Wiki

Clone wiki

EMS20 / Home

EMS20 - Embedded Systems 2

Dit repository is bedoeld voor studenten en docenten van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam en wordt gebruikt om aanvullend studiemateriaal voor de cursus "EMS20 - Embedded Systems 2" te verspreiden.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Cursushandleiding

Software

Hoe je de bij EMS20 te gebruiken software kunt installeren vind je hier.

Planning

Een overzicht van alle leerdoelen per lab kun je hier vinden: Opdrachten_Leerdoelen.pdf

Week Lab Opgaven Lab Presentaties Theorie presentaties Theorie Opgaven * antwoorden Filmpjes
1 1 - de CC3220S LaunchPad EMS20_week1_lab1.pdf / EMS20_week1_lab1.pptx Computerarchitectuur Theorie_Week_1.pdf 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 en 1.9. Antwoorden_Week_1.pdf -
2 - Pointers in C EMS20_week1_lab2.pdf / EMS20_week1_lab2.pptx - - - Pointers (0:21)
2 1 - Structs en enums EMS20_week2_lab1.pdf / EMS20_week2_lab1.pptx Microprocessorarchitectuur Theorie_Week_2.pdf 2.1, 2.2, 2.3, 2.5. Antwoorden_Week_2.pdf -
2 - MSP430 assembler EMS20_week2_lab2.pdf / EMS20_week2_lab2.pptx - - - -
3 1 - GPIO en UART driver EMS20_week3_lab1.pdf / EMS20_week3_lab1.pptx Microprocessorarchitectuur Theorie_Week_3.pdf 3.2, 3.5, 3.14, 3.16. Antwoorden_Week_3.pdf -
2 - I2C driver EMS20_week3_lab2.pdf / EMS20_week3_lab2.pptx - - - -
4 1 - RTOS/Pthread EMS20_week4_lab1.pdf / EMS20_week4_lab1.pptx Datacommunicatie Theorie_Week_4.pdf 4.4, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 en 4.17. Antwoorden_Week_4.pdf -
2 - Message Queue EMS20_week4_lab2.pdf / EMS20_week4_lab2.pptx - - - -
5 1 - Wifi (sockets) EMS20_week5_lab1_lab2.pdf / EMS20_week5_lab1_lab2.pptx Computernetwerken & Internet Theorie_Week_5.pdf 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.18, 5.19 en 5.23. Antwoorden_Week_5.pdf -
2 - Wifi (IoT) - - - - -
6 - - Netwerken in productiesystemen Theorie_Week_6.pdf 6.2, 6.3, 6.10, 6.12. Antwoorden_Week_6.pdf -
7 - - Security Theorie_Week_7.pdf 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11. Antwoorden_Week_7.pdf -

*Dit zijn belangrijke opgaven om te zien of je de stof begrijpt, overige opgaven kun je natuurlijk ook mee oefenen.

Eindopdracht

In de eindopdracht worden de leerdoelen die in de labs zijn behandeld getoetst.

Tentamen

Hou er wel rekening mee dat bij de tentamens in studiejaar 2018 - 2019 geen boek gebruikt mocht worden. Vanaf studiejaar 2019 - 2020 mag dit wel.

Extra studiemateriaal:

Updated