Wiki

Clone wiki

ANE10 / Home

ANE10 Analoge Elektronica 10

Introductie

In deze repository zijn de cursushandleiding, de presentaties, oude tentamens en de lab-opdrachten opgenomen die bij de module ANE10 van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

Let op: tijdens de collegeweken kunnen er nog labopdrachten, presentaties en uitwerkingen toegevoegd c.q. gewijzigd worden. Check dus iedere week even opnieuw of er nog wijzigingen zijn. De informatie in deze repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Handouts van presentaties

Week Presentatie Versie Onderwerpen Lezen Maken
1 Week1-3.pdf 1.0 Introductie, MOSFETs 3.1 t/m 3.3 Ex: 1-8,12,13 TYU: 1,3,5,7,9,12,13 PS: 1,2 Problems: 1,2,5,6,10,13,14,20,21,26-35,50-52
2-3 Week1-3.pdf 1.0 MOSFETs 4.1 t/m 4.6, 4.8.1 Ex: 1-10 TYU: 1-4,6,8-10 Problem: 1-5,8-10,13-18,26,30-34,36,44-48,68-69,80,82
4 Week4.pdf 1.0 Opamps 9, 14 Problems H9: 6,11,16,25,37,38,45,65,68 Problems H14: 5,9,10,13,15,43
6 Week6.pdf 1.0 Filters 15.1 Problems H15: 4,6,15,16,17,18
7-8 Week7.pdf 1.0 Feedback 12.1 t/m 12.7 Problems H12: 1-11,13,15,16,17,20,21,24,25,28,29,35,45,55,62

N.B. Het boek heeft in de hoofdstukken verschillende typen opgaven verweven:

  • Exercise Problems : Ex
  • Test Your Understanding : TYU
  • PSpice Computer Analysis Exercise: PS (deze kun je uitvoeren met LT-Spice)
  • Problems

De genoemde opgaven bij de kolom Maken zijn opgaven die geschikt zijn voor de stof. Kijk zelf welke opgaven je maakt want veel daarvan zijn dezelfde soort vragen. Maak dus keuzes als je tijd tekort komt.

Opdrachten Practicum

Lab Pdf Powerpoint Onderwerpen
1 Lab1.pdf Intro PCB PCB Design
2 Lab2.pdf PCB Richtlijnen SMD Solderen
3 Lab3.pdf Meetpracticum Basis Meetpracticum
4 Lab4.pdf N.V.T. Meten aan het pcb
5 Lab5.pdf Lab 5 is vervallen (2023-2024) N.V.T. Oscilloscoop

N.B. Na overleg is Lab 5 te komen vervallen en geel deel van het cijfer.

LT-Spice

Je kunt in LT-Spice ook zelf het simpele MOSFET model toepassen.

Maak een model statement aan (met S) zoals in het figuur, en verander de waarde van elke NMOS of PMOS naar de naam van jouw model.

In het boek worden k'_n en V_TN gebruikt. LT-Spice gebruikt hiervoor KP en Vto respectievelijk. De bovenstaande MOSFET heeft dan nu een K_n van 0.5 * 1.08m * 360/180 = 1.08mA/V^2

Oude tentamens

Hier komen de oude tentamens en het formuleblad. N.B. Dit zijn oude tentamens, de inhoud is ondertussen veranderd (geen BJT transistor meer).

Tentamen Uitwerking
2019-01 Uitwerking
2019-04 Uitwerking
2020-01 Uitwerking
2020-04 Uitwerking
2021-01 Uitwerking
2021-04 Uitwerking
2022-01 Uitwerking
2023-01 Uitwerking

Updated