Wiki

Clone wiki

CXX01 / Home

Advanced C Programming

In dit repository zijn de modulewijzer, de opdrachten en de PowerPoint presentaties opgenomen die bij de module CXX01 (Advanced C Programming) van de minor Embedded Systems van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Modulewijzer

Presentaties per week

PowerPoint Pdf Opmerkingen en verwijzingen
Week1-ELE.pptx Week1-ELE.pdf Presentatie week 1 voor studenten met een Elektrotechniek achtergrond
Week1-nonELE.pptx Week1-nonELE.pdf Presentatie week 1 voor studenten zonder een Elektrotechniek achtergrond
Week2.pptx Week2.pdf Extra informatie over structs in C: structs.htm. Voorbeeld met struct: breuk.
Week3.pptx Week3.pdf Voorbeeld met een statische singly linked list: listStatic.c. Voorbeeld met een dynamische singly linked list: listDynamic.c.
Week4.pptx Week4.pdf Voorbeeld generic find: genericFind.c. Voorbeeld van het gebruik van een makefile: breuk. Voorbeeld van het gebruik van µUnit: breuk-test.
Week5.pptx Week5.pdf Voorbeeld gebruik valgrind: memcheck.c.
Week6.pptx Week6.pdf Er is geen presentatie in week 6.
Week7.pptx Week7.pdf Programma om graph in json-formaat zoals gebruikt op https://mikedombo.github.io/graphPlayground/ in te lezen: read_json_graph.
Week8.pptx Week8.pdf Voorbeeld gebruik Cppcheck: foutje.c.

Opdrachten voor ELE studenten

Opdrachten voor niet-ELE studenten

Opdrachten voor alle studenten

Extra informatie

Updated