1. Henno Täht
  2. khk-veebiarendus

Wiki

Clone wiki

khk-veebiarendus / Home

Git

Git on versioonihaldussüsteem. Versioonihaldussüsteem on süsteem, mis võimaldab optimaalse ruumikasutusega salvestada failide ja kaustadega tehtud muudatusi.

Näiteks kui disainer tahab hoida oma pildi- või HTML failist igat versiooni alles (mida ta peaks tahtma), on väga mõistlik versioone hoida versioonihaldus süsteemis (ingl. kl lühend VCS). VCS kasutamine võimaldab tal:

  • taastada faile tagasi eelmistesse olekutesse,
  • taastada terve projekt tagasi mõnda eelmisesse olekusse,
  • vaadata, millised failid on projektis erinevate versioonide vahel erinevad (tekstifailide puhul ka millised read on erinevad),
  • vaadata, kes millist faili viimati muutis ja milliseid ridu selles failis lisas/muutis/kustutas. Ehk kes probleemi tekitas,
  • töötada teiste inimestega koos sama projekti kallal, ilma et kui samal ajal sama faili muudavad mitu inimest, siis viimasena salvestaja kirjutab teiste muudatused üle,
  • saada detailne töölogi tehtud muudatustest, kuupäevade ja kellaaegadega.

VCS kasutamine tähendab ka seda, et kui miskit tuksi keerad või kaotad mõne faili, on seda faili taastada lihtne.

Lokaalsed versioonihaldussüsteemid

Tavaliselt kopeeritakse uue versiooni tekitamiseks failid lihtsalt teise kausta (mõni targem kasutab kausta nimes ka timestampi: klaabu_20130207-2039). Aga on lihtne unustada, mis kaustas sa tegutsed ja kogemata kirjutada valesse faili või kopeerida üle see versioon, mida ei tahetud üle kirjutada.

Updated