se koriste i za background na main meniju).

Comments (14)

 1. Dino Drokan

  Napravio sam podklasu Layera, konstruktor i destruktor i kod konstruktora ispred vitičastih zagrada mi izacjue error:"no matching function for call to Layer::Layer()". Ne razumijem što to znači.

 2. Ivan Vučica reporter

  Ako ne preciziraš koji konstruktor koristiš, on pokuša koristiti default konstruktor (onaj bez argumenata). Mi nemamo konstruktor bez argumenata.

  Npr ako imaš:

  class Layer
  {
    public:
    // Layer(); <== ovog nema
    Layer(std::string datoteka);
  };
  

  ne možeš imati:

  class DrugiLayer : public Layer
  {
    public:
    DrugiLayer();
  };
  DrugiLayer::DrugiLayer()
  {
  }
  

  nego moraš imati:

  DrugiLayer::DrugiLayer() : Layer("nazivDatoteke")
  {
  }
  

  Primijeti ovo iza dvotočke.

 3. Ivan Vučica reporter

  U principu nema potrebe da reimplementiraš taj dio.

  Naravno, računaš na to da se taj layer treba scrollati lagano + nikada ne smije ostati rupa na mjestu gdje bi layer trebao "početi nestajati"?

  Imaš dva načina; jedan je da umjesto micanja layera samo "povećavaš" x koordinatu za teksturne koordinate, a drugi je da imaš dva layera koji se nadopunjavaju. Ti napravi kako ti je najlakše :)

 4. Dino Drokan

  DrugiLayer se crta, ali sada čim nešto napišem u DrugiLayer::updateSelf(const double timeDelta) igrica ce crasha pri pritisku na play button.

  Po uzoru na Playership sam dodao u gm_level.h:

  DrugiLayer * drugilayer; //Otprilike razumijem što ovo radi
  

  i u gm_Level::updateSelf() sam dodao ovo:

   this->drugilayer->updateSelf(timeDelta);
  
 5. Ivan Vučica reporter

  Pliz pushaj svoje promjene kako bi tvoj repozitorij mogao forkati @Filip Mravunac, commitati svoju novu grafiku, i tebi submitati pull request.

  Zatim, kad si gotov, ti napraviš pull request za sve promjene (i svoje i njegove) prema centralnom repozitoriju.

 6. Log in to comment