Downloads

Tag Commit Date Download
v0.1.10 876c7e5
v0.1.9.2 2e92260
v0.1.9.1 554cfb7
v0.1.9 e399890
v0.1.8.2 b364264
v0.1.8.1 b006b26
v0.1.8 4756d65
v0.1.7.1 3271746
v0.1.7 563c732
v0.1.6.1 0b6d18a
v0.1.6 d536fb1
v0.1.5 65c4921
v0.1.4.5 5c57ca6
v0.1.4.4 d4ff1fc
v0.1.4.3 87931f2
v0.1.4.2 52739d9
v0.1.4.1 d8ad556
v0.1.4 bec17ee
v0.1.3 670757d
v0.1.2 bdc68a7
v0.1.1 5344214
v0.1.0 d4839bd
v0.0.70 4a41be6
v0.0.69 0b82114
v0.0.67 82b261b
v0.0.66 606492f
v0.0.64 3c80d80
v0.0.63 160e3e2
v0.0.62 1993207
v0.0.61 9ef7cfa
v0.0.60 7a729db
v0.0.59 b8b55d6
v0.0.58 7385de6
v0.0.57 7fa8c55
v0.0.56 cd53cb1
v0.0.55 a3f4c2f
v0.0.54 4261de2
v0.0.53 4ec7c2e
v0.0.52 1fcfc26
v0.0.51 eb9c0e5
v0.0.50 a7c3cbb
v0.0.49 3b53f6a
v0.0.48 e523e65
v0.0.47 d18cbec
v0.0.46 35ebb4a
v0.0.45 e35f82f
v0.0.44 ea39879
v0.0.43 e895141
v0.0.42 6b6ef0b
v0.0.41 58a2074
v0.0.40 aea9bde
v0.0.39 eb0530f
v0.0.38 49e790e
v0.0.37 0fd6bfc
v0.0.36 7e3d297
v0.0.34 034f1a9
v0.0.33 4458190
v0.0.32.1 41d055c
v0.0.32 ab22692
v0.0.30.1 6c3837f
v0.0.31 42f48e3
v0.0.30 634c687
v0.0.29 f0fa60d
v0.0.28 8a12754
v0.0.27.1 8441ed1
v0.0.27 a9440ec
v0.0.26 fc7c51b
v0.0.25 adc2046
v0.0.23 56e3ef3
v0.0.22 d555f80
v0.0.21 7c88235
v0.0.20 964e99d
v0.0.19 c552382
v0.0.18 acf47b3
v0.0.17 8cf5c73
v0.0.16 6b7c35e
v0.0.15 3dbc4b7
v0.0.14 376293a
v0.0.13 b0f37ab
v0.0.12 ae26de3
v0.0.11 b98e26b
v0.0.10 0618a53
v0.0.9.2 71a5cd5
v0.0.9.1 4714299
v0.0.9 d168c74
v0.0.8 0d61449
v0.0.7.1 ee52441
v0.0.7 428d801
v0.0.6.1 e2a5aa3
v0.0.4.1 711c174
v0.0.4 4b7f529
v0.0.3 8e91e31
v0.0.2 f57d21d
v0.0.1 7565ad2