Wiki

Clone wiki

AFS30 / Home

ELEAFS30 - Afstuderen

In deze wiki is de belangrijkste informatie over het Afstuderen ELEAFS30 van de opleiding Elektrotechniek aan Hogeschool Rotterdam te vinden.

Algemene informatie

De cursushandleiding bevat de belangrijkste informatie over het afstuderen

Een voorlichtingspresentatie geeft in het kort een overzicht van het afstuderen

Terugkomdagen

Beknopte informatie over de terugkomdagen en het afstuderen in het algemeen:

Planning van de terugkomdagen zijn te vinden op Teams onder Bestanden Terugkomdagen.

Afstudeerzittingen

De geplande afstudeerzittingen zijn te vinden Teams onder Bestanden Afstudeerzittingen.

Voor online afstudeerzittingen geldt het EAS protocol.

Documenten

De meest gebruikte documenten van deze cursus zijn hieronder verzameld.

Administratieve documenten

Het gegevensformulier bevat de belangrijkste gegevens van de student, het bedrijf en de bedrijfsbegeleider:

 • AFS30_Gegevensformulier pdf

Het driepartijenschoolcontract voor het afstuderen:

 • AFS30_Stageovereenkomst (Nederlands) docx pdf
 • AFS30_Stageovereenkomst (Engels) docx pdf

Als het afstudeerverslag strikt vertrouwelijk moet worden en alleen een exemplaar bij het bedrijf achterblijft na afronding van het afstudeertraject:

 • AFS30_Bewaarovereenkomst vertrouwelijk rapport docx pdf

Beoordelingsdocumenten

Het beoordelingsadvies van de bedrijfsbegeleider:

 • AFS30_BeoordelingsadviesBedrijf docx pdf

Handleiding voor de afstudeercommissieleden ter beoordeling van het afstuderen:

 • AFS30_Beoordelingshandleiding pdf

 • AFS30_Beoordelingshandleiding (2022-23) pdf

Competentieverantwoording (ter informatie):

 • AFS30_Competentieverantwoording pdf

Formulier ter voorbereiding op de afstudeerzitting voor de examinatoren:

 • AFS30_Voorbereidingsformulier pdf

(Gebruik Adobe Acrobat om dit formulier in te vullen)

Beoordelingsformulier dat dient te worden ingevuld tijdens de afstudeerzitting en ondertekend door de afstudeercommissieleden:

 • AFS30_Beoordelingsformulier pdf

(Gebruik Adobe Acrobat om dit formulier in te vullen)

 • AFS30_Beoordelingsformulier (2022-23) pdf

Verslag

Disclaimer

De informatie op deze wiki is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Updated