Wiki

Clone wiki

vwbrit-web / VwbRit offline scanner problemen met virus scanners

De VwbRit offline scanner toepassing kan gedownload via de grasoft.be website. Een aantal internet browsers enerzijds maar ook een aantal virus scanners hebben een probleem met de toepassing en verdenken ze ervan een virus te bevatten. De redenering is echter gebaseerd op het weinig download en gebruiken van deze toepassing. De virus scanners zijn maw achterdochtig met toepassingen die ze niet direct kennen.

Dit probleem kan omzeild worden via de volgende stappen:

  • De toepassing zelf maakt gebruik van java die op je computer dient aanwezig te zijn. De te downloaden VwbRitOfflineScanner.exe bevat een manier om de java te downloaden en installeren maar dat moet nu op een andere manier. Navigeer naar https://www.java.com/nl/download/ waar je minstens de java 8 64-bit versie (nieuwer mag ook) download en uitvoert (uiteraard als je nog geen java op je computer hebt).

  • Nadat de java ge├»nstalleerd is op je computer, kan je de alternatieve versie van de software downloaden via de grasoft.be website en die je eender waar op je computer mag bewaren (bv C:\Users\ronny.aerts\Downloads).

  • De VwbRit offline scanner software kan nu gestart worden door het uitvoeren van "javaw -jar VwbRitOfflineScanner-jar-with-dependencies.jar" met de voorwaarde dat je in de folder staat waar je de download bewaard hebt.

2022-10-01_19h31_43.png

Je kan, als alternatieve opstart methode, ook de windows toets indrukken gevolgd door r waar je dan "javaw -jar C:\Users\ronny.aerts\Downloads\VwbRitOfflineScanner-jar-with-dependencies.jar" in kan plakken (als je de software bewaard hebt in de C:\Users\ronny.aerts\Downloads folder).

2022-10-01_19h34_11.png

Zodat de software dan wordt opgestart:

2022-10-01_19h35_46.png

Dit kan een complexe manier van werken lijken maar dat is eigen aan offline toepassingen. Het is dan ten zeerste aanbevolen om de online VwbRit versie te gebruiken.

Updated