Wiki

Clone wiki

STG30 / Home

ELESTG30 - Stage

In deze wiki is de belangrijkste informatie over stage ELESTG30 van de opleiding Elektrotechniek aan Hogeschool Rotterdam te vinden.

Algemene informatie

De cursushandleiding bevat de belangrijkste informatie over stage

Er is tevens een handleiding voor bedrijven.

Voorbereidingsdocumenten

Na het goedkeuren van je stageopdracht dien je een gegevensformulier in te (laten) vullen, zodat wij over alle benodigde informatie beschikken.

  • STG30_Gegevens Formulier docx

Wanneer je een docent toegewezen hebt gekregen als stagebegeleider, dan kan je het stagecontract invullen. Let op dat je het document volledig invult. De periode is alvast ingevuld, maar pas deze aan als je later begint

  • STG30_Stagecontract docx

Beoordelingsdocumenten

De beoordelingsformulieren van de bedrijfsbegeleider:

  • STG30_Tussentijdse beoordeling docx pdf
  • STG30_Eindbeoordeling docx pdf

De beoordelingshandleiding:

  • STG30_Beoordelingshandleiding pdf

Beoordelingsformulier dat dient te worden ingevuld tijdens het assessment:

  • STG30_Beoordelingsformulier docx pdf

Disclaimer

De informatie op deze wiki is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Updated