HTTPS SSH

LaTeX predložak za diplomski i završni rad

Neslužbeni LaTeX predložak za diplomski/završni rad Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Predložak sadrži i upute za manje estetske izmjene.

Autor: Edvin Močibob <edvin.mocibob@gmail.com>