Wiki

Clone wiki

cppprog / Home

Dictaat Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

image-20200502193855652

Er zijn twee versies van dit dictaat beschikbaar:

Creative Commons-Licentie Het dictaat Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.

De LaTeX source code van dit dictaat kun je vinden in het git-repository https://bitbucket.org/HR_ELEKTRO/cppprog/src.

Extra voorbeelden van overerving en polymorfisme vind je hier.

Dit dictaat is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je mij feedback wilt geven een issue aan.

Updated