Wiki

Clone wiki

ELE20 / Home

ELE20 Basis Elektrotechniek 2

Introductie

In deze repository zijn de cursushandleiding, de presentaties van de theorielessen, uitwerkingen van het boek, oude tentamens en de praktijkopdrachten opgenomen die bij de module ELE20 (Basis Elektrotechniek 2) van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

Let op: tijdens de collegeweken kunnen er nog labopdrachten en uitwerkingen toegevoegd c.q. gewijzigd worden. Check dus iedere week even opnieuw of er nog wijzigingen zijn. De informatie in deze repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

ELE20 Cursushandleiding

Cursushandleiding ELE20 studiejaar 2021-2022 v0.8

Handouts van de presentaties in de theorielessen

Pdf Opmerkingen en verwijzingen Versie
presentatie_wk1.pdf Presentatie van week 1: Wet van Ohm, bronnen en weerstanden, spanningsdeling, stroomdeling, Kirchhoff KVL + KCL, Knooppuntmethode 2021
presentatie_wk2.pdf Presentatie van week 2: Kirchhoff KVL + KCL, Maasmethode, Thevenin, Norton, Brontransformaties 2021
presentatie_wk3.pdf Presentatie van week 3: Opamps 2021
presentatie_wk4-1.pdf Presentatie van week 4-1: Transistor Groot-signaal Model 2020
presentatie_wk4-2.pdf Presentatie van week 4-2: Transistor Klein-signaal Model 2020
presentatie_wk5.pdf Presentatie van week 5: Eigenschappen Spoel en Condensator 2020
presentatie_wk6.pdf Presentatie van week 6: Complexe rekenwijze 2020
presentatie_wk7.pdf Presentatie van week 7: Filters 2020

Uitwerkingen opgaven boek Hambley

Pdf Opmerkingen en verwijzingen
Hambley H1 Uitwerkingen opgaven Hoofdstuk 1
Hambley H2 Uitwerkingen opgaven Hoofdstuk 2
Hambley H12 Uitwerkingen opgaven Hoofdstuk 12
Hambley H13 Uitwerkingen opgaven Hoofdstuk 13
Extra opgaven week 5 Extra opgaven week 5
Extra opgaven week 6 Extra opgaven week 6

Oude tentamens met uitwerkingen

Pdf Opmerkingen en verwijzingen
ELE20 Tentamen T2 2018 Oud tentamen T2 2018
ELE20 Tentamen T2 2018 Uitwerkingen TODO Nog geen uitwerkingen van!
ELE20 Tentamen HT2 2018 Oud tentamen HT2 2018
ELE20 Tentamen HT2 2018 Uitwerkingen Oud tentamen HT2 2018 uitwerkingen
ELE20 Tentamen T2 2019 Oud tentamen T2 2019
ELE20 Tentamen T2 2019 Uitwerkingen Oud tentamen T2 2019 uitwerkingen
ELE20 Tentamen HT2 2019 Oud tentamen HT2 2019
ELE20 Tentamen HT2 2019 Uitwerkingen Oud tentamen HT2 2019 uitwerkingen
ELE20 Tentamen T2 2020 Oud tentamen T2 2020
ELE20 Tentamen T2 2020 Uitwerkingen Oud tentamen T2 2020 uitwerkingen

Opdrachten Praktijklessen

Voor het begin van iedere de praktijkles zorg je voor een uitgeprinte versie van de opdracht. Alle aantekeningen die je handgeschreven op deze print maakt mag je gebruiken tijdens de praktijktoets. Voordat de praktijkles begint doe je de voorbereiding zoals aangegeven in de opdracht zodat je de tijd in het praktijklokaal nuttig kunt besteden.

Pdf Opmerkingen en verwijzingen Versie
Lab1: Kirchhoff, superpositie en Thevenin Labopdracht van week 1 2023
Lab2: De diode en de gelijkrichter Labopdracht van week 2 2021
Lab3: De opamp deel 1 - Basisschakelingen Labopdracht van week 3 2021
Lab4: De opamp deel 2 - Uitgebreidere schakelingen Labopdracht van week 4 2021
Lab5: De transistor als schakelaar Labopdracht van week 5 2021
Lab6: De transistor als versterker Labopdracht van week 6 - Het model van de TIP122 voor LTSpice: TIP122.zip* 2021
Lab7: Filters met weerstanden, condenstoren, spoelen en opamps Labopdracht van week 7 2021
Lab8: Een simpele analoog naar digitaal converter Labopdracht van week 8 2020

* Plaats de twee bestanden TIP122.sub en TIP122.asy in dezelfde map als waar je de simulatie hebt opgeslagen. In het venster waar je een component kunt toevoegen (F2) kun je bovenin kiezen uit de standaard LTspice bibliotheek of de map waar je simulatie is opgeslagen. Je zou de TIP122 nu moeten kunnen toevoegen.

Extra studiemateriaal:

Updated