Wiki

Clone wiki

CPL01 / Home

CPL01 - Programmeren in C

Dit repository is bedoeld voor studenten en docenten van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam en wordt gebruikt om aanvullend studiemateriaal voor de module "CPL01 - Programmeren in C" te ontwikkelen en te verspreiden.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Extra studiemateriaal:

Toetsing

Antwoorden op 'veel' gestelde vragen:

Updated