Commits

Mike Bayer committed f84e8bc

add pg8000

Comments (0)

Files changed (1)

 sqlite=sqlite:///:memory:
 sqlite_file=sqlite:///querytest.db
 postgresql=postgresql://scott:tiger@127.0.0.1:5432/test
+pg8000=postgresql+pg8000://scott:tiger@127.0.0.1:5432/test
 postgres=postgresql://scott:tiger@127.0.0.1:5432/test
 postgresql_jython=postgresql+zxjdbc://scott:tiger@127.0.0.1:5432/test
 mysql=mysql://scott:tiger@127.0.0.1:3306/test