Wiki

Clone wiki

NeuralMT / Interesting translations

Mid-sentence breakdown

The country is a member of the United Nations since 1998 and the European Union sinciplistics. Arms agrients wholied sucteed suctivian agrosity wherabity thank ano doctated,.

Overuse of compounds

Reference:

Kommissionens bör i sitt strategidokument för utvidgningen 2007 ge en tydlig signal om det bindande åtagandet gentemot länder som har pågående anslutningsförhandlingar med EU eller länder med utsikter till anslutning.

System (note that utvidgningsstrategidokument does not occur in the corpus):

Kommissionens utvidgningsstrategidokument bör sända en tydlig signal om de länder som anslutningsförhandlingarna har börjat eller länderna med anslutningsutsikter.

Updated