Wiki

Clone wiki

REG10 / Home

REG10 Regeltechniek 1

Introductie

In deze repository zijn de cursushandleiding, de presentaties, uitwerkingen van het boek, oude tentamens en de lab-opdrachten opgenomen die bij de module REG10 (Regeltechniek 1) van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

Let op: tijdens de collegeweken kunnen er nog labopdrachten en uitwerkingen toegevoegd c.q. gewijzigd worden. Check dus iedere week even opnieuw of er nog wijzigingen zijn. De informatie in deze repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

REG10 Cursushandleiding

Cursushandleiding REG10 studiejaar 2023-2024

Pre-lecture video's

Video's die je dient te bekijken vóór aanvang van de les

Video Welke les?
Breuksplitsen_1 (6:46) Les 1
Breuksplitsen_2 (5:52) Les 1
Breuksplitsen_3 (8:13) Les 1
Delta_functie (2:08) Les 2
Poollocaties (0:32) Les 4

Formuleblad

Formuleblad DT1

Formuleblad DT2

Hand-outs van presentaties OP1

Hier staan de hand-outs van de presentaties die tijdens het college gebruikt worden en de opdrachten per week, samen met de uitwerkingen.

Pdf Opmerkingen en verwijzingen Opgaven Uitwerkingen
Presentatie week 1 Laplace Transformatie Opgaven week 1 Antwoorden week 1
Presentatie week 2 Modelvorming Opgaven week 2 Antwoorden week 2
Presentatie week 3 Proceseigenschappen Opgaven week 3 Antwoorden week 3 staan achter in het boek
Presentatie week 4 Basissystemen Opgaven week 4 Antwoorden week 4
Presentatie week 5 Bode plot Opgaven week 5 Antwoorden week 5
Presentatie week 6 Nyquist plot Opgaven week 6 Antwoorden week 6
Presentatie week 7 Poolbanen Opgaven week 7 Antwoorden week 7
nvt Uitloop

Hand-outs van presentaties OP2

Hier staan de hand-outs van de presentaties die tijdens het college gebruikt worden en de opdrachten per week, samen met de uitwerkingen.

Pdf Opmerkingen en verwijzingen Opgaven Uitwerkingen
Presentatie week 1 Ontwerpcriteria Opgaven week 1 Antwoorden week 1
Presentatie week 2 Ontwerpcriteria Opgaven week 2 Antwoorden week 2
Presentatie week 3 Ontwerpcriteria Opgaven week 3 Antwoorden week 3
Presentatie week 4 PI- & PD-regelaar Opgaven week 4 Antwoorden week 4
Presentatie week 5 State-space Opgaven week 5 Antwoorden week 5
Presentatie week 6 State-space Opgaven week 6 Antwoorden week 6
Presentatie week 7 State-space Opgaven week 7 Antwoorden week 7
nvt Uitloop

Opdrachten Practicum

Hier staan de labopdrachten voor de practica die iedere week gehouden worden.

Opdrachten Opmerkingen en verwijzingen
volgt nog LAB 1
volgt nog LAB 2
volgt nog LAB 3

Tentamen T1 & T2 (2023-2024)

Tentamen
Deeltoets 1
Deeltoets 2

Handleiding Matlab Simulink

Proeftentamen kwartaal 2

Pdf Opmerkingen en verwijzingen
REG10 (2023) Proeftoets T2 REG10 proeftoets T2
REG10 (2023) Proeftoets T2 REG10 proeftoets T2 uitwerking

Oude Proeftoets

Pdf Opmerkingen en verwijzingen
REG10 (2022) Proeftoets T1 REG10 proeftoets T1
REG10 (2022) Uitwerkingen Proeftoets T1 REG10 proeftoets T1 uitwerkingen
REG10 (2022) Proeftoets T2 REG10 proeftoets T2
REG10 (2022) Uitwerkingen Proeftoets T2 REG10 proeftoets T2 uitwerkingen
REG10 (2021) Proeftoets T1 REG10 proeftoets T1
REG10 (2021) Uitwerkingen Proeftoets T1 REG10 proeftoets T1 uitwerkingen
REG10 (2021) Proeftoets T2 REG10 proeftoets T1
REG10 (2021) Uitwerkingen Proeftoets T2 REG10 proeftoets T2 uitwerkingen

Uitwerkingen oude tentamens

Pdf Opmerkingen en verwijzingen
REG10 Deeltoets 1 uitwerkingen REG10 T1 uitwerkingen
REG10 Deeltoets 1 uitwerkingen REG10 T1 uitwerkingen

Kennisclips voorkennis Wiskunde

Hier staan links naar kennisclips die de benodigde wiskunde voorkennis nog eens uitleggen.

Link Opmerkingen en verwijzingen
Goniometrie (28:56) Benodigde voorkennis Wiskunde 1
Logaritmen_Limieten (22:05) Benodigde voorkennis Wiskunde 2
Differentiëren_Integreren (37:25) Benodigde voorkennis Wiskunde 3
Complexe_Getallen (17:33) Benodigde voorkennis Wiskunde 4

Updated