Issue #8 resolved
Ivan Vučica
created an issue

Potrebno je dodati layere u gm_level. Mora se iscrtati jedna pozadina, ista kao na glavnom izborniku.