Wiki

Clone wiki

DIS10 / Home

DIS10 - Digitale Systemen 1

Dit repository is bedoeld voor studenten en docenten van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam en wordt gebruikt om studiemateriaal voor de cursus "DIS10 - Digitale Systemen 1" te verspreiden.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Let op! Documenten kunnen lopende de cursus nog aangepast worden.

Cursushandleiding

Voor je begint: pas je browserinstellingen aan!

In de pdf-bestanden die je op deze wiki vindt, wordt veel gebruik gemaakt van links naar specifieke locaties in andere pdf-bestanden. Om dit te laten werken is het nodig om je browserinstellingen aan te passen.

Kwartaal 3

Weekplanning

Week Presentatie Huiswerk / Opdracht Overige
1 Theorie Pres_WK1 Huiswerk_WK1 Presentatie_Uitwerkingen_WK1.pdf, WK1_H1_antwoorden.pdf, WK1_H1_uitwerkingen.pdfOefenopgaven_week_1.pdf, Oefenopgaven_week_1_uitwerkingen.pdf, Positieve en negatieve frequentie phasors demo uit de les, Aliasing demo uit de les: con2dis, Extra uitleg over aliasing, fftplot.m
2 Theorie Pres_WK2 Huiswerk_WK2 Presentatie_Uitwerkingen_WK2.pdf, WK2_H2_antwoorden.pdf
3 Theorie Pres_WK3 Huiswerk_WK3 Presentatie Uitwerkingen WK3.pdf, WK3_H3_antwoorden.pdf, WK3_H3_uitwerkingen.pdf
4 MATLAB online practicum Systeemresponsies en signaaltransformaties Opdr_1_ebook of Opdr_1_print wannabe_in_la.wav
5 Theorie Pres_WK5 Huiswerk_WK5 Presentatie_Uitwerkingen_WK5.pdf, Oefenopgaven_week_5.pdf, Oefenopgaven_WK5_antwoorden.pdf, Oefenopgaven_WK5_uitwerkingen.pdf, WK5_H4_antwoorden.pdf, WK5_H4_uitwerkingen.pdf
6 Theorie Pres_WK6 Huiswerk_WK6 Oefenopgaven_week_6.pdf, Oefenopgaven_WK6_antwoorden.pdf, Filter_types_WK6.ppxs, Oefenopgaven_WK6_uitwerkingen.pdf, WK6_H4_antwoorden.pdf, WK6_H4_uitwerkingen.pdf
7 MATLAB online practicum Notch-filterontwerp en realisatie Opdr_2_ebook of Opdr_2_print inputsound.mat, dsp_assign.p, calcparam.p, addfade.p
8 Theorie Opgaven_per_leerdoel.pdf

Eisen en nakijkmodel verslag

Formuleblad

Toetsen

Extra studiemateriaal

Kwartaal 4

Dictaat Digitale Regelsystemen

Weekplanning

Week Titel Presentatie Opdracht Opdracht om af te drukken Overige
HT2 Thuis Introductie Opdr_0_ebook.pdf Opdr_0_print.pdf
1 Lab Input, output en echo WK4_1.pdf Opdr_1_ebook.pdf Opdr_1_print.pdf line_in_2_line_out_6_10.zip voor CCS12.x en SDK 6.10 of line_in_2_line_out_5_30.zip voor CCS11.x en SDK 5.30
2 Lab FIR-filters WK4_2.pdf Opdr_2_ebook.pdf Opdracht_2_print.pdf DIS10_Klas_A_FIR_Filterspecs.pdf en DIS10_Klas_B_FIR_Filterspecs.pdf
3 Lab IIR-filters Opdr_3_ebook.pdf Opdracht_3_print.pdf DIS10_Klas_A_IIR_Filterspecs.pdf en DIS10_Klas_B_IIR_Filterspecs.pdf
4 Theorie WK4_4.pdf
5 Theorie WK4_5.pdf WK4_5_handout1.pdf, WK4_5_handout2.pdf, WK4_5_handout3.pdf
6 Online practicum Temperatuur-regelaar Opdr_4_ebook.pdf Opdr_4_print.pdf Deze opdracht wordt door iedereen thuis uitgevoerd, hierbij maak je gebruik van het programma Qt Creator. Een installatiehandleiding vind je hier. Zorg dat je Qt Creator vóór deze les geïnstalleerd hebt. TempWeerstand.zip
7 Lab Pingpong-regelaar Opdr_5_ebook.pdf Opdr_5_print.pdf pingpong_6_10.zip, pingpong_5_30.zip, DIS10_Klas_A_PID_specs.pdf en DIS10_Klas_B_PID_specs.pdf
8 Lab

Eisen en nakijkmodel verslag

Extra studiemateriaal

Herkansing

Het theoretische deel kan herkanst worden door deel te nemen aan het herkansingstentamen in week HT3. Beide praktische delen kunnen herkanst worden door de betreffende herkansingsopdrachten te maken.

Benodigde software

De herkansingsopdrachten worden thuis uitgevoerd, hierbij maak je gebruik van verschillende programma's. Een installatiehandleiding vind je hier.

Herkansingsopdrachten

# Titel Om af te drukken Om online te lezen Benodigde bestanden
1 Notch FIR-filter en echo IIR-filter DIS10_Matlab_Opdracht_H1.pdf DIS10_Matlab_Opdracht_H1_ebook.pdf dsp_assign.p addfade.p calcparam.p inputsound.mat
2 filters DIS10_Hardware_opdracht_H2.pdf DIS10_Hardware_opdracht_H2_ebook.pdf
regelaar DIS10_Hardware_opdracht_H3.pdf DIS10_Hardware_opdracht_H3_ebook.pdf Drukvat.zip

Verslag herkansing eisen

Updated