Tag Commit Date Download
v1.2.0 0402822
v1.1.1 e7100e8
v1.1.0 7839ba7
v1.0 59b9dd2