ge namn på variabel till format_as_key

Create issue
Issue #3 resolved
Former user created an issue

Börja varningsmeddelande med att ange namnet på variabeln som fallerade ... eller om denna funktion returnerar textsträng med meddelande och att detta sedam klistrs ihop med variabelnamn från funktionen som anropar denna funktion

Comments (3)

  1. Former user Account Deleted

    Namnet på variabeln anges men kanske hade vart bra att kombinera alla meddelanden för en variabel till en enda varning.Vet f.ö. inte om detta verkligen är en varning eller kanske bara ett meddelande?

  2. Former user Account Deleted

    Detta avser nog främst decode.data.frame. Dock skapas sådana meddelanden baserat på den nya beskrivningsvariabel som skapas, ej på den variabel man utgår ifrån. Har förtydligat detta så det framgår i meddelande exakt vilken översätning som avses. Dock blir det för stort ingrepp att ändra varning till meddelande då dessa funktioner är ganska verbosa och hanterar detta på ett lite speciellt sätt.

  3. Log in to comment