Wiki

Clone wiki

TEL10 / Home

TEL10 Telecommunicatie 1

Introductie

In deze repository zijn de cursushandleiding, de presentaties, uitwerkingen van het boek, oude tentamens en de lab-opdrachten opgenomen die bij de module TEL10 (Telecommunicatie 1) van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

Let op: tijdens de collegeweken kunnen er nog labopdrachten en uitwerkingen toegevoegd c.q. gewijzigd worden. Check dus iedere week even opnieuw of er nog wijzigingen zijn. De informatie in deze repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Opdrachten Practicum

Hier staan de labopdrachten voor de practica die iedere week gehouden worden. Zie ook de installatiehandleiding voor benodigde software.

Opdrachten Presentatie Opmerkingen en verwijzingen
Lab 1 - Introductieonderwerpen lab1.pdf Labopdracht voor week 1
Lab 2 - SNR en AM lab2.pdf Labopdracht voor week 2
Lab 3 - FM en pulse shaping lab3.pdf Labopdracht voor week 3
Lab 4 - ASK,FSK,PSK Labopdracht voor week 4
Lab 5 - Dataoverdracht Labopdracht voor week 5
Lab 6 - Dataoverdracht Labopdracht voor week 6

Handouts van presentaties

Hier staan de handouts van de presentaties die tijdens het college gebruikt worden en de opdrachten uit het boek, samen met de uitwerkingen.

Overzicht van alle opgaven per hoofdstuk + Errata antwoorden boek: Overzicht Opgaven boek.

Pdf Opmerkingen en verwijzingen Opgaven Uitwerkingen
Week1.pdf H4 Fourier Analyse H4 Opgaven boek H4 Uitwerkingen boek
Week2.pdf H2 Versterking, demping en niveau + H3 Stoorsignalen H2 Opgaven boek H3 Opgaven boek H2 Uitwerkingen boek H3 Uitwerkingen boek
Week3.pdf H7/8 Analoge (de)modulatiemethoden H7 Opgaven boek H8 Opgaven boek H7 Uitwerkingen boek H8 Uitwerkingen boek
Week4.pdf H9 Digitale modulatiemethoden H9 Opgaven boek H9 Uitwerkingen boek
Week5.pdf H1 informatiesignalen + H5 Signaalvervorming H1 Opgaven boek H5 Opgaven boek H1 Uitwerkingen boek H5 Uitwerkingen boek
Week6.pdf H6 frequentieconversie H6 Opgaven boek H6 Uitwerkingen boek

Audio/Video bestanden

Algemene video's

animatie fourierreeks reeel

animatie fourierreeks complex

Audio voor labs

de samplefrequentie is 22 kHz, je zult dus moeten resamplen! om deze bestanden te gebruiken in GNU radio sleep je een WAV file source in je schema.

pink panter

star wars

Onder Downloads zijn er ook langere wav fragmenten te vinden van 48 kHz. Voor AM met draaggolf en top-detector zul je de draaggolf groot genoeg moeten maken om de modulatiediepte in perken te houden met deze fragmenten.

Kennisclips voorkennis Wiskunde

Hier staan links naar kennisclips die de benodigde wiskunde voorkennis nog eens uitleggen.

Link Opmerkingen en verwijzingen
Kennisclip1_Goniometrie Benodigde voorkennis Wiskunde 1
Kennisclip2_Logaritmen_Limieten Benodigde voorkennis Wiskunde 2
Kennisclip3_Differentiëren_Integreren Benodigde voorkennis Wiskunde 3
Kennisclip4_Complexe_Getallen Benodigde voorkennis Wiskunde 4
****
## TEL10 Formuleblad
Dit is het formuleblad zoals dat ook bij de tentamens meegeleverd zal worden.

Formuleblad TEL10

Oude tentamens met uitwerkingen

Hier staan oude tentamens van deze module. De tentamens met code TEC01 zijn van een voorloper van deze telecommunicatie module.

Pdf Opmerkingen en verwijzingen
TEL10 Tentamen HT4 2023 TEL10 tentamen HT4 2023
TEL10 Uitwerkingen HT4 2023 TEL10 tentamen HT4 2023 uitwerkingen
TEL10 Tentamen T4 2023 TEL10 tentamen T4 2023
TEL10 Uitwerkingen T4 2023 TEL10 tentamen T4 2023 uitwerkingen
TEL10 Tentamen T4 2021 TEL10 tentamen T4 2021
TEL10 Uitwerkingen T4 2021 TEL10 tentamen T4 2021 uitwerkingen
TEL10 Tentamen HT4 2020 TEL10 tentamen HT4 2020
TEL10 Uitwerkingen HT4 2020 TEL10 tentamen HT4 2020 uitwerkingen
TEL10 Tentamen T4 2020 TEL10 tentamen T4 2020
TEL10 Uitwerkingen T4 2020 TEL10 tentamen T4 2020 uitwerkingen
TEL10 Tentamen HT4 2019 TEL10 tentamen HT4 2019 (geen uitwerkingen van)
TEL10 Tentamen T4 2019 TEL10 tentamen T4 2019
TEL10 Uitwerkingen T4 2019 TEL10 tentamen T4 2019 uitwerkingen
TEL10 Tentamen HT4 2018 TEL10 tentamen HT4 2018
TEL10 Uitwerkingen HT4 2018 TEL10 tentamen HT4 2018 uitwerkingen
TEL10 Tentamen T4 2018 TEL10 tentamen T4 2018
TEL10 Uitwerkingen T4 2018 TEL10 tentamen T4 2018 uitwerkingen
TEC01 Tentamen HT4 2017 TEC01 tentamen HT4 2017
TEC01 Uitwerkingen HT4 2017 TEC01 tentamen HT4 2017 uitwerkingen
TEC01 Tentamen T4 2017 TEC01 tentamen T4 2017
TEC01 Uitwerkingen T4 2017 TEC01 tentamen T4 2017 uitwerkingen

Updated