Wiki

Clone wiki

TEL10 / Home

TEL10 Telecommunicatie 1

Introductie

In deze repository zijn de cursushandleiding, de presentaties en de lab-opdrachten opgenomen die bij de cucrsus TEL10 (Telecommunicatie 1) van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

Let op: tijdens de lesweken kunnen er nog labopdrachten toegevoegd c.q. gewijzigd worden. Check dus iedere lab even opnieuw of er nog wijzigingen zijn. De informatie in deze repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Cursushandleiding

Boek

Voor de voorbereiding op de labs en extra uitleg wordt er gebruik gemaakt van het PySDR boek.

Opdrachten Practicum

Zie ook de installatiehandleiding voor benodigde software.

Opdrachten Presentatie Voorbereiding (als afwijkend van curushandleiding) Downloads
Opdrachten_Week_1_Les_1.pdf Week_1_Les_1.pdf Hoofdstuk 1, 2 (zonder 2.12), 3 en 8 am_data.zip fs=200kHz
Opdrachten_Week_1_Les_2.pdf Week_1_Les_2.pdf Zie cursushandleiding
Opdrachten_Week_2_Les_1.pdf Week_2_Les_1.pdf Zie cursushandleiding ask_fsk_data fs=100kHz
Geen opdrachten Geen presentatie Uitloop
Opdrachten_Week_3_Les_2.pdf Week_3_Les_2.pdf Zie cursushandleiding
Opdrachten_Week_4_Les_1.pdf Week_4_Les_1.pdf Zie cursushandleiding
Opdrachten_Week_4_Les_2.pdf Week_4_Les_2.pdf Zie cursushandleiding
Geen opdrachten Geen presentatie Uitloop
Geen opdrachten Geen presentatie DT2
Opdrachten_Week_6_Les_1.pdf Week_6_Les_1.pdf Zie cursushandleiding
Voeg CRC toe aan je zender/ontvanger Week_6_Les_2.pdf Zie cursushandleiding
Geen opdrachten Zie cursushandleiding
Opdrachten_Week_7_Les_2.pdf Week_7_Les_2.pdf Zie cursushandleiding
Opdrachten_Week_8_Les_1.pdf Week_8_Les_1.pdf Zie cursushandleiding

Audio/Video bestanden

Algemene video's

animatie fourierreeks reeel

animatie fourierreeks complex

Audio voor labs

de samplefrequentie is 22.05 kHz, je zult dus moeten resamplen! om deze bestanden te gebruiken in GNU radio sleep je een WAV file source in je schema.

pink panter

star wars

Onder Downloads zijn er ook langere wav fragmenten te vinden van 48 kHz. Voor AM met draaggolf en top-detector zul je de draaggolf groot genoeg moeten maken om de modulatiediepte in perken te houden met deze fragmenten.

Updated