Clone wiki

Mousehunt UOP / Home

Version 2.3:

 1. Giao diện mới:

  • Chia tab inventory như potion, craft, send gift, supply, ....
  • Xóa ads
  • Sử dụng số lượng item theo ý muốn trong Special/Convertible
  • Link tới guide mousehunt, nằm trong phần community
  • Đồng hồ
  • Nút SB+ đẹp hơn, và cũng dùng làm nút Donate
  • HuD-Headup Display gọn hơn
  • Simple mode: dọn dẹp mọi thứ gọn gàng hơn (bấm vào nút mobile)
  • Có thể hiện full list assignment
 2. Ôtô

  • Có delay, còi khi gặp KR và một số chức năng cơ bản khác
  • Giải KR bằng cách nhập sẵn
  • Hoặc tự giải KR tự động (95% chính xác)
  • Hiện notification ở góc khi có KR (chỉ hiện và chơi nhạc khi không giải được KR)
  • Tự tắt nhạc sau 1 thời gian (tắt nhạc thôi, không tắt tab)
  • Hỗ trợ Auto Aggressive: khi có tour thì aggressive, bình thường thì delay
  • Screenshot safe: bấm vào cái khiên (chỗ cái khiên LGS,nhưng ai không có LGS thì nó là cái khiên đen) thì sẽ xóa counter của ôtô trên menubar và title của browser. Bấm thêm cái nữa thì nó sẽ hiện lại. Có thể dùng để khoe ôtô mà vẫn an toàn
  • Nhớ gì thì sẽ viết thêm sau
 3. Multi profile Google Chrome:

Updated